• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra FSJ66-2011 s DPH 18.03.2011
  Faktúra FSJ-106-2012 Faktúra za tovar 14,76 s DPH BFZ-2010 16.04.2012 BFZ Trio s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-111-2012 Faktúra za tovar 28,82 s DPH 17.04.2012 Eurokaf s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka OSJ-108-2012 Objednávka tovaru 155,94 s DPH 17.04.2012 GRM Trade s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-110-2012 Faktúra za tovar 156,22 s DPH 17.04.2012 GRM Trade s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka OSJ-107-2012 Objednávka tovaru 505,41 s DPH ZSJ-2-2011 17.04.2012 Štefan Kún ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-109-2012 Faktúra za mäso 505,41 s DPH ZSJ-2-2011 17.04.2012 Štefan Kún ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka OSJ-106-2012 Objednávka tovaru 51,17 s DPH BFZ-2010 17.04.2012 BFZ Trio s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-108-2012 Faktúra za tovar 51,17 s DPH BFZ-2010 17.04.2012 BFZ Trio s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka OSJ-105-2012 Objednávka tovaru 3,00 s DPH ZSJ-1-2012 16.04.2012 HOOK s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-107-2012 Faktúra za tovar 3,00 s DPH ZSJ-1-2012 16.04.2012 HOOK s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka OSJ-104-2012 Objednávka tovaru 14,70 s DPH BFZ-2010 16.04.2012 BFZ Trio s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka OSJ-103-2012 Objednávka tovaru 94,50 s DPH ZSJ-1-2012 16.04.2012 HOOK s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-112-2012 Faktúra za mäso 590,65 s DPH ZSJ-2-2011 17.04.2012 Štefan Kún ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-105-2012 Faktúra za tovar 94,50 s DPH ZSJ-1-2012 16.04.2012 HOOK s.r.o. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka OSJ-102-2012 Objednávka tovaru 11,52 s DPH 16.04.2012 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra FSJ-104-2012 Faktúra za tovar 11,52 s DPH 16.04.2012 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Objednávka O-33-2012 Objednávka tovaru 159,27 s DPH 05.04.2012 OXICO - Ing. Ján Strapec ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra F-79-2012 Faktúra za toner do projektu 38,00 s DPH 20.04.2012 Ing. Peter Deak ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  Faktúra F-78-2012 Faktúra za tovar 159,27 s DPH 19.04.2012 OXICO - Ing. Ján Strapec ZŠ Ul. Pionierov 1 PaedDr. Erika Mihalovičová riaditeľka školy 25.04.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11772
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje