• Textová podstrana

   • PROJEKT AKTÍVNA ŠKOLA

    Aktívna škola je projekt MŠVVaŠ SR, ktorý reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu a s ním súvisiaci rastúci trend obezity, chronických neprenosných ochorení a duševného zdravia.

    Viac o projekte sa dočítate na stránke: aktivna_skola

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje