• Školský digitálny koordinátor

     Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

      zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

     • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
     • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
     • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
     • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
     • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
     • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
     • administráciu online testovaní,
     • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

     S čím vám vie digitálny koordinátor pomôcť?

     • so zabudnutým heslom do edupage, Office 365, EDUQ

     • s prácou v aplikácii Edupage

     • s orientáciou v téme moderného digitálneho vzdelávania

     • vytváraním návodov a postupov, ktoré nájdete v časti Pomocné odkazy a programy- klik tu: Pomocné odkazy a programy

     • a ďalšie

     Kontakt

     Ing. Štefan Greško

     email: stefan.gresko@zspionierka.sk alebo admin@zspionierka.sk

     Konzultačné hodiny: každý utorok od 13:30 do 15:30.

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje