• O projekte

    • V školskom roku 2022/2023 bol vypracovaný, schválený a zrealizovaný krátkodobý projekt mobility mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školských vzdelávaní v programe Erasmus+ pod názvom „Odlišní, ale v srdci rovnakí.“.

     Projektu sa zúčastnilo 5 učiteliek anglického jazyka, ktoré absolvovali dvojtýždňový vzdelávací kurz v jazykovej škole ETI Malta so zameraním na metodológiu výučby anglického jazyka: The Playground Classroom, Fluency and English Language Development, Methodology and ICT Tools for Teachers with CLIL, Methodology and ICT Tools for Teachers with CLIL.

     Učiteľky zapojené do projektu získali certifikát o absolvovaní kurzov a svoje poznatky budú využívať v praxi a zdieľať s učiteľmi na škole a v okrese Rožňava prostredníctvom zasadnutí MZ a PK.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje