• Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2

    Cieľom výzvy bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

    Z Plánu obnovy a odolnosti SR bude v tomto kole výzvy podporených 202 základných škôl, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej sume 703 350 €. Táto výzva pozitívne ovplyvní celkovo 4 689 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi.

    Viac informácií tu: Kompenzácia v SKD

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje