• Dá sa micro:bit využiť aj na hodinách fyziky?

    Niektorí žiaci 8. ročníka sa zúčastnili projektového dňa Práca s micro:bitom. Ich práca bola zameraná na využitie vodivosti niektorých materiálov a ich využitie v praxi, kde urobili veľmi pekné práce.

    Pomocou microbitu, naprogramovali Alarm na dvere, ktorý hlási vstup neoprávnenej osoby do miestnosti, ak sa dvere na miestnosti otvoria.

    Tiež pri využití vodivosti a práce s kolíkmi na micro:bite, pripravili pre svojich spolužiakov jednoduchú hru pre šikovné ruky „Horúci drôt“. Pomocou drôtu pripravili klrkolomnú dráhu a slučku, pomocou ktorej mali dráhu prejsť bez toho, aby sa slučka dotkla dráhy. Dráha i slučka boli pripevnené na micro:bit, ktorý každý dotyk slučky zaznamenal a hlásil zvukovým signálom. Na prejdenie dráhy mali žiaci 5 životov, ak sa dotkli 5-krát, hra sa ukončila.

    V druhej časti dňa sme sa venovali programovanie LED žiariviek, ktoré sme sa pokúšali pomocou micro:bitu rozsvietiť, ovládať a tiež využiť ich na konkrétne zadania z praxe. Pomocou LED žiaživiek a microbitu naprogramovali tzv. maják, ktorý signalizoval pomocou morzeovky SOS. A na riadenie hry s autíčkami pre našich menších naprogramovali a zostrojili semafór.

    Tento deň, bol síce veľmi náročný, ale všetci sme sa zabavili a my učiteľky sme na našich žiakov veľmi hrdé!  Naši žiaci to šikovne zvládli a názorne predviedli, ako využiť micro:bit aj na fyzike pri prebratí vodivosti elektrickým prúdom, zapájaní elektrických obvodov, ale aj práce s LED žiarivkami!

    Samotné práce si môžete prezrieť na fotografiách a videách.

    Mgr. Genovéva Kardošová, Mgr. Miriam Liptáková

    Odkaz na fotogalériu tu: 

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje