• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra ČSOB BusinessBanking 24 s DPH ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 12.09.2020
  Zmluva ZŠ17-021/2023 ZMLUVA O DIELO - UNISTAV 85 125,18 s DPH 06.06.2023 Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 08.06.2023
  Zmluva 11-005/2021 "Modernejšia škola" 30 000,00 s DPH 02.08.2021 Daffer spol. s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 02.08.2021
  Faktúra ODBRO 22110876 81,36 s DPH 19.12.2022 INTA s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
  Faktúra ABINV 2100923 4-dverové šatníkové skrine 9 061,20 s DPH VO-ZŠ 21/2021 06.08.2021 ABAmet, s.r.o. ZŠ, Pionierov 1, Rožňava PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.08.2021 16.08.2021
  Faktúra ZŠ28-005/2023 A.P.S. - FOOD - 231110163 224,21 s DPH 15.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 16.01.2023 15.02.2023
  Faktúra ZŠ28-013/2023 A.P.S. - FOOD 231110423 462,29 s DPH 15.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.02.2023 16.03.2023
  Faktúra ZŠ28-030/2023 A.P.S. - FOOD 231111475 243,00 s DPH 16.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 16.02.2023 16.03.2023
  Faktúra ZŠ28-018/2023 A.P.S.-FOOD 231110662 778,56 s DPH 15.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 06.02.2023 16.03.2023
  Faktúra ZŠ28-022/2023 A.P.S.-FOOD 231110873 76,80 s DPH 15.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 13.02.2023 16.03.2023
  Faktúra ZŠ28-020/2023 A.P.S.-FOOD 231110954 895,87 s DPH 15.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 13.02.2023 16.03.2023
  Faktúra ZŠ28-029/2023 A.P.S.-FOOD 231111318 394,33 s DPH 16.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 13.02.2023 16.03.2023
  Faktúra ZŠ28-039/2023 A.P.S.-FOOD 231112083 615,79 s DPH 23.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 23.02.2023 27.03.2023
  Faktúra ZŠ28-045/2023 A.P.S.-FOOD 231112259 639,24 s DPH 27.02.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 27.02.2023 27.03.2023
  Faktúra ZŠ28-047/2023 A.P.S.-FOOD 231112366 193,20 s DPH 16.03.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 03.03.2023 27.03.2023
  Faktúra ZŠ28-053/2023 A.P.S.-FOOD 231112819 870,26 s DPH 16.03.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 27.03.2023
  Faktúra ZŠ28-050/2023 A.P.S.-FOOD 231112982 34,50 s DPH 16.03.2023 A.P.S. – FOOD s.r.o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 27.03.2023
  Faktúra ZŠ3-069/2023 ABCedu 22230145 116,81 s DPH 23.03.2023 ABCedu, a.s. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 23.03.2023
  Faktúra ZŠ3-151/2023 AITEC - 9202300003 136,80 s DPH 26.06.2023 AITEC, s. r. o. PaedDr. Erika Fábiánová 18.05.2023 26.06.2023
  Faktúra ZŠ3-119/2023 AITEC 1202300931 2 020,26 s DPH 24.05.2023 AITEC, s. r. o. PaedDr. Erika Fábiánová riaditeľka školy 15.05.2023 24.05.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11772
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje