• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra FSJ66-2011 s DPH 18.03.2011
  Faktúra FSJ236-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ225-2011 s DPH 21.10.2011
  Faktúra FSJ226-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ227-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ228-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ229-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ230-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ231-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ232-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ233-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ234-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ235-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ237-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ223-2011 s DPH 21.10.2011
  Faktúra FSJ238-2011 s DPH 26.10.2011
  Faktúra FSJ239-2011 s DPH 14.11.2011
  Faktúra FSJ240-2011 s DPH 14.11.2011
  Faktúra FSJ241-2011 s DPH 14.11.2011
  Faktúra FSJ242-2011 s DPH 14.11.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11772
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje