• Zoznam žiakov

   • K B
   • K BI.D
   • K B
   • K BI.D
   • H B
   • H BI.D
   • T C
   • T CI.D
   • T Č
   • T ČI.D
   • T D
   • T DI.D
   • S D
   • S DI.D
   • S D
   • S DI.D
   • N H
   • N HI.D
   • N J
   • N JI.D
   • D K
   • D KI.D
   • V K
   • V KI.D
   • A K
   • A KI.D
   • M K
   • M KI.D
   • M K
   • M KI.D
   • T N
   • T NI.D
   • M Š
   • M ŠI.D
   • N Š
   • N ŠI.D
   • P Š
   • P ŠI.D
   • E Z
   • E ZI.D
   • D B
   • D BII.A
   • D D
   • D DII.A
   • Z F
   • Z FII.A
   • Z G
   • Z GII.A
   • Z G
   • Z GII.A
   • T H
   • T HII.A
   • T J
   • T JII.A
   • M J
   • M JII.A
   • R K
   • R KII.A
   • K K
   • K KII.A
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje