• Zoznam žiakov

   • T B
   • T BI.A
   • L B
   • L BI.A
   • S B
   • S BI.A
   • S D
   • S DI.A
   • L G
   • L GI.A
   • A G
   • A GI.A
   • S H
   • S HI.A
   • N H
   • N HI.A
   • S K
   • S KI.A
   • R L
   • R LI.A
   • K L
   • K LI.A
   • E M
   • E MI.A
   • H M
   • H MI.A
   • N N
   • N NI.A
   • M O
   • M OI.A
   • S P
   • S PI.A
   • M R
   • M RI.A
   • N R
   • N RI.A
   • M Š
   • M ŠI.A
   • F W
   • F WI.A
   • S G
   • S GI.B
   • I H
   • I HI.B
   • V H
   • V HI.B
   • L H
   • L HI.B
   • S H
   • S HI.B
   • Z I
   • Z II.B
   • N J
   • N JI.B
   • L K
   • L KI.B
   • P L
   • P LI.B
   • Y M
   • Y MI.B
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje