• Zoznam žiakov

   • M H
   • M HIV.C
   • K H
   • K HIV.C
   • M H
   • M HIV.C
   • R K
   • R KIV.C
   • E M
   • E MIV.C
   • K M
   • K MIV.C
   • A M
   • A MIV.C
   • M O
   • M OIV.C
   • M P
   • M PIV.C
   • N P
   • N PIV.C
   • L R
   • L RIV.C
   • E T
   • E TIV.C
   • V T
   • V TIV.C
   • D V
   • D VIV.C
   • R A
   • R AV.A
   • S B
   • S BV.A
   • N B
   • N BV.A
   • A B
   • A BV.A
   • T D
   • T DV.A
   • F F
   • F FV.A
   • T F
   • T FV.A
   • Z G
   • Z GV.A
   • K G
   • K GV.A
   • T G
   • T GV.A
   • N G
   • N GV.A
   • T H
   • T HV.A
   • L H
   • L HV.A
   • M H
   • M HV.A
   • A H
   • A HV.A
   • F H
   • F HV.A
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje