• Aj počas prázdnin nám na každom (PO)KROKU záleží...


     • Súčasťou ročného projektu ERASMUS + „Odlišní, ale v srdci rovnakí“, na ktorý získala naša škola grant od Európskej Únie, bola  mobilita KA1 pedagogických zamestnancov. V auguste naše angličtinárky absolvovali  dvojtýždňové kurzy vo vzdelávacej inštitúcii Executive Training Institute v St.Julians na Malte. 


      Mgr. Katarína Lengyelová si rozšírila svoje vedomosti v oblasti vyučovania anglického jazyka v 1. cykle ZŠ. Obsahom kurzu pod názvom “The Playground Classroom” bolo získať poznatky o nových metódach a technikách, ktoré pomôžu žiakom hravou formou vstúpiť do sveta jazykov. Dôležitou súčasťou bola aj výmena skúseností, pedagogických informácii a zdieľanie vedomostí medzi angličtinármi z rôznych kútov Európy. Získané skúsenosti bude využívať v priebehu celého vyučovacieho procesu.


      PaedDr. Lucia Hanuštiaková si prostredníctvom aktivít v kurze “Fluency and English Language Development” zlepšovala svoje jazykové a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, ktoré by chcela využiť pri vyučovaní cudzieho jazyka , ako aj pri vyučovaní ďalších predmetov: prírodoveda, výtvarná výchova, matematika vo 4. ročníku a v záujmovom krúžku: Angličtina hrou pre 3. a 4. ročník. 


      Mgr. Danka Balážová si absolvovaním kurzu “Technology Enhanced Learning” okrem jazykových zručností, zlepšila aj svoje zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. Vyskúšala si množstvo zaujímavých nástrojov, softwérov a programov, ktoré sú voľne dostupné na webe a vo vzdelávacom procese prepájajú metodológiu  a technológie súčasnej doby. V tomto školskom roku by chcela získané vedomosti uplatniť počas vyučovacích hodín Anglického jazyka v 2.,3. a 4. ročníku.


      PaedDr. Andrea Kerekešová a Ing. Ingrid Hajdúková absolvovali kurz „CLIL – Methodology and ICT Tools for Teachers working“. Osvojili si aktivity a aplikácie uplatňované pri metóde CLIL, ktorá je zameraná na používanie cudzieho jazyka v iných predmetoch.  Vďaka tejto metóde deti majú možnosť rozširovať si svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku napríklad na biológii, geografii, dejepise, výtvarnej a pod.... V tomto školskom roku sa budeme snažiť uplatňovať túto metódu najmä na prírodovede v IV.B a  geografii v VII.A a VII.D.


      Absolvované kurzy boli nielen skvelou príležitosťou zlepšiť si jazykové schopnosti, osvojiť si nové pedagogické prístupy, metódy a formy práce, ale i možnosťou vymeniť si skúsenosti s učiteľmi z celého sveta a spoznať kultúru i históriu krásnej Malty. 

     • Návrat na hrad Krásna Hôrka

     • Za prvé miesto vo výtvarnej súťaži - Návrat na hrad Krásna Hôrka bola ocenená počas letných prázdnin žiačka Melinda Annová zo IV.A triedy.

      Blahoželáme našej nádejnej výtvarníčke a želáme jej ešte mnoho skvelých úspechov. 🍀🤩

     • „Získaj nového priateľa, zaži dobrodružstvo a pomôž mu prekonať jazykovú bariéru!“ 

     • „Získaj nového priateľa, zaži dobrodružstvo a pomôž mu prekonať jazykovú bariéru!“ 

       V uplynulom školskom roku sa uskutočnil už 6. ročník projektu ROZUMIEME.SICSEREGYEREK a naša Pionierka opäť nechýbala! Sedem aktívnych žiačok sa zapojilo do výziev slovensko-maďarskej spolupráce a program vyvrcholil letným táborom v Kokave nad Rimavicou  14.-18. augusta a Simonka, jedna zo 4 účastníčok (Simonka, Saška, Stelka aSofika zo 7.C), nám ho predstavila takto J   

      „Po roku online stretnutí  a výziev sme mali možnosť stretnúť sa v spoločnom tábore s bohatým programom: boli sme na turistike, spoločne sme varili naše tradične slovenské a maďarské jedlá. Zaujímavé a poučné boli aj tvorivé dielne. Celkovo hodnotím tento tábor za vydarený, myšlienka Cseregyerek sa mi veľmi páči a som rada, že vznikla a snaží sa podporiť deti s maďarskou národnosťou  žijúce na Slovenku prekonávať jazykové a kultúrne bariéry.“   

       

      Simonka Dienesová a koordinátorka projektu PaedDr. Marcela Bundová 

     • Biela pastelka 2023  

     • Niekto vidí slabšie, či je nevidiaci, ale my v tom máme jasno 🙂 

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje v piatok 22. septembra 2023 celoslovenskú verejnú zbierku „Biela pastelka“. Získanými finančnými prostriedkami sa skvalitňuje podpora života ľudí so zrakovým postihnutím. Aj vďaka vašej pomoci môžeme zlepšiť život nevidiacich ľudí. Prispieť môžete našim dobrovoľníčkam, ktoré budú v priestoroch školy vykonávať dobrovoľnú zbierku. 

      Buďme láskaví a pomôžme nevidiacim, nech aj oni majú jasno. 

      Ďakujeme  🙂

     • Septembrová VÝZVA - Adoptuj si strom 

     • 🍀Naša škola sa aj v školskom roku 2023/2024 zapojila do environmentálnej kampane a výziev – „klímaTYzuj sa“ prostredníctvom Ewoboxu  a Slovenskej agentúry životného prostredia v  rámci témy Schladí klímu klimatizácia, ktoré budú opäť prebiehať celý rok.  🍀

      👉Každý z nás má vo svojom okolí strom, ktorý mu prirástol k srdcu. Stromy sú naši nemí priatelia, ktorí nám poskytujú viac, ako im dávame my. Musíme ich chrániť. 

      👉1. Vyber si ľubovoľný strom vo svojom okolí.  

      👉2. Urči, aký je to druh. 

      👉3. Premysli si, ako sa o neho budeš starať (skrášlenie jeho okolia, vyzbieranie odpadu okolo stromu, odstránenie suchých vetiev, umiestnenie búdky pre vtáky...). 😎

      👉4. Urob fotku a pošli ju na edupage p.uč. Podolinskej. 

      Ďakujeme. 🌳🌴🌲❤️

     • Ponuka záujmových útvarov CVČ

     • Milí rodičia, 

      v školskom roku 2023/2024 sme si pre Vás v Centre voľného času pripravili rôzne záujmové útvary na ktoré sa môžete záväzne prihlásiť prostredníctvom PRIHLSOVANIA v EduPage (nahrádza písomnú žiadosť o prijatie do záujmového útvaru a je záväzným dokumentom centra voľného času). 

      Z ponuky záujmových útvarov si môžete vybrať na ktoré máte záujem prihlásiť svoje dieťa. Členský poplatok v centre voľného času je 3€/mesačne respektíve môžete uhradiť členské odovzdaním vzdelávacieho poukazu (ktorého hodnota pokrýva členský poplatok na celý školský rok). Vzdelávacie poukazy budú distribuované triednymi učiteľmi. V prípade ak sa rozhodnete použiť vzdelávací poukaz na pokrytie členského poplatku je potrebné ho odovzdať triednemu učiteľovi s označením na aký záujmový útvar ho chcete použiť do 14.9.2023 (ceruzkou napísať názov krúžku v cvč). Triedny učitelia nám ich následne vrátia a mi ich zaevidujeme.  

      Predpisy na príspevky Vám budú zverejnené na EduPage podobne ako platby za ŠKD. Za krúžky na ktoré ste odovzdali vzdelávací poukaz neplatíte. Ak Vaše dieťa navštevuje v Centre voľného času dva alebo viacero krúžkov, je potrebné uhradiť mesačný poplatok 3,- € za každý ďalší krúžok.  

      Prihlasovanie je možné do 14. 9. 2023 a činnosť záujmových útvarov sa začína v týždni od 18. 9. 2023 podľa časového harmonogramu záujmových útvarov.  

      Kontakt: Mgr. Dávid Vaško; Mgr. Sylvia Korintušová; 0944 468 887; pionierka.cvc@gmail.com 

     • Záujmové útvary školy

     • Milí rodičia a žiaci. 

      Predstavujeme Vám ponuku záujmových útvarov (krúžkov) školy pre školský rok 2023/2024.

      Prihlasovanie na krúžky bude až po 8.9.2023 (najneskôr 11.9.2023), toto je len ponukový list, aby ste si vedeli vybrať. 

      Každý žiak obdrží od svojho triedneho učiteľa / učiteľky vzdelávací poukaz, ktorý vie následne použiť na jeden z vybraných krúžkov v škole, ale aj v CVČ. 

      Ak si vyberiete viac krúžkov, vzdelávací poukaz priradíte iba jednému, ale prihlásiť sa môžete samozrejme aj na iný ( v škole sa za ďalšie krúžky neplatí).

      Prihlásiť sa budete môcť od 8.9.2023 (najneskôr 11.9.2023), kedy obdržíte aj vzdelávacie poukazy. 

      Vzdelávací poukaz dostanete od triednych učiteľov.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Nový školský rok 2023/2024, v ktorom nás čaká postupné zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu, sme slávnostne otvorili v prítomnosti ministra financií SR Michala Horvátha. Našimi hosťami boli aj zástupcovia z Nadácie Národnej banky Slovenska, p. riaditeľka FinQ Centra, pán primátor a vedúca odboru školstva.

     • 🍀Začiatok školského roka🍀

     • Začiatok školského roka 2023/2024 odštartujeme 4.9.2023 :

      - žiaci 1. ročníka 8:00 na školskom dvore,

      - žiaci 2.-9. ročníka 8:00 vo svojich triedach.

      Tešíme sa na Vás. 😍🤩💪

     • Výber obeda aktivovaný na nový školský rok

     • Návod na výber obeda klik tu: Návod na výber obeda

      Objednávka pre budúci týždeň do štvrtka 31.8.2023 do 23:59.

      Vyberáme, čo spapáme?!

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Od 28.8.2023 Vám prinášame možnosť výberu z dvoch rôznych obedov. Chceme, aby žiakom obedy chutili, a aby jedlo, ktoré nemajú radi, nahradili takým, ktoré im chutiť bude. Pripravený bude tiež šalátový bufet.

      Výber obeda je ale potrebné zrealizovať vopred, aby tety kuchárky vedeli, čo a koľko majú objednať a pripraviť.

      Ak sa rozhodnete nevyberať si menu B, automaticky bude všetkým nastavené menu A.

      Všeobecne sme nastavili pravidlá tak, že výber obeda bude možný do stredy predchádzajúceho týždňa, do 12:00. (napríklad – výber obeda od 12.9-16.9 sa bude dať zrealizovať do 7.9 do 12:00 (streda)).

      Odhlasovanie bude fungovať rovnako ako doteraz.

      V prípade otázok môžete kontaktovať priamo školskú jedáleň 058/7345481, alebo technický problém- admin@zspionierka.sk.

      Výber z menu A alebo B je úplne jednoduchý.

      Pre tých, ktorí si ale nie sú istí, sme pripravili návod, ako si vybrať menu A, alebo menu B- klik tu: Návod na výber obeda

      Dobrú chuť 🙂

       

     • Školské pomôcky

     • Vážení rodičia,

      opäť Vám prinášame možnosť zabezpečenia školský pomôcok pre nasledujúci školský rok 2023/2024 od firmy Daffer z pohodlia domova. Dostanete sa k nim jednoducho odklikom z našej stránky- tu: školské pomôcky alebo klik na obrázok.

      Odklik Vám môže poslúžiť aj ako zoznam pomôcok, ktoré si môžete zaobstarať po vlastnej osi. 

       

       

      Ako nakúpiť potrebné školské pomôcky z pohodlia domova?

      1. Túto sadu môžete zakúpiť cez internetový obchod: klik  školské pomôcky

      2. Zo zoznamu jednoducho vyberiete sadu pre daný ročník a automaticky sa Vám zobrazí celá odpAorúčaná sada.

      3. V odporúčanej sade môžete robiť zmeny, a to priradiť pomôcky alebo ubrať, ak sa Vám zvýšili z minulého školského roka.

      4. K objednávke si môžete pridať aj mnoho doplnkových školských potrieb a nakúpiť všetko, čo potrebujete na jednom mieste.

     • "STROM RODINY"

     •  

      POPIS PROJEKTU

      Projekt je určený prioritne pre obyvateľov mesta Rožňava alebo občanov spätých s väzbami k rodnému mestu Rožňava. Do projektu sa môžu zapojiť aj firmy pôsobiace na našom území, prípadne sídliace aj mimo nášho mesta.

      Prispieť bude možné formou Darovacej zmluvy na účet mesta Rožňava. Projekt pozostáva s darovania peňažných prostriedkov na kúpu, výsadbu a starostlivosť o „strom rodiny“.

      „Strom rodiny“

      Kampaň 2023 , trvanie Júl - September

      listnaté dreviny : Lipa, Buk, Dub, Platan, Gaštan jedlý, Javor.... / Príspevok – 150 € /

      ihličnaté dreviny : borovica, jedľa...... / Príspevok – 200 € /

      Výber pozemkov určených na výsadbu drevín určí mesto Rožňava na základe vyjadrení k inžinierskym sieťam dotknutých orgánov v spolupráci s Ing. A. Krnáčovou s TSM Rožňava, prípadne hlavného architekta Ing. arch. P. Tešlára a vyjadrení KPÚ KE.

      Po vysadení „stromu rodiny“ zabezpečí starostlivosť o dreviny, podľa darovacej zmluvy, TSM Rožňava a každý strom bude označený tabuľkou obsahujúcou druh dreviny, rok výsadby, meno darcu prípadne rodiny.

     • Čo zaseješ, to žneš. 🍀

     • 🤩Dobrý hospodár nie len zaseje, ale sa celý čas aj stará. A keď sa stará dobre, úroda sa mu odvďačí.

      ✅Plody našej celoročnej práce sme zbierali posledné dva týždne školského roka. Veľmi nás potešili tieto momenty:

      - pracovné stretnutie s ministrom školstva na tému postupného zavádzania ŠVP,

      - pracovný tím zložený z odborníkov z NIVaMu, RCPU a našich kolegýň finišuje s prípravou nového ŠkVP pre 1. cyklus,

      - okresná porada riaditeľov škôl a naša prezentácia o práci na novom ŠkVP,

      - zasadnutie Výboru rodičov s témou aké zmeny sme už zaviedli a čo nás čaká od septembra,

      - rozhovor s pani riaditeľkou v Rožňavských novinách sa niesol v duchu podpory zmien v školstve,

      - ocenili sme najlepších žiakov a poďakovali sa všetkým za úžasný spoločný školský rok 2022/23.

      Viac fotografií zo slávnostného ukončenia šk. roka- klik web stránka školy:foto

       

     • eTwinning „KEYS TO WELLBEING“ 😎

     • ✅V priebehu celého školského roka sme spolu so žiakmi zo VII.C pracovali na medzinárodnom projekte „Keys to Wellbeing“, deti boli rozdelení do tímov a  postupne plnili rôzne úlohy a výzvy. Naučili sa pracovať v online platforme, Padlete i Canve.

      🍀Spoločne s kamarátmi z Čiech, Poľska a Talianska vytvorili kuchársku knihu, časopis,  cover ku pesničke „Sará perche ti amo“, logo projektu, natočili i plnili športové výzvy, vymenili si vianočné pohľadnice, písali denník dobrých skutkov, vymieňali si hlasové správy o sebe, škole, kamarátoch, zdravom životnom štýle a spôsobe ako sa vysporiadať s náročnými situáciami v živote, odbúravaním stresu a možnosťami relaxácie, no a samozrejme si celý čas precvičovali angličtinu. 😍

      Ako sa nám darilo, si môžete pozrieť v našom časopise- klik tu: Casopis

      PaedDr. Andrea Kerekešová

       

     • Juniáles v ŠKD 🥳

     •  

      🍀Tak ako zvyčajne sme si na konci školského roka užili zábavu na našom školskom dvore.

      😎Deti čakala výzdoba a hudba, ktorá vytvorila pozitívnu náladu. Zatancovali sme si, zaspievali a deti odmenili veľkým balíkom pelendrekov. Tomu sa hovorí veselý koniec školského roka v ŠKD! 🤩

      Pozrite sa ako sme sa zabávali... 🤓

      Mgr. Nikola Ferencz

     • Dotácia na stravu od 1.9.2023

     • Vážení rodičia, z dôvodu aktualizácie údajov k dotácii na stravu (obedy zadarmo) od 1.9.2023 je v module Žiadosti / Vyhlásenia pripravená Návratka pre rodičov k žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa).

      Návratku viete vyplniť podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti, výberom položky Žiadosť o dotáciu-NÁVRATKA, ale len z rodičovského konta.

      Návratku vypĺňajú všetci záujemci o stravovane od 1.9.2023. 

      Návratku je potrebné vyplniť, resp. doručiť do 28.6.2023.

      V prípade, ak nemáte k dispozícii rodičovské konto, je potrebné doručiť do školy, resp. poslať mailom návratku, ktorá je dostupná tu: Navratka__od_01.09.2023.pdf alebo  Navratka__od_01.09.2023.rtf

      Návod je uvedený tu: DOTACIA_NAVOD alebo na obrázkoch nižšie.

      Prihláška na stravovanie sa bude vypĺňať až v septembri 2023.

      V prípade otázok volajte na sekretariát školy – 0911350283,  ak máte technický problém, resp. nemáte rodičovské konto, napíšte na admin@zspionierka.sk a spoločne to vyriešime .

      V prípade ak máte otázky na školskú jedáleň- tel. číslo: 058/ 734 54 81

      Upozorňujeme, že dotácia sa vzťahuje na stravnú jednotku, ktorá je vo výške 1,5€ ( I.stupeň) a 1,7€ (II.stupeň), ale nevzťahuje sa na režijné náklady, ktoré sú 5€ mesačne a je ich potrebné uhrádzať (septmber 2023).

       

       

     • Môj prvý herbár 🍀

     •  

      ✅Vedomosti o rastlinách z hodín biológie si naši piataci rozšírili skúmaním rastlín priamo v teréne. Veď nie nadarmo sa hovorí, že príroda je najlepší učiteľ. Od skorej jari sa vybrali do lesa, na lúky či do záhrad a zbierali, sušili rastliny a vytvárali svoj prvý herbár.

      😎Vytvorené herbáre boli veľmi pekné a preto vybrať tie najkrajšie nebolo vôbec jednoduché. Najväčším ocenením nebol diplom, ale snáď čas strávený v prírode, nové skúsenosti žiakov a získané vedomosti o rastlinách. 🤩🤩

      Žiaci V.A, Ing. Renáta Turicová

     • Sladké a zdravé

     • Deti zo IV. oddelenia si popoludnie spríjemnili prípravou zdravej sladkej maškrty. Piekli sa banánové lievance a vyrobil sa chutný jahodový milkshake. 😜🤩

      Mgr. Lucia Mátéová

     • Projektový deň 🤩

     • ✅V piatok 23.6.2023 mali žiaci 2.stupňa projektový deň zameraný na zvyšovanie ich finančnej gramotnosti. Žiaci IX. C riešili problémové úlohy priamo v nákupnom centre. 😎

      Ing. Ingrid Hajdúková, triedna učiteľka

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje