• Aj počas prázdnin nám na každom (PO)KROKU záleží...


     • Súčasťou ročného projektu ERASMUS + „Odlišní, ale v srdci rovnakí“, na ktorý získala naša škola grant od Európskej Únie, bola  mobilita KA1 pedagogických zamestnancov. V auguste naše angličtinárky absolvovali  dvojtýždňové kurzy vo vzdelávacej inštitúcii Executive Training Institute v St.Julians na Malte. 


      Mgr. Katarína Lengyelová si rozšírila svoje vedomosti v oblasti vyučovania anglického jazyka v 1. cykle ZŠ. Obsahom kurzu pod názvom “The Playground Classroom” bolo získať poznatky o nových metódach a technikách, ktoré pomôžu žiakom hravou formou vstúpiť do sveta jazykov. Dôležitou súčasťou bola aj výmena skúseností, pedagogických informácii a zdieľanie vedomostí medzi angličtinármi z rôznych kútov Európy. Získané skúsenosti bude využívať v priebehu celého vyučovacieho procesu.


      PaedDr. Lucia Hanuštiaková si prostredníctvom aktivít v kurze “Fluency and English Language Development” zlepšovala svoje jazykové a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, ktoré by chcela využiť pri vyučovaní cudzieho jazyka , ako aj pri vyučovaní ďalších predmetov: prírodoveda, výtvarná výchova, matematika vo 4. ročníku a v záujmovom krúžku: Angličtina hrou pre 3. a 4. ročník. 


      Mgr. Danka Balážová si absolvovaním kurzu “Technology Enhanced Learning” okrem jazykových zručností, zlepšila aj svoje zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. Vyskúšala si množstvo zaujímavých nástrojov, softwérov a programov, ktoré sú voľne dostupné na webe a vo vzdelávacom procese prepájajú metodológiu  a technológie súčasnej doby. V tomto školskom roku by chcela získané vedomosti uplatniť počas vyučovacích hodín Anglického jazyka v 2.,3. a 4. ročníku.


      PaedDr. Andrea Kerekešová a Ing. Ingrid Hajdúková absolvovali kurz „CLIL – Methodology and ICT Tools for Teachers working“. Osvojili si aktivity a aplikácie uplatňované pri metóde CLIL, ktorá je zameraná na používanie cudzieho jazyka v iných predmetoch.  Vďaka tejto metóde deti majú možnosť rozširovať si svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku napríklad na biológii, geografii, dejepise, výtvarnej a pod.... V tomto školskom roku sa budeme snažiť uplatňovať túto metódu najmä na prírodovede v IV.B a  geografii v VII.A a VII.D.


      Absolvované kurzy boli nielen skvelou príležitosťou zlepšiť si jazykové schopnosti, osvojiť si nové pedagogické prístupy, metódy a formy práce, ale i možnosťou vymeniť si skúsenosti s učiteľmi z celého sveta a spoznať kultúru i históriu krásnej Malty. 

     • Návrat na hrad Krásna Hôrka

     • Za prvé miesto vo výtvarnej súťaži - Návrat na hrad Krásna Hôrka bola ocenená počas letných prázdnin žiačka Melinda Annová zo IV.A triedy.

      Blahoželáme našej nádejnej výtvarníčke a želáme jej ešte mnoho skvelých úspechov. 🍀🤩

     • „Získaj nového priateľa, zaži dobrodružstvo a pomôž mu prekonať jazykovú bariéru!“ 

     • „Získaj nového priateľa, zaži dobrodružstvo a pomôž mu prekonať jazykovú bariéru!“ 

       V uplynulom školskom roku sa uskutočnil už 6. ročník projektu ROZUMIEME.SICSEREGYEREK a naša Pionierka opäť nechýbala! Sedem aktívnych žiačok sa zapojilo do výziev slovensko-maďarskej spolupráce a program vyvrcholil letným táborom v Kokave nad Rimavicou  14.-18. augusta a Simonka, jedna zo 4 účastníčok (Simonka, Saška, Stelka aSofika zo 7.C), nám ho predstavila takto J   

      „Po roku online stretnutí  a výziev sme mali možnosť stretnúť sa v spoločnom tábore s bohatým programom: boli sme na turistike, spoločne sme varili naše tradične slovenské a maďarské jedlá. Zaujímavé a poučné boli aj tvorivé dielne. Celkovo hodnotím tento tábor za vydarený, myšlienka Cseregyerek sa mi veľmi páči a som rada, že vznikla a snaží sa podporiť deti s maďarskou národnosťou  žijúce na Slovenku prekonávať jazykové a kultúrne bariéry.“   

       

      Simonka Dienesová a koordinátorka projektu PaedDr. Marcela Bundová 

     • Biela pastelka 2023  

     • Niekto vidí slabšie, či je nevidiaci, ale my v tom máme jasno 🙂 

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje v piatok 22. septembra 2023 celoslovenskú verejnú zbierku „Biela pastelka“. Získanými finančnými prostriedkami sa skvalitňuje podpora života ľudí so zrakovým postihnutím. Aj vďaka vašej pomoci môžeme zlepšiť život nevidiacich ľudí. Prispieť môžete našim dobrovoľníčkam, ktoré budú v priestoroch školy vykonávať dobrovoľnú zbierku. 

      Buďme láskaví a pomôžme nevidiacim, nech aj oni majú jasno. 

      Ďakujeme  🙂

     • Septembrová VÝZVA - Adoptuj si strom 

     • 🍀Naša škola sa aj v školskom roku 2023/2024 zapojila do environmentálnej kampane a výziev – „klímaTYzuj sa“ prostredníctvom Ewoboxu  a Slovenskej agentúry životného prostredia v  rámci témy Schladí klímu klimatizácia, ktoré budú opäť prebiehať celý rok.  🍀

      👉Každý z nás má vo svojom okolí strom, ktorý mu prirástol k srdcu. Stromy sú naši nemí priatelia, ktorí nám poskytujú viac, ako im dávame my. Musíme ich chrániť. 

      👉1. Vyber si ľubovoľný strom vo svojom okolí.  

      👉2. Urči, aký je to druh. 

      👉3. Premysli si, ako sa o neho budeš starať (skrášlenie jeho okolia, vyzbieranie odpadu okolo stromu, odstránenie suchých vetiev, umiestnenie búdky pre vtáky...). 😎

      👉4. Urob fotku a pošli ju na edupage p.uč. Podolinskej. 

      Ďakujeme. 🌳🌴🌲❤️

     • Ponuka záujmových útvarov CVČ

     • Milí rodičia, 

      v školskom roku 2023/2024 sme si pre Vás v Centre voľného času pripravili rôzne záujmové útvary na ktoré sa môžete záväzne prihlásiť prostredníctvom PRIHLSOVANIA v EduPage (nahrádza písomnú žiadosť o prijatie do záujmového útvaru a je záväzným dokumentom centra voľného času). 

      Z ponuky záujmových útvarov si môžete vybrať na ktoré máte záujem prihlásiť svoje dieťa. Členský poplatok v centre voľného času je 3€/mesačne respektíve môžete uhradiť členské odovzdaním vzdelávacieho poukazu (ktorého hodnota pokrýva členský poplatok na celý školský rok). Vzdelávacie poukazy budú distribuované triednymi učiteľmi. V prípade ak sa rozhodnete použiť vzdelávací poukaz na pokrytie členského poplatku je potrebné ho odovzdať triednemu učiteľovi s označením na aký záujmový útvar ho chcete použiť do 14.9.2023 (ceruzkou napísať názov krúžku v cvč). Triedny učitelia nám ich následne vrátia a mi ich zaevidujeme.  

      Predpisy na príspevky Vám budú zverejnené na EduPage podobne ako platby za ŠKD. Za krúžky na ktoré ste odovzdali vzdelávací poukaz neplatíte. Ak Vaše dieťa navštevuje v Centre voľného času dva alebo viacero krúžkov, je potrebné uhradiť mesačný poplatok 3,- € za každý ďalší krúžok.  

      Prihlasovanie je možné do 14. 9. 2023 a činnosť záujmových útvarov sa začína v týždni od 18. 9. 2023 podľa časového harmonogramu záujmových útvarov.  

      Kontakt: Mgr. Dávid Vaško; Mgr. Sylvia Korintušová; 0944 468 887; pionierka.cvc@gmail.com 

     • Záujmové útvary školy

     • Milí rodičia a žiaci. 

      Predstavujeme Vám ponuku záujmových útvarov (krúžkov) školy pre školský rok 2023/2024.

      Prihlasovanie na krúžky bude až po 8.9.2023 (najneskôr 11.9.2023), toto je len ponukový list, aby ste si vedeli vybrať. 

      Každý žiak obdrží od svojho triedneho učiteľa / učiteľky vzdelávací poukaz, ktorý vie následne použiť na jeden z vybraných krúžkov v škole, ale aj v CVČ. 

      Ak si vyberiete viac krúžkov, vzdelávací poukaz priradíte iba jednému, ale prihlásiť sa môžete samozrejme aj na iný ( v škole sa za ďalšie krúžky neplatí).

      Prihlásiť sa budete môcť od 8.9.2023 (najneskôr 11.9.2023), kedy obdržíte aj vzdelávacie poukazy. 

      Vzdelávací poukaz dostanete od triednych učiteľov.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Nový školský rok 2023/2024, v ktorom nás čaká postupné zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu, sme slávnostne otvorili v prítomnosti ministra financií SR Michala Horvátha. Našimi hosťami boli aj zástupcovia z Nadácie Národnej banky Slovenska, p. riaditeľka FinQ Centra, pán primátor a vedúca odboru školstva.

   • Kontakty

    • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
    • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
    • 35543647
    • 2021645065
    • E0006565762
    • https://www.facebook.com/zspionierka
    • https://www.instagram.com/zspionierov/
    • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje