• "STROM RODINY"

     •  

      POPIS PROJEKTU

      Projekt je určený prioritne pre obyvateľov mesta Rožňava alebo občanov spätých s väzbami k rodnému mestu Rožňava. Do projektu sa môžu zapojiť aj firmy pôsobiace na našom území, prípadne sídliace aj mimo nášho mesta.

      Prispieť bude možné formou Darovacej zmluvy na účet mesta Rožňava. Projekt pozostáva s darovania peňažných prostriedkov na kúpu, výsadbu a starostlivosť o „strom rodiny“.

      „Strom rodiny“

      Kampaň 2023 , trvanie Júl - September

      listnaté dreviny : Lipa, Buk, Dub, Platan, Gaštan jedlý, Javor.... / Príspevok – 150 € /

      ihličnaté dreviny : borovica, jedľa...... / Príspevok – 200 € /

      Výber pozemkov určených na výsadbu drevín určí mesto Rožňava na základe vyjadrení k inžinierskym sieťam dotknutých orgánov v spolupráci s Ing. A. Krnáčovou s TSM Rožňava, prípadne hlavného architekta Ing. arch. P. Tešlára a vyjadrení KPÚ KE.

      Po vysadení „stromu rodiny“ zabezpečí starostlivosť o dreviny, podľa darovacej zmluvy, TSM Rožňava a každý strom bude označený tabuľkou obsahujúcou druh dreviny, rok výsadby, meno darcu prípadne rodiny.

   • Kontakty

    • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
    • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
    • 35543647
    • 2021645065
    • E0006565762
    • https://www.facebook.com/zspionierka
    • https://www.instagram.com/zspionierov/
    • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje