• Úspešní v krajskom kole! 🤩🤩

     • ✅18. apríla sa šikovní angličtinári 5.-9. ročníka zúčastnili krajského kola jazykovo-umeleckej súťaže JAZYKOVÝ KVET (LANGUAGE FLOWER) v Košiciach.

      V kategórii umelecký prednes sa v silnej konkurencii na krásnom 3. mieste umiestnila Klaudika Gereová z VIII.B triedy a v kategórii dráma naša divadelná scénka Loli´s story získala skvelé 2. miesto! Všetkým srdečne blahoželáme, sme na Vás veľmi hrdí! 😍

      PaedDr. Marcela Bundová

     • Deň Zeme 🌎🌍

     • ✅V mesiaci apríl sme si na prvom stupni aj v školskom klube detí pripomenuli Deň Zeme. Žiaci s obľubou tvorili krásne obrázky našej jedinečnej planéty, rozprávali sa o ochrane životného prostredia a hrali sa rôzne hry na túto tematiku. Spoločne sme si uvedomovali jedinečnosť našej krásnej Zeme a v srdiečkach sme si sľúbili, že sa k nej budeme neustále správať zodpovedne a s láskou. 🤩

      učiteľky prvého stupňa a vychovávateľky ŠKD

     • Červená kapusta a chémia 🤩

     •  

      🥼V piatok sa školou šírila vôňa varenej kapusty. Vôňa sa tentokrát nešírila zo školskej jedálne, ale z učebne chémie. To naši ôsmaci získavali antokyaníny varením červenej kapusty. 🥼

      Antokyaníny sú prírodné farbivá, ktorých farba sa mení v závislosti od pH, môžeme ich teda použiť na zisťovanie kyslosti a zásaditosti vodných roztokov. Naše zistenia sme porovnali s meraním pH klasickými chemickými indikátormi (univerzálny indikátorový papierik, lakmus, fenolftaleín...) a pH metrom.☘️🍀🥬🥣🍽🧉

      Ing. Renáta Turicová

     • Biologická olympiáda kategória D 🤩

     •  

      🌴Dňa 24.3.2023 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória D – 6. a 7. ročník. Olympiáda pozostávala z prakticko-teoretickej časti, na ktorej si žiaci preverili nielen teoretické vedomosti ale aj praktické zručnosti.

      1.miesto – Jakub Hatvaník VII.B

      2.miesto – Tomáš Kozma VII.A

      3.miesto – Marko Tkáč VII.A☘

      🌿Dňa 20.4.2023 sa realizovalo okresné kolo biologickej olympiády kategória D, v ktorom sa Tomáš Kozma umiestnil na 6. Mieste a Jakub Hatvaník na 8. mieste. Obidvom žiakom blahoželáme, pretože výsledky boli veľmi tesné a prajeme im veľa úspechov v budúcnosti.🍀

      Mgr. Viera Podolinská

     • Les ukrytý v knihe 📚📖

     •  

      Žiaci II. A opäť navštívili Gemerskú knižnicu P. Dobšinského. V rámci Mesiaca lesov im tety pripravili zaujímavé rozprávanie a aktivity o lese a jeho obyvateľoch. ☘️🍀

      Najviac však žiaci zistili o vtáčikoch, najmä o chránenom hlucháňovi a jeho spôsobe života. 🌿🌴

      J. Polomská

     • ​​​​​​​ Ovocníčkovo😍

     • ✅Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna prvácka trieda. V tej triede boli prváci, ktorí čítali o tom, ako kuchár Michal získal titul "Majster kuchár šalátový". A bol by v tom čert, keby si to nechceli vyskúšať tiež.😎

      A tak krájali a krájali ... Keď už bola misa plná všetko dobre zamiešali, pekne sa rozdelili, všetko zjedli a pekne upratali.🍏🍎🍈🍒🥑🥕🥦🥬🥒

      Aj takto môže skončiť hodina čítania na Pionierke.😍

     • eTwinning - Keys to Wellbeing 🤩

     • ✅Poslednou športovou výzvou bola výzva od našich talianskych kamarátov urobiť najmenej päť klikov. Deti trénovali doma v obývačke, na balkóne, v záhrade i na traktore :) Spoločne sme si "zaklikovali" v našej telocvični a víťazom sa stal Jožko s 32 klikmi. 😍😍 PaedDr. Andrea Kerekešová

     • Zber papiera ✅

     • Váženi rodičia, milí žiaci. 😎

      ✅V termíne od 24.4 - 28.4.2023 organizujeme zber papiera.

      📌Zber bude prebiehať v čase od 7:00-7:45 pri bočnom vchode - vstup do kuchyne.

      Ďakujeme 🤩

     • Veselé tvorenie

     • Veselo si tvorime na našom krúžku. 😎🤩 Všeličo si vyrábame.

      Zapájame sa do výtvarných súťaží a pre radosť si maľujeme, kreslíme.✅🍀

      Mgr. S. Jochman

     • RODINA 🤩

     • ✅...to sú ľudia okolo mňa, ktorým verím, ktorí ma ľúbia a ja ľúbim ich (Bianka)...viem sa na nich spoľahnúť a sa im zdôveriť (Kika).... je to ako prístav, v ktorom sa cítim bezpečne (Nelka).......domov, kde sa kedykoľvek môžem vrátiť (Laura)..... ✅

      😍Rodina bola téma, ktorá spojila všetky predmety počas jedného dňa a venovali sme sa jej z pohľadu matematiky, informatiky, dejepisu, geografie, chémie, etiky, či jazykov😍😍

      PaedDr. Andrea Kerekešová

     • Návrh loga 😎

     • Milí žiaci! 😎

      📌Cieľom výzvy je navrhnúť nové logo a slogan pre našu školu.

      📌Všetky vaše nápady a návrhy odovzdajte zástupcom školského parlamentu, ktorí ich spoločne vyhodnotia a vyberú tie najvýstíznejšie pre našu školu.

      Tešíme sa na vaše návrhy! 🤩😎

     • Čarovný svet rozprávok 😍

     • V I.B triede sme zažili čarovný svet rozprávok. Rozprávky sme čítali, hrali a aj kreslili. Bol to ozaj rozprávkový deň! 🤩😎😍

      PaedDr. J. Hudáčeková

     • Máme radi matematiku 😊

     •  

      Aj keď žiaci V.A sú v prvom rade vynikajúci športovci, svedomito si plnia aj školské povinnosti a reprezentujú školu nielen v športe, ale aj vo vedomostných súťažiach.

      Aj v matematike sa im darilo. 😎

      ✅Výsledky domáceho kola matematickej olympiády (Z5):

      1.-2. miesto Michal Harhovský a Tobias Dovala V.A

      3. miesto Peter Zatroch V.A

      Miško a Tobi nás reprezentovali aj na okresnom kole.

      ✅Výsledky školského kola pytagoriády (P5):

      1. miesto Daniel Bischof V.C

      2. miesto Filip Petro V.A

      3. miesto Diana Vidinská V.A

      Filip a Dianka nás reprezentovali aj na okresnom kole.

      O ich tvorivosti na matematike svedčia aj netradične zadané kreslené slovné úlohy, či rodinné veľkonočné nákupy (práca s desatinnými číslami).🤩

      Ing. Renáta Turicová

     • Objavujeme, experimentujeme, bádame  😎😎

     • ✅Na hodinách biológie sme sa so žiakmi VII.A triedy zapojili do experimentálnej skupiny v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v BA a vybrané témy z biológie vyučujeme prostredníctvom bádateľských aktivít s dôrazom na rozvoj bádateľských zručností.

      ✅Na hodinách naďalej pokračujeme vo formulovaní výskumných otázok, predpovedí a overujeme si ich prostredníctvom rôznych pokusov týkajúcich sa stavby dýchacej a obehovej sústavy. 🤩

      Mgr. Viera Podolinská

     • Vynikajúce výsledky - Biologická olympiáda kategória E – okresné kolo 🤩

     • ✅Dňa 13.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória E . Olympiáda pozostávala z identifikácii predpísaných druhov, určenia ich slovenského aj vedeckého názvu a testu. Všetci zúčastnení žiaci z našej školy boli úspešnými riešiteľmi – Hanka Koreňová – IX.B, Paulínka Čipčalová – IX.B, Robko Zdechovan – V.C.

      ✅Odbornosť BOTANIKA: 1.miesto – Hanka Koreňová 😍

      ✅Odbornosť ZOOLÓGIA: 1.miesto – Paulínka Čipčalová😍

      Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na krajskom kole.

      Mgr. Viera Podolinská

     • Dotazník PERCH

     • Ľudský papilomavírus (HPV) je bežnou skupinou vírusov, z ktorých niektoré typy môžu spôsobiť genitálne bradavice alebo rôzne formy rakoviny. 

      Neexistuje žiadny krvný test na HPV, ale testovanie je súčasťou skríningu rakoviny krčka maternice. Počas skríningu rakoviny krčka maternice sa z krčka maternice odoberie malá vzorka buniek a testuje sa na vírus HPV, a to buď na molekulárnej úrovni (test HPV NAT) alebo na cytologickej úrovni (LBC).Vakcíny proti HPV boli prvýkrát predstavené v roku 2006. 

      Tento prieskum je súčasťou európskeho projektu PERCH (PartneERship to Contrast HPV), ktorý chce prispieť k realizácii európskeho plánu na boj proti rakovine, s cieľom znížiť výskyt a úmrtnosť spojenú s formami rakoviny, spôsobenej vírusom HPV.

      Cieľom dotazníka je zistiť vaše poznatky o infekcii HPV, informácie o zaočkovanosti vášho dieťaťa a tiež váš názor na očkovanie proti HPV..

      Prieskum v školách bude prebiehať v dňoch 12.4. - 20.4.2023 a je určený pre rodičov detí vo vekovej skupine  9-15 rokov.

      Dotazník je anonymný.

      Link na online dotazník : https://survey.iss.it/glob/index.php/196212?lang=sk-         

      Link na web projektu : https://www.projectperch.eu/

     • Ekobúk- hlasovanie za našu školu😎

     • Vážení rodičia milí žiaci.  😎

      Zapojili sme sa do súťaže s firmou Kaufland, ktorá za každý nákup rozdáva nálepky a unikátny kód. 

      Pomocou tohto kódu dokážete dať hlas práve našej škole.

      Priamy link na školu sa náchdza na úvodnej stránke školy, alebo kliknite na odkaz: Ekobúk- ZŠ, Pionierov

      Vyhrať môžeme hodnotné ceny.

      Ďakujeme 🤩

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje