• Naši skvelí chemici opäť v akcii 😎

     • 😍Nazrite s nami do tajov chémie v krátkych videách. Herecké obsadenie, vysvetlenie prebiehajúcich dejov, kamera, strih aj réžia: Ondrej Gibas a Matúš Farkašovský. 🤓

      Ing. Renáta Turicová

     • Spomienky na Školu v prírode 😎

     • 🤓A takto si žiaci III.B triedy pomocou farieb a papiera oživili nezabudnuteľné zážitky z malebnej tatranskej prírody. Bolo nám super!

      Tr.uč.Mgr.Z.Mihóková

     • Vydrovo 🤩

     • ✅Vydrovo - Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline asi 1,5 kilometra od Čierneho Balogu. Práve tam sa VI.B a VI.D vybrali na školský výlet, na ktorom sa nám veľmi páčilo. Z Čierneho Balogu do skanzenu vo Vydrovskej doline sme sa dostali netradične Čiernohronskou železničkou.

      ✅Tam už na nás čakali animátorky z dobrovoľného, neziskového a mládežníckého občianského združenia - Vydra, ktoré nám pripravili športovo - poznávací program na tému Balocký drevorubačský ding. Žiaci súťažili v skupinách v tradičných disciplínach hod kľuchtou a zatĺkanie klincov a dozvedeli sa o živote a práci drevorubačov. 🤩

      Potom sme si mali možnosť prejsť týmto skanzenom a zoznámiť sa s históriou lesníctva v tejto oblasti, tiež rastlinstvom a živočíšstvom, ktoré v danej lokalite žije. 🥳

      Mgr. Genovéva Kardošová, Mgr. Miriam Liptáková, RNDr. Jana Koreňová

     • Na záver z fyzikálneho krúžku... 😎

     • ✅Na stretnutiach fyzikálneho krúžku sme sa v tomto školskom roku okrem rôznych pokusov a pozorovaní fyzikálnych javov zapojili aj do objavovania Fenoménu VZDUCH. ✅Prístup k rôznym náučným videám, interaktívnym aktivitám a námetom na zaujímavé debaty sme získali zapojením školy do projektu Kreatívna veda. 🤩

      Veľká vďaka za zaujímavé „krúžkovanie s vedou“ patrí najaktívnejším výskumníkom Matúšovi a Jakubovi zo 7.B, Fabiánovi zo 7.C, Tomášovi, Nelke, Zuzke a Lilien zo 7.A! 🥰

      RNDr. Jana Koreňová

     • Školský výlet 1.A a 1.C 🥰

     •  

      😎Naši prváčikovia si na záver školského roka užili deň v Košiciach. Najprv sme navštívili bábkové divadlo, kde nám milí a talentovaní bábkoherci zahrali Statočného cínového vojačika.

      ✅Nechýbala ani obhliadka mesta a na záver sme si pochutnali na dobrotkách v obľúbenom „mekáči“. Okrem pekného zážitku si deti z výletu odnášali aj balónikové a kartičkové odmeny. 🤩🥳

      tr. uč. Marta Timárová

     • Štvrtáci na Spišskom hrade 🤩

     • ✅Žiaci zo IV.B a IV.C triedy sa vybrali 14.6.2023 v stredu na školský výlet na Spišský hrad. Hrad ich zaujal svojou veľkosťou a zaujímavou stavbou. Počas prechádzky po hradbách hradu pozorovali krásnu prírodu Spiša. V diaľke videli aj Spišskú Kapitulu, pamiatku UNESCO.

      😎Popoludní sa pozreli aj do zoo v Spišskej Novej Vsi. Tak si mohli štvrtáci pozrieť to, o čom sa na hodinách vlastivedy učili. 🍀

      Mgr. E. Šmijáková, Mgr. E. Žolková, Mgr. L. Chocholová

     • Na návšteve u slovenského Homéra 🤩

     •  

      🍀Kapsa plná zaujímavých informácií, rozprávkový labyrint, slnečné hodiny a príjemné počasie sprevádzali v piatok 16. júna zvedavých piatakov. Tí prišli navštíviť faru v Drienčanoch, aby sa bližšie zoznámili so životom a tvorbou nášho svetoznámeho zberateľa slovenských rozprávok Pavla E. Dobšinského. 🥰

      🍀Ročníkový projekt bol zaujímavý a výstupy našich šikovníčkov uverejníme čoskoro! ;-)

      Mgr. Lucia Vidová, PaedDr. Marcela Bundová

     • Vševedko 😎

     • 🍀Vševedko nie je len rozprávková postavička, ale sú to aj naše šikovné deti z 1. stupňa, ktoré svoje vedomosti a zručnosti prezentovali v súťaži s názvom Vševedko. 🍀Deti súťažili v štvorčlenných družstvách, kde preukázali svoje znalosti zo všetkých predmetov. Dokázali aj to, že vedia pekne spievať, kresliť a cvičiť.

      Víťazom blahoželáme. 🤩

      J.Polomská, J. Hudáčeková, Z. Mihóková

     • Za krásami Slovenského krasu – prírodovedná súťaž 🤩

     • ✅Dňa 15.6.2023 sa zúčastnili žiaci prírodovednej súťaže Za krásami Slovenského krasu, ktorú organizovala Gemerská knižnica p. Dobšinského v Rožňave a Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne. Súťaž prebiehala v Gemerskej Hôrke po trase náučného chodníka.

      🍀Na jednotlivých stanovištiach si mohli žiaci preveriť svoje teoretické vedomosti týkajúce sa NP Slovenský kras - jeho flóry, fauny, neživej prírody, Natury 2000, spoznávali stopy zvierat, chránené rastliny i živočíchy a jednotlivé horniny. Zároveň strávili krásny slnečný deň obklopený krasovým územím národného parku.

      Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl z okresu Rožňava.

      😍Naši žiaci z IX.B – Ondrej Gibas, Paulína Čipčalová a z VIII.B – Klaudia Gereová, Terézia Kušnierová súťažili v štvorčlennom družstve a umiestnili sa na výbornom 3. mieste.

      Mgr. Viera Podolinská

     • Vyhodnotenie súťaže EKO – TRIEDA 🍀

     •  

      🌲Naši šikovní žiaci sa okrem rôznych vedomostných a športových súťaží zúčastnili aj súťaže eko – trieda. Cieľom súťaže bolo dbať o kvety ktoré si v septembri priniesli do triedy. 🌳🌴🦔

      Tí žiaci, ktorí na kvietky nezabudli, venovali im pozornosť a starostlivo ich ošetrovali získali vecné ceny a diplomy. 🦚🦜🐈🐕‍🦺

      Všetkým gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov.

      Mgr. Marta Timárová

     • Hlasovanie za nové logo, maskota a školský slogan 🤩

     • Milí žiaci, je to tu!

      Hlasovanie za nové logo, maskota a školský slogan. 🤩

      ✅Predstavujeme Vám návrhy, z ktorých si budete môcť vybrať svojho favorita a zahlasovať za neho už 19. júna 2023 /pondelok/ na prvej vyučovacej hodine.🍀

      💪Víťazné logo, maskot a slogan budú odhalené na slávnostnom ukončení školského roka 2022/2023. 💪

     • Školská akadémia 2023 🤩

     • 🍀V OKC prúdili v utorok 13.júna podvečer emócie šťastia, radosti a nadšenia našich žiakov.

      😎Predviedli sa v moderných a ľudových tancoch, hre na hudobných nástrojoch, speve a recitovaní. Vystúpil aj školský spevokol a naše mažoretky.

      🥳Výkony žiakov sledovalo s úsmevom na tvári a dojatím plné hľadisko rodičov, starých rodičov a priateľov školy. Potleskom ocenili všetky čísla programu. Veríme, že všetci odchádzali s pocitmi šťastia, radosti a hrdosti na svoje deti. 🤩😍🥰

     • Ocenenie našich najlepších😍

     • 🍀Dňa 14. júna 2023 ocenil primátor mesta pán Michal Domik a vedúca odboru školstva pani Mgr. Alžbeta Tamásová najúspešnejších žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

      🍀Z našej Pionierky boli ocenení Hanka Koreňová a Ondrej Gibas za vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach na krajských kolách. Ocenení boli aj naši žiaci navštevujúci ZUŠ Simonka Olšavská (spev) a Adam Pástor (hra na klavír). V kultúrnom programe vystúpil aj náš vynikajúci akordeonista Peter Zatroch.

      Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy aj nášho mesta!🤩

      R. Turicová

      Zdroj foto č.4- Facebook RVTV

     • "Sarà perché ti amo"

     • KEYS TO WELL-BEINGAj takto nám je veselo na angličtine :) Spolu s našimi eTwinning kamarátmi sme vytvorili "cover" na taliansku pesničku "Sarà perché ti amo" od spevákov Ricchie E Poveri...na melódiu sme vymysleli nové slová v češtine, slovenčine, poľštine i taliančine tak, aby sme zachovali hlavnú myšlienku nášho projektu "Keys to Well-Being" - Kľúče k pohode :)PaedDr. Andrea Kerekešová

     • Výlet plný zážitkov 🤩

     • 🍀Žiaci I.B, II.B a IV.A sa 7.6.2023 zúčastnili školského výletu: Košice - Alpinka.

      🤩Detskou železničkou – vláčikom Danka sme sa odviezli do areálu Alpinka, kde boli pre deti pripravené rôzne zaujímavé aktivity na tému Štyri živly: voda, oheň, vzduch, zem. ✅

      Po obede sme sa plní zážitkov vrátili domov. Samozrejme nechýbali ani suveníry.😊

     • Náš skvelý SLÁVIK v krajskom kole! 🤩

     •  

      🍀Tradičné ľudové melódie v podaní Huga Volfa zo VI.D triedy zazneli v krajskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska v Súkromnom konzervatóriu v Košiciach vo štvrtok 8. júna.

      🍀I keď sa víťazný pohár nezatúlal do jeho rúk, dôstojne reprezentoval našu Pionierku. ✅Za hudobný sprievod ďakujeme pánovi Ing. Ivanovi Nemčokovi, ktorý ho sprevádzal na akordeóne. Hugo, sme na Teba hrdí, nech sa Ti radostne spieva a darí aj v ďalšom školskom roku! 😍

      Mgr. Janka Polomská, PaedDr. Marcela Bundová

     • Aj takto spolu vytvárame učiacu sa komunitu. 💪🤝 🤩😎

     • 🤩Tešíme sa, že sme školou, kde učenie a rast nie je len záležitosťou žiakov, ale aj nás dospelákov.

      ✅V priebehu tohto týždňa sme mali možnosť rozvíjať svoje zručnosti u kolegov v ZŠ Bystrany, otázky súvisiace s hodnotením zamestnancov a novou reformou riešila pani riaditeľka online s pani riaditeľkou ZŠ s MŠ Budimír Jankou Bavoľarovou. 💪

      😍S pomocou Zuzky Herbrychovej a Evky Uličnej z RCPU Martin sa pani učiteľky 1. stupňa oboznamovali s podstatou a cieľmi slovného hodnotenia a vyučujúce slovenského jazyka si pod svoje mentorské krídla zobral Dávid Králik. 😎🤩

      Aj takto spolu vytvárame učiacu sa komunitu. 💪🤝 🤩😎

     • Výlet do Krajiny Haravara 🤩

     • 🍀Poznáte Krajinu Haravara? Naši druháci z II.A a II.C ju navštívili v pondelok 5.6.2023. ✅Videli vodný mlyn v Kováčovej, kde sa dozvedeli všetko o tom, ako sa kedysi mlela múka na chlieb a koláče.

      ✅Rezkou turistickou chôdzou vyšli až na vrchol kopca v dedine Lúčka, k zrúcanine husitského kostolíka. Tam ich čakalo veľa zábavy v podobe rytierskych súbojov.

      😎Rytier Kaško ich tam pasoval za rytierov. Po všetkých dobrodružstvách si pochutili na výbornom obede v Granáriu v Jablonove n. Turňou.🤩

      Tr. uč. a vych. II. A a II.C

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje