• Zááápis

     • Ahoj milí kamaráti,

      neváhajte čas sa kráti.

      V pondelok vás čakáme,

      už sa na vás tešíme. 😍

     • Naši skvelí chemici na okresnom kole 🤩🤩

     • ✅Dňa 30. marca sa v priestoroch našej školy uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročného gymnázia. Naši skvelí chemici z IX.B si veľmi dobre poradili s teoretickými aj praktickými úlohami.

      Výsledky:😍😎👩‍🔬👨‍🔬

      1. miesto Hanka Koreňová

      2. miesto Ondrej Gibas

      4. miesto Matúš Farkašovský

      Srdečne blahoželáme! Ste skvelí! Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a budeme držať palce na krajskom kole!✅

      Ing. Renáta Turicová

     • ✅Olympijský odznak všestrannosti(OLOV)

     • ✅Olympijský odznak všestrannosti(OLOV) je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných školách. 🪀🏐🏒🏋️‍♀️🤸‍♂️⛹️‍♀️⛹️

      Našim učiteľom TSV sa podarilo realizovať základné testovanie pohybových schopností a najúspešnejší žiaci reprezentovali našu školu na krajskej súťaži v Košiciach 28.3.2023. Organizátori im pripravili prekážkovú dráhu, na ktorej dokazovali svoje zručnosti. Súťaže sa zúčastnilo 37 družstiev z Košického kraja. ⚽️🏀

      Aj keď sa našim žiakom nepodarilo prebojovať do finále, užili si deň plný pohybu a mali možnosť stretnúť aj naše olympioničky Danku a Janku Velďákové. Za reprezentáciu školy im ďakujeme. ✅🤩😎

      uč.TSV Klaudia Proschingerová

     • Kozmický strážca🤩

     • ✅Na fyzikálnom krúžku máme 2/3 výpravy za poznaním fenoménu VZDUCH už za sebou. Náplňou posledného stretnutia bola téma súvisiaca s kozmickým odpadom, ktorý si okolo Zeme zhromažďuje ľudstvo. Čo je kozmický odpad? Prečo je nebezpečný? Je potrebné ho monitorovať? Ako sa ho zbaviť? Nech sa páči, nakuknite ku nám na krúžok...✅

      RNDr. Jana Koreňová

     • MARCOVÁVÝZVA - Ukáž svoju fľašu ✅

     • 💧💦Piť musíme všetci. Bez vody človek prežije iba pár dní. Ale potrebujeme k pitiu rôzne plastové poháre, fľaše či slamky? Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš, pričom ich doba rozkladu je až 500 rokov.

      Pri príležitosti Svetového dňa recyklácie - 18. marec a Svetového dňa vody - 22. marec, sme sa aj my zapojili do výzvy a ukázali svoje obľúbené a opakovane použiteľné fľaše na nápoje. 💧💦

      🤩Piataci si taktiež pripravili a prezentovali krásne modely kolobehu vody v prírode a spolu sme si na hodine prečítali aj životný príbeh fľaše PETky Betky, vysvetlili z čoho a ako sa vyrába a zostavili jej fotoalbum. Žiaci VII.B triedy zase porovnávali vybrané druhy nápojových obalov (tetrapak, plastová fľaša, sklenená fľaša, plechovka) a následne diskutovali na otázky: Aký druh obalu by ste si teraz zvolili pre svoj nápoj? Ktorý je najekologickejší a prečo?

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. 😎

     • Dotácia na stravu od 1.5.2023.

     • Upresnenie: prihlášku na obed vytlačia a donesú len tí, ktorí ešte sa nestravujú a od 1.5.2023 by sa chceli. 

       

      Vážení rodičia, v súvislosti so zmenou školského stravovania od 1.5.2023 (obedy zdarma pre všetky deti) je pre Vás pripravená v module Žiadosti / Vyhlásenia,  Návratka pre rodičov k žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa).

      Návratku viete vyplniť podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti, výberom položky Žiadosť o dotáciu-NÁVRATKA, ale len z rodičovského konta.

      Žiadosť vypĺňajú všetci, ktorí sa už stravujú, alebo sa od 1.5.2023 budú chcieť stravovať. 

      Tí, ktorí sa od 1.5.2023 budú chcieť stravovať musia okrem návratky vyplniť aj prihlášku do školskej jedálne, ktorá je dostupná tu: prihlaska_na_obedy.rtf   alebo pdf: prihlaska_na_obedy.pdf Prihlášku je potrebné doručiť do školskej jedálne. 

      Upozorňujeme, že dotácia sa vzťahuje na stravnú jednotku, ktorá je vo výške 1,5€ ( I.stupeň) a 1,7€ (II.stupeň), ale nevzťahuje sa na režijné náklady, ktoré sú 5€ mesačne a je ich potrebné uhrádzať.

       

      Návratku a prihlášku je potrebné vyplniť do 17.4.2023.

      V prípade, ak máte technický problém, resp. nemáte rodičovské konto, napíšte na admin@zspionierka.sk a spoločne to vyriešime .

      V prípade, ak máte otázky na školskú jedáleň- tel. číslo: 058/ 734 54 81

      Ako vyplním žiadosť - klik na dokument, alebo obrázky nižšie: navod_na_podanie_ziadosti

       

     • Rodičia čítajú deťom 🤩

     • Náš malý projekt Rodičia čítajú deťom má veľký úspech. Ďakujeme všetkým rodičom ktorí medzi nás prišli a tešíme sa na ďalšie zaujímavé príbehy, rozprávky a skvele strávenú hodinu. 📚📚😍

      Žiaci II.B a pani učiteľka Panyková

     • Hviezdoslavov Kubín- 69. ročník - okresné kolo 🤩

     • ✅V priestoroch rožňavskej Radnice sa uskutočnila okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Prestížna súťaž s postupom do Michaloviec privítala i našich víťazov školského kola, a tak Deň učiteľov, 28.marec, sa stal i metaforicky dňom prezentácie ich práce s nadanými deťmi.

      😍Všetkým patrí veľké poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu školy.

      Výsledky:

      I. kat. 2. miesto: Filip Hudaček - IV.C,

      II. kat. 2. miesto: Simona Olšavská - V.B, 3.miesto: Sebastian Pakes - VI.D,

      III. kat. 2. miesto: Klaudia Gereová - VIII.B, 2. miesto: Simona Dienesová - VII.C.

      Srdečne blahoželáme.😍

      Mgr. I. Ledvinská

     • Svetový deň poézie

     • Darček

      ... v podobe veršov o rodnej zemi venovali pri príležitosti Svetového dňa poézie svojim priaznivcom pedagógovia II. stupňa našej PIONIERKY. Pokochajte sa krásou umeleckého slova a človečenstvom, ktoré vám úprimne zdieľame vo videu. J

       

     • Deň učiteľov

     • Milí učitelia. 🤩

      Želám Vám, 

      aby učenie bolo pre vás výzvou, 

      radosť hnacím motorom,

      tvorivosť krídlami a škola hrou,

      ktorá Vás bude ešte dlho baviť.

       

     • Číta celá škola📚📖

     • ✅Čítanie nás baví. Vytvára priestor pre tvorivosť, pomáha utvárať hodnoty a rozlišovať dobro a zlo, rozvíja reč a rozširuje slovnú zásobu.

      Stále je to len málo z toho, čo čítanie skutočne dokáže. A práve preto sme sa rozhodli dňa 21.3. 2023 zorganizovať v našej škole Čitateľský maratón. Do čítania sa zapojili všetky triedy prvého i druhého stupňa.

      📌Čítali sme nepretržite od 8:00 do 13:20 hod. Prečítali sme rozprávky, príbehy zo života detí, povesti, básne, rečňovanky, úryvky z románov a iné. Spolu sme prečítali takmer 350 strán. Skvelý výkon.

      Dočítania, priatelia...😎🤩😍

      Mgr. I. Ledvinská, Mgr. E. Jergová

     • Večer v knižnici 🤩😎

     • V piatok 24. marca sme si po roku opäť dali knižné rande v našej školskej knižnici. Nadšení piataci sa vrhli do pátracieho dobrodružstva po informáciách o Matejovi Hrebendovi, pracovali s textom a predstavovali svoju obľúbenú knihu. 📚📚

      Zahrali sa aj na kolportérov kníh, potešili nájdenými sladkosťami i knižkou, poblúdili po škole pod rúškom tmy, so strachom v pätách. Zablúdila medzi nás aj veľmi aktuálna téma kybršikanovania a rád, ako sa chrániť pred nástrahami virtuálneho sveta. Za chutné občerstvenie patrí veľká vďaka rodinke Olšavských i našej pani riaditeľke. 🤩

      Cítili sme sa príjemne a školu na chvíľku zmenili na ostrov plný vzrušujúcich príbehov!

      PaedDr. Marcela Bundová, Mgr. Viera Podolinská

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Oznamujeme Vám, že v súlade s §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 ods. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno dňa 31.3.2023 z organizačných dôvodov (Metodický deň pedagogických zamestnancov).

       

     • DEŇ VODY 🤩💧

     •  

      O význame tohto sviatku nikto nepochybuje. Veď už prváci nám vedia povedať hneď niekoľko dôvodov, prečo si 22. marca každoročne pripomíname, že bez vody sa žiť jednoducho nedá.💦🌊🌧

      Aj tohto roku sme počas vyučovania bádali, tvorili, vymýšľali a dozvedali sa nové informácie o vode. Učili sme sa akými spôsobmi môžeme vodou šetriť, no zároveň sme si uvedomovali koľko radosti a zážitkov sme pri vode zažili a s istotou ešte zažijeme.

      učiteľky 1. stupňa

     • Analýza vody 💧💦

     • Dňa 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Možno viac ako inokedy sa ľudia v tento deň zamýšľajú nad dôležitosťou vody. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. ☔️🌨

      Voda ako chemická zlúčenina, ale aj ako kvapalina nevyhnutná pre náš život bola témou hodín chémie v siedmom ročníku. V rámci Svetového dňa vody sme sa vybrali s našim prenosným laboratóriom k potoku Drázus, analyzovali sme prítomnosť znečisťujúcich látok vo vode a určovali sme pH vody.☄️ 😎

      Ing. Renáta Turicová

     • PONOŽKOVÁ VÝZVA NA PIONIERKE 🤩

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento dátum je symbolický, odvodený z čísel 3 a 21, keďže pri tejto diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu (21.chromozóm sa vyskytuje v genotype trikrát). 😎

      ✅Svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom môžeme vyjadriť obutím ponožiek rôznych farieb, vzorov či veľkostí. Aj takto si pripomíname, že byť odlišný je normálne. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, ich prijatie spoločnosťou, zvýšiť ich šancu na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu. ✅

      Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do výzvy zapojili.

      Ing. Turicová, Mgr. Podolinská

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje