• Vážení rodičia a priatelia školy

   naše Rodičovské združenie Základnej školy, Ulica pionierov v Rožňave bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z daní na rok 2022.

   Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť pokračovať v podpore vzdelávania našich detí a školy, ktorú navštevujú. Preto si Vás dovoľujeme osloviť  o podporu Vašimi 2% z dane z príjmov. Nepredstavuje to pre Vás žiadne náklady. 

   Všetky finančné prostriedky, ktoré takouto formou získame, budú použité pre žiakov našej školy – na nákup pracovných zošitov, školských pomôcok, ďalšie vybavenie školy a zabezpečenie školských výletov i exkurzií.

   Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

   Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

   1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

   2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

   • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
   • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v VIII. oddiely v prípade formulára FOA v XII. oddiely vo formulári FOB vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
   • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2023 (príp. do 30.06.2023 v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania) na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

   3. Právnické osoby:

   Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2023(príp. do 30.06.2023 v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania), ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do VI. časti Daňového priznania.

   Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

   Tlačivo je dostupné aj na recepcii školy, denne v čase od 7:50-15:30.

   Ďakujeme 

   Rodičovské združenie Základnej školy, Ulica pionierov v Rožňave

    

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie Základnej školy, Ulica pionierov v Rožňave
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Pionierov 1, 04801 Rožňava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 35553561
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie Základnej školy, Ulica pionierov v Rožňave
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Pionierov 1, 04801 Rožňava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 35553561
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie Základnej školy, Ulica pionierov v Rožňave
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Pionierov 1, 04801 Rožňava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 35553561
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje