• Jednotní v rozmanitosti 🤩

     • V utorok 21. marca sa hŕstka zanietených recitátorov už tradične stretla počas Popoludnia poézie, aby sa vzájomne potešili veršami v slovenskom, českom, maďarskom, anglickom či nemeckom jazyku.

      ✅V príjemnej atmosfére zaznela aj španielčina, ukrajinčina či turečtina a veríme, že o rok bude výber básní ešte rozmanitejší. Spoločne strávené chvíle nás obohatili aj pobavili, cítili sme sa skvelo! Zachytávajú to aj naše fotografie 😎

      PaedDr. Marcela Bundová

     • Najúspešnejší PRAVOPISár 2023! 😍

     • ✅O potrebe zvládnutia pravopisu nepochybujeme ani pri pohľade na sociálne siete či vyjadrovanie sa médií. Naši žiaci II. stupňa, ktorí jeho ovládanie považujú za samozrejmosť, si opäť po roku zmerali sily v súťaži PRAVOPISár. V jednotlivých ročníkoch sa víťazmi stali títo machri 😎

      V 5. ročníku Emma Töröková, v šiestom Kornélia Zatrochová, najPRAVOPISÁRom 7. ročníka je Jakub Hatvaník, v triedach 8. ročníka sa víťazom stal Tomáš Páljusz a 9. ročník najúspešnejšie reprezentovala Hanka Koreňová. 😍

      Všetkým srdečne blahoželáme! 😎

      vyučujúce SJL

     • Zdravé mňamky🤩

     • Žiaci IV. oddelenia si popoludnie spríjemnili výrobou zdravých a chutných nátierok. Hovorí sa, že aj "oči jedia" a tak si svoje chlebíky aj kreatívne ozdobili. 😎🤩

      Mgr. Lucia Mátéová

     • 1.miesto vo vybíjanej žiačok 😍

     • ✅Našim dievčatám sa podaril naozaj husársky kúsok. Po víťazstve v skupine sa im podarilo v napínavom finále aj napriek výškovej prevahe súperiek zvíťaziť a vybojovať si tak 1.miesto v okresnom kole vo vybíjanej žiačok. Dievčatám ďakujeme za krásne športové divadlo a samozrejme gratulujeme. 😍

      Mgr.Klaudia Proschingerová

     • Hrali sme sa na vedeckú konferenciu😍

     • ✅Zdajú sa vám centimetre a decimetre, či pravítko a krajčírsky meter trochu nudné? Určite by ste sa zabavili na vedeckom sympóziu, ktoré sme si zorganizovali so šiestakmi na hodinách fyziky. Žiaci predstavili svoje nápady na nové jednotky dĺžky a prototypy nových meradiel.😎

      RNDr. Jana Koreňová

     • Plavecký výcvik prvákov 🤩

     • Od dnešného dňa (pondelok 20.3) realizujeme plavecký výcvik prváčikov. 🏊

      Výcvik zabezpečujú naši telocvikári 🏊‍♂️ v Detskom centre.

      Pozrite sa, ako sa im darí..(fotky budeme postupne dopĺňať) 😎

     • Rozumieš peniazom?

     • ... taký bol názov školskej súťaže pre ôsmakov a deviatakov našej školy. Mali možnosť porovnať svoje vedomosti z oblastí financií a digitálnej bezpečnosti. Najúspešnejšími riešiteľmi všetkých piatich kôl boli:

      1. miesto: Klaudia Gereová (8.B)

      2. miesto: Emma Bartóková (9.C)

      3. miesto: Radoslav Bolaček (8.A)

      4. miesto: Sebastián Jakobej (9.C)

      5. miesto: Milla Opačič (8.B)

      Srdečne blahoželáme!

      RNDr. Jana Koreňová

     • Veľký úspech na krajskom kole😍😍😍

     • ✅Dňa 17. marca sa v Košiciach na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ konalo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C. Našu školu, mesto Rožňava a aj celý Rožňavský okres reprezentovali naše dve skvelé biologičky Hanka Koreňová a Paulínka Čipčalová z IX.B. Veľmi úspešne zvládli teoretické aj praktické úlohy. V konkurencii najlepších biológov Košického kraja získala Hanka krásne 4. miesto a Paulínka 14. miesto. 😎

      Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!🤩🤩

      Ing. Renáta Turicová

     • ​​​​​​​ eTwinning – Keys to Wellbeing

     • Prijali sme výzvu od našich kamarátov z Čiech......našou úlohou bolo nacvičiť si ich ľudový tanec mazurku a veru máme šikovných tanečníkov v VII.C a skvelého klaviristu Adama Pástora, ktorý sa postaral o nádherný hudobný doprovod.

      PaedDr. Andrea Kerekešová

     • "Tancuj, tancuj..." 🤩🤩

     • Predškoláci zo škôlok v Rožňave opäť zavítali k nám na Pionierku. S našimi žiakmi z krúžku "Na ľudovú nôtu" si spolu zatancovali a zaspievali. Strávili sme spolu veselé predpoludnie plné spevu a tanca. 😎😍

      J. Polomská, E. Žolková

     • Deň čísla π 😎

     • 👉14. marec je pre nadšencov matematiky výnimočný deň. Je to deň snáď najznámejšej matematickej konštanty, ktorú označujeme gréckym písmenom π (pí). Oslava začína o 1:59 (3,14159...). Toto číslo, známe aj ako Ludolfovo číslo, vyjadruje pomer medzi obvodom kruhu a jeho priemerom. Tento pomer je bez ohľadu na veľkosť kruhu vždy rovnaký. ✅

      Oslava čísla π je často spojená s pečením okrúhlych koláčov (slovo pi pre π a pie pre koláč sa v angličtine vyslovujú rovnako). Aj my na krúžku sme si tento výnimočný deň pripomenuli pečením bábovky. A aby to nebolo len o našich kulinárskych schopnostiach, zamýšľali sme sa aj nad iracionalitou čísla π a jeho neperiodickým rozvojom. 🤩

      Ing. Renáta Turicová

     • MARCOVÁ VÝZVA - Ukáž svoju fľašu ✅

     • Piť musíme všetci. Bez vody človek prežije iba pár dní. Ale potrebujeme k pitiu rôzne plastové poháre, fľaše či slamky? Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš, pričom ich doba rozkladu je až 500 rokov. 😎

      👉Máte svoju obľúbenú opakovane použiteľnú fľašu na nápoje?

      ✅1.Doneste si ju do školy 20.3.2023 a ukážte nám ju.

      ✅2. Nekupujte nápoje v jednorazových obaloch. Naplňte si svoju obľúbenú fľašu vodou z vodovodu, pitných fontán, či cisterien a dodržte pitný režim.

      🤩Podporme spolu - Svetový deň recyklácie 18. marec a Svetový deň vody 22. marec. 🤩

      Ďakujeme.

     • Naša trieda číta 🤩

     • ✅Keďže sme už druháci a naučili sme sa plynule čítať, začalo nás baviť čítanie kníh. V triede máme čitateľský kútik, v ktorom už máme poriadnu zbierku kníh. Čítame si na hodinách, v ŠKD dokonca aj cez prestávky. ✅

      Okrem toho máme hodiny čítania spestrené rôznymi aktivitami - hráme bábkové divadielko, dramatizujeme texty, hráme čitateľské hry. Jednoducho "Čítanie nás baví".🤩

      Žiaci II. A a p.uč. J. Polomská

     • Praktické cvičenie s piatakmi 😎

     • ✅Na hodine biológie si žiaci V.B a V.C triedy užili aj skupinovú prácu a spoločne pozorovali vonkajšiu a vnútornú stavbu ulity a lastúry, poznávali jednotlivé schránky rôznych vodných ulitníkov a lastúrnikov a pozorovali aj mikroskopické vodné kôrovce – dafniu a cyklopa.✅

      Mgr. Viera Podolinská

     • Koncert žiakov ZUŠ

     • Žiaci našej školy, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu, spolu so svojimi učiteľmi pripravili pre našich štvrtákov pútavý koncert. Žiaci sa započúvali do pekných skladbičiek. Dozvedeli sa zaujímavosti o hudobných nástrojoch. Spoločne si zaspievali a naučili sa pieseň o zvieratkách. Spoznali, že hudba spája ľudí a rozvíja priateľstvo. Všetkým účinkujúcim a ich učiteľom zo ZUŠ v Rožňave ďakujeme za pekný zážitok.

      Mgr. E. Šmijáková

     • Olympiáda mladých informatikov 🤩🤩

     • 😎Ešte pred prázdninami sa dvojica našich šikovných deviatakov zúčastnila Olympiády mladých informatikov, ktorú organizovala Obchodná akadémia v Rožňave. Súťaž bola dvojkolová, kde si žiaci základných škôl v Rožňave zmerali sily v práci s wordom, excelom, programovaní a kreslení. 😎

      ✅Fantastické tretie miesto získal Jozef Hriňák a pekné umiestnenie dosiahol aj Marian Fifik. 💻🖥🖨

      Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 😍

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje