• Adventná návšteva v Subsidiu Rožňava

     • Nielen sneh je predzvesťou blížiacich sa Vianoc. Aj koledy a verše Osminiek z Pionierky a červený odev a rezký krok našich hviezdičiek-mažoretiek našepkáva, že sviatky sú za dverami. V piatok 9. decembra sme opäť s radosťou navštívili seniorov a pracovníkov Subsidia v Rožňave a okrem programu ich obdarovali hrnčekmi naplnenými láskou. Všetkým želáme mnoho zdravia a pokoja aj počas najkrajších sviatkov roka!

       

     • Namaľuj si svoje právo!

     • 10. december je v histórii významných dní zapísaný ako Medzinárodný deň ľudských práv a 20. november ako Medzinárodný deň práv dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme spoločnými silami so žiakmi druhého stupňa vytvorili maľovanú nástenku. Žiaci najskôr s triednymi učiteľmi robili rôzne aktivity k právam detí. Každá trieda si následne vylosovala jedno z týchto  práv a počas týždňa usilovne pracovali a namaľovali to „svoje“ právo dieťaťa. Všetkým patrí vrelá vďaka za to, že sa tejto úlohy zhostili tak zodpovedne. Výsledok stojí za to. No nie?

      Mgr. Martina Potočná, Mgr. Zuzana Harhovská

     • Dotácia na stravovanie od 1.1. 2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      K poberaniu dotácie na stravu od 01.01.2023 do 31.08.2023 je potrebné doručiť najneskôr do 20.12 2022 do školy (na sekretariát, recepciu resp. triednemu učiteľovi), potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo vyplniť Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus).

      Tlačivo je dostupné tu: Cestne_vyhlasenie_SK.pdf alebo v ukrajinskom jazyku: Cestne_vyhlasenie_UA.pdf

      Tlačivo je tiež dostupné na recepcii i na sekretariáte školy. 

      ​​​​​​​Ďakujeme za pochopenie

     • Hrnček plný Vianoc... 🤩😍🎄

     • Sme veľmi radi, že sa nám dnes podarilo vyčariť úsmev na tvári zamestnancov MsÚ, RVTV a mestskej polície. V tento krásny predvianočný čas sme sa im boli poďakovať za ich prácu, úsilie a vytrvalosť, ktorú prejavujú každý deň bez ohľadu na náladu a okolnosti. Za ich zodpovedný prístup, ochotu, láskavosť a ľudskosť. Popriali sme im krásne sviatky, prekvapili krátkym prianím a malým darčekom.

      Ďakujeme

     • Vianočné hľadanie pokladu

     • Čarovné sneženie v čarovný deň v čarovnej škole privítalo predškolákov na Pionierke. Vianočnými svetlami sa jagajúca škola dnes ukrývala vianočný poklad, ktorý hľadali škôlkari a ich rodičia. Vynikajúca atmosféra, voňavý punč a chuť čerstvého pečiva len znásobili radosť, ktorá sálala z každého kúta našej školičky. 

      Ďakujeme Vám milí naši kamaráti za každý úsmev a veríme, že sa Vám u nás páčilo.

     • MA – CHE – R

     • Viete kto je macher? Macher je žiak, ktorý perfektne ovláda MA -tematiku aj CHÉ-miu. A takýchto machrov máme aj my na Pionierke. Machri z IX.B Ondrej Gibas a Matúš Farkašovský sa zúčastnili 9. decembra celoslovenskej súťaže MA – CHE – R. V prvom kole riešili úlohy z matematiky a chémie on-line. Našim machrom držíme palce, aby postúpili aj do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční prezenčne v Martine.

      Ing. Renáta Turicová, Mgr. Genovéva Kardošová

       

     • Vianočná atmosféra v VI.A

     • „Býva tak málo tých dní zázračných, keď v duši vládne mier a z detských očí
      radosť si každý ber...“

      Vianočná atmosféra a vôňa punču zavládli v VI.A triede vo štvrtkový podvečer, kedy žiaci srdečne privítali svojich rodičov a starých rodičov, súrodencov  a prekvapili ich skvelo prezentovaným biblickým príbehom o narodení Ježiška. Nechýbali koledy, slzičky radosti, hrdosť a milé zdobenie medovníčkov s mamkou či starou mamou. Aj takúto podobu môže mať rodičovské združenie, počas ktorého sa riešili naplánované témy, ale prebehli aj priateľské rozhovory, také vzácne nielen v predvianočnom čase!

      Mgr. Klaudia Proschingerová, PaedDr. Marcela Bundová     

     • Platby v mesiaci december- dôležité!

     • Vážení rodičia,

      Vzhľadom na to, že v mesiaci december potrebujeme mať uzavreté financie k určitému dátumu, chceli by sme Vás poprosiť, aby ste platby za december, školský klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň uskutočnili najneskôr do 13.12.2022. Všetky prijaté peniaze po tomto termíne budú vrátené. Poplatky a platby budú od tohto dátumu neviditeľné. Obnovíme ich opäť 1.1.2023. V prípade otázok píšte na admin@zspionierka.sk, alebo volajte na sekretarát školy v pracovných dňoch od 7:30-15:30 na telefónne číslo: 0911350283.

      Peniaze za mesiace január až jún v tomto roku neplatťe!

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Planetárium

     • Ako štvrtáci pátrali po záhadách vesmíru

      Na hodinách prírodovedy sme sa učili o vesmíre. Záhady vesmíru nás natoľko zaujali, že sme sa s našimi triednymi učiteľkami vybrali do planetária v Prešove. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o planétach, o Slnku, o našej planéte Zem ,... Najviac sa nám páčilo premietanie nočnej oblohy, kde sme pozorovali súhvezdia.

      Štvrtáci

     • Chemický vianočný stromček a iné😍😎

     • Aj v tomto predvianočnom období sme sa opäť presvedčili, že chémia nemusí byť iba o vzorcoch, chemických reakciách či o poučkách. Chémia si často vyžaduje aj tvorivosť, fantáziu či zmysel pre humor... Vianočný chemický stromček? Či chemický chameleón? Áno, prečo nie... 😊.

     • Mikulášska pošta 🎅🎄

     • Mikulášsky deň sme si spestrili mikulášskou poštou. Náš školský Mikuláš mal skutočne veľa práce, všetkých nás potešil nielen sladkosťami, ale aj peknými vianočnými pozdravmi.😍🤩🎅🎅🎄🎄

     • Banícke múzeum - vyhodnotenie súťaže a udeľovanie cien😎🤩

     • "Banícke múzeum očami detí" výtvarná súťaž pre žiakov rožňavského okresu. Porota z vyše 140 prác vybrala v jednotlivých kategóriách, tých najlepších. Naša Gabika Kornhauserová z III.A triedy získala 2. miesto v 1. kategórii. 🤩😍

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte množstvo tvorivých úspechov!

      Mgr. Silvia Jochman

     • Machy, lišajníky a mikrozelenina🍃

     • Patria lišajníky k najpomalšie rastúcim organizmom na Zemi? Ako zistíme vek lišajníka? Nájdeme lišajníky aj v znečistenom prostredí? Existujú rastliny bez kvetov? Ako vyzerá palístok machu pod mikroskopom? Dá sa vypestovať reďkovka či brokolica v malom črepníku? 🍂🍀

      Odpovede aj na tieto otázky sme spoločne hľadali na biológii. Skúmanie prírodnín bolo zaujímavé a vypestovaná mikrozelenina bola chutná a zdravá.

      Ing. Renáta Turicová, žiaci V.A

     • Všetkovedko

     • Všetkovedko už štrnástykrát ponúka druhákom, tretiakom a štvrtákom na základnej škole rôznorodé otázky. Tento rok súťažili žiaci o titul "Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími."Do súťaže sa zapojilo takmer 40 žiakov našej školy. Riešili zaujímavé úlohy z matematiky, slovenského a anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej výchovy.

       

      Výsledky sa dozvedia 21.12.2022 na internetovej stránke Všetkovedka.

      Mgr. K. Lengyelová

     • Naši WocaBee šampióni !

     • Na hodinách anglického a nemeckého jazyka využívame moderné aplikácie, aby sme našim  žiakom zatraktívnili vyučovanie cudzích jazykov.  WocaBee je aplikácia, ktorá  pomáha žiakom naučiť sa slovíčka v anglickom a nemeckom jazyku rýchlo, jednoducho a efektívne. Žiaci 7A triedy obsadili 1. miesto v okresnom kole a 5. miesto v krajskom kole, žiaci 6D triedy obsadili 3. miesto v okresnom kole WocaBee šampionátu v anglickom jazyku.

      Srdečne blahoželáme !                                                                              Ing. Ingrid Hajdúková

     • Keys to Well – Being

     • .......alebo kľúče k duševnej pohode. V tomto školskom roku spolu s deťmi zo VII.C a partnermi z Poľska, Talianska a Čiech pracujeme na spoločnom projekte eTwinnig  „ Keys to Well –Being“ , jeho cieľom je prostredníctvom rôznorodých aktivít uvedomiť si, čo je dôležité pre našu duševnú pohodu i pocit zdravia. V aplikáciu Padlet deti v angličtine nahrali príspevky o sebe, svojej škole, meste, kamarátoch, záľubách i zvykoch, zároveň spoznávali svojich online kamarátov. Spoločne sme vytvárali logo projektu i zhotovili vianočné pohľadnice pre našich kamarátov.....a nedočkavo očakávame vianočné pozdravy od nich.....

      PaedDr. Andrea Kerekešová

      Taken from the internet. It will be replaced with our new logo soon that our pupils will design during our project.

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje