• Expert geniality show

     • V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show mali šancu ukázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť aj žiaci našej školy. 😎

      Z celkového počtu takmer 12 000 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili na veľmi dobrých miestach. Deviatačka Hanka Koreňová sa v kategórii Tajomstvá prírody umiestnila na úžasnom piatom mieste v rámci celého Slovenska.😍

      Nádherné 21. miesto získala aj Paulína Čipčalová a Jakub Hatvaník bol úspešným riešiteľom.🤩

      V kategórii Mozgolamy nás úspešne reprezentoval Miloslav Hrhovov. ✅

     • ✅Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre kolektívy ZŠ a MŠ🤩

     • Časopis Vrabček – vyhlasovateľ súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich zverejnil výsledky v mesiaci február. Úlohou žiakov bolo nakresliť, čo najfarebnejší obrázok pre nevidiaceho kamaráta, čo bola naozaj výzva. Veď ako opíšeš farby niekomu, kto nevidí?

      No našim dievčatám sa to podarilo, ich práce boli vybraté a zverejnené vo februárovom čísle Vrabčeka. 😎

      Blahoželáme 😍

      p. uč. Ocelníková, Jochman

     • Učíme sa s LISOU, učíme sa radi- výtvarná súťaž

     • Výtvarná súťaž žiakov 8.  a  9. ročníkov o  naj plagát projektu „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi!“ Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. 

      1. miesto – Patrik Hegedüš 8B 

      2. miesto – Viktória Helpenová, Kristína Katonová 8A 

      3. miesto – Lenka Tengelyová 9C 

       

      Ing. Ingrid Hajdúková – koordinátorka projektu 

       

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde 🤩🤩

     • A aby sme čakanie na ňu spríjemnili aj tej skôr narodenej generácii, navštívili sme v posledný februárový deň Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera v Rožňave. 👴🧓

      Milý personál a spevácky zdatných obyvateľov zariadenia potešili tancom naše svieže mažoretky, roztomilí folkloristi z I. stupňa a recitujúce, spievajúce a hrajúce Osminky z Pionierky. Vo víre potlesku sme sa cítili príjemne a radi prídeme aj nabudúce! 👴🧓

      Mgr. J. Polomská, Mgr. M. Potočná a PaedDr. M. Bundová

     • Z rozprávky do rozprávky🎎

     • Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola, ktorú navštívili šikovní predškoláci, aby spoznávali čarovný svet rozprávok. Rozprávky hádali, skladali aj kreslili. 🤩

      Zahrali sa na Popolušku, Červenú čiapočku a tiež na Janka a Marienku. Odmenou za ich šikovnosť a odvahu bola rozprávková omaľovanka a medaila. A pre nás? Úprimná detská radosť a úsmev na tvári. 🎎

      PaedDr. J. Hudáčeková a Mgr. M.Timárová

     • Hviezdoslavov Kubin na I. stupni😎✅

     • Naši šikovní recitátori 2. – 4. ročníka súťažili 23.02.2023 v školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín, kde podali výborné výkony. Celé popoludnie sa nieslo v duchu príbehov a krásy básnického slova. Porota mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. 🤩

      Umiestnenie našich žiakov:

      Poézia:😍

      1. miesto: Marko Kendereš, IV.C

      2. miesto: Matej Vavrek, II.B

      3. miesto: Timon Gyurán, II.C

      Próza:🤩

      1. miesto: Filip Hudáček, IV. C

      2. miesto: Janka Zdechovanová, III. B

      3. miesto: Nathalie Mesarčík, II. A

      Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.😎

      Hanuštiaková, Šmijáková

       

     •   „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi !“ 

     • Od januára do júna 2023 budeme na našej škole realizovať projekt Školy budúcnosti – „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi !“ Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou, ktorá sa rozhodla podporiť náš projekt finančnou čiastkou 2 000 €. 

      Ciele projektu sú:  

      • zvýšiť úroveň komunikačných, argumentačných a prezenčných zručností  našich žiakov zakomponovaním výukového systému AL-learning do vyučovania anglického jazyka,  

      • inovatívne a tvorivo sa postaviť k vyučovaniu a priniesť nové trendy do vyučovacieho procesu s využitím didaktickej techniky, 

      • vytvoriť čitateľský kútik v oddychovej zóne školy. 

      Aktivity projektu sú zamerané na zvyšovanie komunikačných schopností žiakov  prostredníctvom virtuálnej učiteľky LISY, používaním smart zariadení Amazon Alexa, na prácu s didaktickou technikou, QR kódmi a s rôznymi aplikáciami, ktoré zatraktívnia vyučovacie hodiny, na zvyšovanie prezenčných a argumentačných zručností žiakov prostredníctvom tvorby projektov – lapbookov, a na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov. 

      Projekt budeme realizovať na hodinách anglického a nemeckého jazyka, biológie, geografie, informatiky a výtvarnej výchovy. 

       

      Ing. Ingrid Hajdúková – koordinátorka projektu 

       

       

     • ​​​​​​​ Mám básničku na jazýčku 🤩

     • Naši šikovní prváci sa 27.2. stretli, aby si zasúťažili v prednese poézie a prózy. Najprv si spoločne precvičili svoje jazýčky a zarecitovali si básničku o hruške.

       

      Potom už deti pozorne počúvali básne svojich kamarátov, ktoré sa naučili pod vedením učiteliek, za čo ich odmenili veľkým potleskom. 😎

      Učiteľská porota odmenila všetky deti za pekný a odvážny prednes vecnou odmenou a diplomom.😍

      K. Lengyelová

     • ❗️❗️POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTOV A STRAVNÉHO❗️❗️

     • Vážení rodičia.

      Od 1.3..2023 dochádza k zmene čísla účtu ŠKD, CVČ a školskej jedálne.

      Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, že účet pre ŠKD a CVČ bude: 

      SK58 0200 0000 0047 3721 5354.

      Zmena účtov bude priamo v module platby (EDUPAGE, webstránka) automaticky nastavená, preto nie je potrebné mať žiadne obavy. Variabilné číslo sa nemení. 

       

      Účet pre školskú jedáleň bude: SK62 0200 0000 0047 3719 0353

      Tu ostáva naďalej v platnosti, že budú distribuované šeky.

      ZMENA STRAVNÉHO 

      V súvislosti so zmenou VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania schváleného na zasadnutí MZ v Rožňave dňa 9.2.2023 uznesením č. 4/2023 sa od 1.3.2023 mení stravná jednotka pre žiakov ZŠ nasledovne:

      Denný poplatok za jedno odobraté jedlo:  

      Stravné:          Úhrada zákonného zástupcu:

      Obed               1. stupeň: 1,50 €                            

      Obed               2.stupeň: 1,70 €

      Paušálna úhrada režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál na mesiac:    5 €                  

       

      Prosíme o úhradu poplatkov na uvedený účet od 1.3.2023

     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov...

      Oznamujeme Vám, že zápis do I. ročníka základnej školy bude prebiehať

      od 3. – 5. apríla 2023 v čase od 8:00 - 16:00 hod. v budove školy.

      Iný termín zápisu (najneskôr však 30.4.2023) je možný po telefonickom dohovore.

      Všetky ďalšie informácie sa dozviete kliknutím tu: zapis

     • Objavujeme, experimentujeme, bádame 🤓😎

     • Na hodinách biológie sme sa so žiakmi VII.A triedy zapojili do experimentálnej skupiny v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v BA a vybrané témy z biológie vyučujeme prostredníctvom bádateľských aktivít s dôrazom na rozvoj bádateľských zručností. 🤩

      Na hodinách sme si formulovali výskumné otázky, predpovede a overovali ich prostredníctvom rôznych pokusov týkajúcich sa stavby tráviacej sústavy.

      Mgr. Viera Podolinská

     • Keď je učenie zábavou🤩🤩

     • Prváci z I.B sa učenia neboja. Hravou formou spoznávajú písmenká, slová i vety. Na hodinách matematiky čísla porovnávame, usporadúvame, počítame a pritom sa hráme. Je to vždy veľká zábava!😎😍

      PaedDr. J. Hudáčeková

     • Veľkolepý karneval 😎🎉‍♀️🦸

     • Dňa 24.2.2023 sme odštartovali na ZŠ Pionierov veľkolepý karneval. 😎🎉‍♀️🦸

      Žiakov najskôr privítala veselá a farebná výzdoba už na chodbe, ktorá ich doviedla až do telocvične našej školy. 👩‍🚒👩‍🔬👩‍🏭

      Tá sa premenila na tanečný parket plný rozprávkových bytostí. K dobrej nálade prispel aj kvalitný výber hudby a pestrý program so súťažami. 🦸‍♂️🦹‍♀️🦹🧙‍♂️🧟‍♀️

      Na záver programu pani vychovávateľky obdarovali svojich zamaskovaných žiakov sladkou odmenou. 😍🎉

      Vychovávateľky ŠKD

     • Druhé miesto vo volejbale žiačok🏐🤩

     • V telocvični našej PIONIERKY sa 23.2. stretli žiačky na okresnej súťaži vo volejbale. 🏐Naše dievčatá po napínavom treťom, rozhodujúcom sete v zápase so ZŠ Zlatá vybojovali konečné druhé miesto. 🏐🤩

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za krásny športový zážitok. 😍

      Mgr. Klaudia Proschingerová

     • Chemické zlučovanie a chemický rozklad😎

     • Na hodinách chémie si naši siedmaci overili teoretické vedomosti o priebehu chemických reakcií v praxi. Skúmali reaktanty a produkty.

      Bolo to zaujímavé a miestami až magické.🤩

      Ing. Renáta Turicová

     • eTwinning - Keys to Well-being

     • K zdravému životnému štýlu patrí i pohyb. Pre našich eTwinning kamarátov sme si pripravili športovú výzvu - Jumping Challenge……..tak čo, vyskúšate si ju s nami?

      PaedDr.Andrea Kerekešová

     • O koláčikoch v šlabikári aj v brušku🤩😍

     • Tak ako všetky deti, aj naši prváci milujú sladkosti.Popri učení nového písmenka si žiaci vyskúšali ako taký koláčik pripraviť. Počítali sme piškóty či košíčky, písali sme recept, krájali banány, dávkovali šľahačku ...

      No a potom sme sa už len hostili a ochutnávali. 🤩😍

      M. Timárová

     • Pre radosť a pobavenie škôlkarov....🤩😍

     •  

      Priamo z rozprávkového kufra vypadli v naše škole veci, vecičky, ktoré si u nás zabudli ich vlastníci. A neboli to hocijakí. Ale Snehulienka, Máša, Ruženka, tri prasiatka, ale i Červená čiapočka. 😎

      Šikovní škôlkari nám ich pomohli vytriediť a medzitým sa i pobaviť, poskladať puzzle či pospájať príbehy, zatancovať si a tiež zahrať divadielko. I také boli rozprávkové „svetom- letom“ dni v tomto týždni, počas ktorých nás poctili svojou návštevou tí najmenší. 🤩😍

      Mgr. I. Ledvinská

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje