• Veľký úspech na krajskom kole😍😍😍

     • ✅Dňa 17. marca sa v Košiciach na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ konalo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C. Našu školu, mesto Rožňava a aj celý Rožňavský okres reprezentovali naše dve skvelé biologičky Hanka Koreňová a Paulínka Čipčalová z IX.B. Veľmi úspešne zvládli teoretické aj praktické úlohy. V konkurencii najlepších biológov Košického kraja získala Hanka krásne 4. miesto a Paulínka 14. miesto. 😎

      Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!🤩🤩

      Ing. Renáta Turicová

     • ​​​​​​​ eTwinning – Keys to Wellbeing

     • Prijali sme výzvu od našich kamarátov z Čiech......našou úlohou bolo nacvičiť si ich ľudový tanec mazurku a veru máme šikovných tanečníkov v VII.C a skvelého klaviristu Adama Pástora, ktorý sa postaral o nádherný hudobný doprovod.

      PaedDr. Andrea Kerekešová

     • "Tancuj, tancuj..." 🤩🤩

     • Predškoláci zo škôlok v Rožňave opäť zavítali k nám na Pionierku. S našimi žiakmi z krúžku "Na ľudovú nôtu" si spolu zatancovali a zaspievali. Strávili sme spolu veselé predpoludnie plné spevu a tanca. 😎😍

      J. Polomská, E. Žolková

     • Deň čísla π 😎

     • 👉14. marec je pre nadšencov matematiky výnimočný deň. Je to deň snáď najznámejšej matematickej konštanty, ktorú označujeme gréckym písmenom π (pí). Oslava začína o 1:59 (3,14159...). Toto číslo, známe aj ako Ludolfovo číslo, vyjadruje pomer medzi obvodom kruhu a jeho priemerom. Tento pomer je bez ohľadu na veľkosť kruhu vždy rovnaký. ✅

      Oslava čísla π je často spojená s pečením okrúhlych koláčov (slovo pi pre π a pie pre koláč sa v angličtine vyslovujú rovnako). Aj my na krúžku sme si tento výnimočný deň pripomenuli pečením bábovky. A aby to nebolo len o našich kulinárskych schopnostiach, zamýšľali sme sa aj nad iracionalitou čísla π a jeho neperiodickým rozvojom. 🤩

      Ing. Renáta Turicová

     • MARCOVÁ VÝZVA - Ukáž svoju fľašu ✅

     • Piť musíme všetci. Bez vody človek prežije iba pár dní. Ale potrebujeme k pitiu rôzne plastové poháre, fľaše či slamky? Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš, pričom ich doba rozkladu je až 500 rokov. 😎

      👉Máte svoju obľúbenú opakovane použiteľnú fľašu na nápoje?

      ✅1.Doneste si ju do školy 20.3.2023 a ukážte nám ju.

      ✅2. Nekupujte nápoje v jednorazových obaloch. Naplňte si svoju obľúbenú fľašu vodou z vodovodu, pitných fontán, či cisterien a dodržte pitný režim.

      🤩Podporme spolu - Svetový deň recyklácie 18. marec a Svetový deň vody 22. marec. 🤩

      Ďakujeme.

     • Naša trieda číta 🤩

     • ✅Keďže sme už druháci a naučili sme sa plynule čítať, začalo nás baviť čítanie kníh. V triede máme čitateľský kútik, v ktorom už máme poriadnu zbierku kníh. Čítame si na hodinách, v ŠKD dokonca aj cez prestávky. ✅

      Okrem toho máme hodiny čítania spestrené rôznymi aktivitami - hráme bábkové divadielko, dramatizujeme texty, hráme čitateľské hry. Jednoducho "Čítanie nás baví".🤩

      Žiaci II. A a p.uč. J. Polomská

     • Praktické cvičenie s piatakmi 😎

     • ✅Na hodine biológie si žiaci V.B a V.C triedy užili aj skupinovú prácu a spoločne pozorovali vonkajšiu a vnútornú stavbu ulity a lastúry, poznávali jednotlivé schránky rôznych vodných ulitníkov a lastúrnikov a pozorovali aj mikroskopické vodné kôrovce – dafniu a cyklopa.✅

      Mgr. Viera Podolinská

     • Koncert žiakov ZUŠ

     • Žiaci našej školy, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu, spolu so svojimi učiteľmi pripravili pre našich štvrtákov pútavý koncert. Žiaci sa započúvali do pekných skladbičiek. Dozvedeli sa zaujímavosti o hudobných nástrojoch. Spoločne si zaspievali a naučili sa pieseň o zvieratkách. Spoznali, že hudba spája ľudí a rozvíja priateľstvo. Všetkým účinkujúcim a ich učiteľom zo ZUŠ v Rožňave ďakujeme za pekný zážitok.

      Mgr. E. Šmijáková

     • Olympiáda mladých informatikov 🤩🤩

     • 😎Ešte pred prázdninami sa dvojica našich šikovných deviatakov zúčastnila Olympiády mladých informatikov, ktorú organizovala Obchodná akadémia v Rožňave. Súťaž bola dvojkolová, kde si žiaci základných škôl v Rožňave zmerali sily v práci s wordom, excelom, programovaní a kreslení. 😎

      ✅Fantastické tretie miesto získal Jozef Hriňák a pekné umiestnenie dosiahol aj Marian Fifik. 💻🖥🖨

      Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 😍

     • Výber obedov

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Z dôvodu jarných prázdnin predlžujeme výber obedov na nasledujúci týždeň až do štvrtka 9.3.2023 do 20:00 hod. 

      K dispozícii jedálniček aj na týždeň od 20.3-24.3. 2023.

      Pekný zvyšok prázdnin. 

       

     • Druháci sa učili písať listy🤩

     • ✅Napísať list je celá veda, ale naši šikovní druháci to vedia. Napísali list svojim mladším spolužiakom. Pridali kresbičku, list vložili do obálky, napísali adresu a dokonca sami ho i doručili. To bolo radosti ! A prváci, pretože už poznajú skoro všetky písmenká, zvládli si list celkom sami prečítať. ✅

      Šikulkovia😍

      Mgr. E. Jergová

     • Ako sme začali jarné prázdniny alebo nádherná sobota v Tatrách

     • V nádhernú slnečnú sobotu na začiatku jarných prázdnin sme sa vybrali na výlet do Tatier. Výlet sme začali v Tricklandii. Ponorili sme sa do sveta rozšírenej reality, optických ilúzií a  trick-artových obrazov. Vyskúšali sme si antigravitačné miestnosti a na chvíľu sme sa stratili v nádhernom bludisku. Naše putovanie pokračovalo krásnou prechádzkou na Hrebienok, navštívili sme Ľadový dóm, prešli sme sa ku tatranským chatám a s gravitáciou sme zápasili aj na šmykľavých horských chodníčkoch (nie vždy úspešne). Výlet sme ukončili nákupmi v obchodnom centre MAX. Užili sme si nádherné počasie, sneh a kopec zábavy.

      Na výlete nás sprevádzali aj niektorí rodičia a naše pani učiteľky: Kardošová, Turicová, Proschingerová a Podolinská.

      Ďakujeme.

     • Minibasketbalová liga

     • Aj naši tretiaci a štvrtáci sa zapojili do minibasketbalovej ligy. Zmerali si medzi ZŠ Zlatá a ZŠ Zakarpatská svoje sily a šikovnosť. 😎😍🤩

       

     • Svetový deň obezity 2023: Rozprávajme sa o obezite

     • Svetový deň obezity 2023: Rozprávajme sa o obezite

       

      Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa celosvetová osvetová kampaň nesie v duchu témy Zmeňme perspektívu: Rozprávajme sa o obezite.

       

      Obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa častokrát komplikuje pre mylné predstavy o faktoroch zvyšujúcich riziko vzniku obezity a ich vplyve na zdravie človeka. Celosvetová kampaň sa preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou.

       

      Obezita jednotlivcov totiž môže mať rozličné príčiny, prípadne sa na nej môže podieľať viacero faktorov naraz. Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity - napríklad podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný marketing potravín, ktoré nepatria na zdravý jedálniček.

       

      Až keď pochopíme komplexné korene obezity, dokážeme podniknúť také kroky, ktoré fungujú pre našu populáciu, naše komunity a naše telá.

       

      Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie než nedostatok potravy. Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi 2 miliardy ľudí, predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

       

      Výskyt obezity na Slovensku sledujeme aj prostredníctvom pravidelného reprezentatívneho prieskumu Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Predbežne spracované údaje za rok 2022 ukázali, že s obezitou žije vyše 17 % dospelých obyvateľov Slovenska. K nadváhe sa v prieskume prihlásilo dokonca až 37 % účastníkov.

       

      Obezita spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Dochádza k nahromadeniu tuku v ľudskom organizme, ktoré vedie k zhoršeniu zdravotného stavu obézneho človeka.

       

      Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ktorými sú napríklad: choroby srdca, obličiek a pečene, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus či viaceré druhy rakoviny (rakovina prsníka, maternice, hrubého čreva, prostaty a pod.). Obezita môže taktiež negatívne vplývať na psychiku daného jednotlivca, ktorý môže trpieť depresiami a byť stigmatizovaný. U obéznych pacientov je v porovnaní s osobami s primeranou hmotnosťou až trikrát väčšie riziko, že budú čeliť rôznym onkologickým ochoreniam, cukrovke, či artériovej hypertenzii.

       

      Keďže obezita patrí medzi komplexné ochorenia s vážnymi dopadmi na fungovanie tela, jej liečbu sa oplatí zveriť do rúk lekára - špecialistu. Vyškolený zdravotník posúdi významné faktory, ktoré sa u jednotlivca podieľali na vzniku obezity, a pomôže nastaviť primerané a udržateľné ciele.

       

      Ďalšie informácie k Svetovému dňu obezity a súvisiacim aktivitám:

       

       

      Regionálne úrady verejného zdravotníctva

      Miesto, dátum a čas aktivity

      Podrobnejšie informácie o aktivite

      RÚVZ Bardejov

      RÚVZ Bardejov

      8.3.2023 9:00-12:00

      Deň otvorených dverí s možnosťou absolvovať vyšetrenia v základnej poradni
      (odber krvi, antropometrické údaje) a poskytnutie konzultácie v rámci poradne výživy

      RÚVZ Bratislava

      Poradňa zdravia RÚVZ BA

      3.3. a 6.3.2023 8:00-12:00

      Poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl doplnené meraním na váhe Omron ( analýza telesného tuku, BMI,  kostrového svalstva a rizikového viscerálneho tuku), meraním celkového cholesterolu, cukru z kvapky kapilárnej krvi z prsta a meraním krvného tlaku

      RÚVZ Dunajská Streda

      RÚVZ Dunajská Streda

      13.3. a 14.3.2023                               9:00-11:00

      “Deň otvorených dverí”s možnosťou vyšetrenia množstva tuku v tele, množstva viscerálneho (medziorgánového) tuku, množstva kostrového svalstva a určenia indexu telesnej hmotnosti – BMI.

      RÚVZ Galanta

      priestory NsP Galanta

      3.3.2023 9:00-11:00

      Vyšetrenie podkožného tuku, BMI a krvného tlaku pre verejnosť

      RÚVZ Komárno

      Obecný úrad Svätý Peter 

      3.3.2023

      Výjazd v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou - pobočka Komárno: realizované budú merania glukózy, tlaku krvi, pulzu a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

      RÚVZ Martin

      RÚVZ Martin

      7.3.2023
      8:00-9:30 a 12:00-14:30

      Konzultácie pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo o sebe, o svojej váhe, rizikovom obvode pásu a negatívnych následkoch súvisiacich s nadváhou a obezitou.
      Budú poskytnuté merania telesnej výšky, hmotnosti, % tukov a svalov v tele, množstvo vnútrobrušného tuku; meranie obvodu pása a zistenie tzv. WHtR indexu; meranie krvného tlaku

      RÚVZ Spišská Nová Ves

      OC COOP Jednota Spišská Nová Ves

      3.3.2023 9:00-12:00

      Merania cholesterolu a glykémie z kapilárnej krvi, krvného tlaku a pulzu, základných antropometrických ukazovateľov (váha, výška, obvod pásu a bokov – výpočet BMI, WHr a WHtR indexov). Záujemcom odborníci poskytnú po meraní aj krátke individuálne konzultácie k ozdraveniu životného štýlu s dôrazom na zdravú výživu, pitný režim, pohybovú aktivitu a prevenciu nadváhy či obezity ako aj metabolických, kardio-vaskulárnych a nádorových chorôb

      RÚVZ Stará Ľubovňa

      Stanovište zdravia na RÚVZ Stará Ľubovňa 3.3.2023 9:00 - 12:00

      Možnosť merania tlaku krvi a antropometrického merania (výška, váha, pás, boky s následným stanovením BMI a WHR, percenta telesného tuku)

      RÚVZ Vranov nad Topľou

      Komunitné centrum Hencovce  8.3.2023 o 13:00

      Beseda na tému zdravý životný štýl a prevencia onkologických ochorení

       

      Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva

     • Kellnerova Poloma. 😎

     • Slniečko pekne svietilo a šikovné recitátorky z našej školy sa vybrali do Gemerskej Polomy, aby reprezentovali našu školu v súťaži Kellnerova Poloma. 😎

      Podali skvelé výkony. Janka Zdechovanová z III.B triedy obsadila 1. miesto v 2. kategórii. Simonka Olšavská z V.B triedy získala 1. miesto v 3. kategórii. 🤩 Dievčatám blahoželáme 😍😍 a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

      Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré sa dievčatám venujú a rozvíjajú ich talenty.

      Mgr. E. Šmijáková

     • Hviezdoslavov Kubín na druhom stupni😎

     • Tento rok, už po šesťdesiaty deviatykrát, recitátorsky naladení, sme spoločne prezentovali umeleckú tvorbu v oblasti prednesu. Začiatok marca, 1.3.2023, patril žiakom a ich recitátorským schopnostiam v oblasti poézie a prózy. Spolu 27 nadaných žiakov interpretovalo tvorbu slovenských i zahraničných autorov pre deti a mládež. Srdečne blahoželáme a víťazom prajeme úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole. ✅🤩

      Mgr. I. Ledvinská

      Výsledky pre:

                II. kat.. poézia                                               

      1.miesto: S. Olšavská, V.B                            

      2. miesto: H. Volf, VI.D

      3. miesto: K. Zatrochová, VI.B                      

      II. kat. próza

      1. miesto: S. Pakes, VI.D

      2. miesto: K. Vašková, V.C      

      3. miesto: R. Zdechovan, V.C                    

      III. kat.. poézia                                             

       1.miesto: K. Gereová, VIII.B                         

      2. miesto: J. Hriňák, IX.B                              

      3. miesto: L. Tengelyová, IX.C                      

      III. kat. próza

      1. miesto: S. Dienesová, VII.C

      2. miesto: J. Kerekeš, VIII.A

      3. miesto: J. Hatvaník, VII.B

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje