• Dotácia na stravu od 1.5.2023.

     • Upresnenie: prihlášku na obed vytlačia a donesú len tí, ktorí ešte sa nestravujú a od 1.5.2023 by sa chceli. 

       

      Vážení rodičia, v súvislosti so zmenou školského stravovania od 1.5.2023 (obedy zdarma pre všetky deti) je pre Vás pripravená v module Žiadosti / Vyhlásenia,  Návratka pre rodičov k žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa).

      Návratku viete vyplniť podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti, výberom položky Žiadosť o dotáciu-NÁVRATKA, ale len z rodičovského konta.

      Žiadosť vypĺňajú všetci, ktorí sa už stravujú, alebo sa od 1.5.2023 budú chcieť stravovať. 

      Tí, ktorí sa od 1.5.2023 budú chcieť stravovať musia okrem návratky vyplniť aj prihlášku do školskej jedálne, ktorá je dostupná tu: prihlaska_na_obedy.rtf   alebo pdf: prihlaska_na_obedy.pdf Prihlášku je potrebné doručiť do školskej jedálne. 

      Upozorňujeme, že dotácia sa vzťahuje na stravnú jednotku, ktorá je vo výške 1,5€ ( I.stupeň) a 1,7€ (II.stupeň), ale nevzťahuje sa na režijné náklady, ktoré sú 5€ mesačne a je ich potrebné uhrádzať.

       

      Návratku a prihlášku je potrebné vyplniť do 17.4.2023.

      V prípade, ak máte technický problém, resp. nemáte rodičovské konto, napíšte na admin@zspionierka.sk a spoločne to vyriešime .

      V prípade, ak máte otázky na školskú jedáleň- tel. číslo: 058/ 734 54 81

      Ako vyplním žiadosť - klik na dokument, alebo obrázky nižšie: navod_na_podanie_ziadosti

       

     • Rodičia čítajú deťom 🤩

     • Náš malý projekt Rodičia čítajú deťom má veľký úspech. Ďakujeme všetkým rodičom ktorí medzi nás prišli a tešíme sa na ďalšie zaujímavé príbehy, rozprávky a skvele strávenú hodinu. 📚📚😍

      Žiaci II.B a pani učiteľka Panyková

     • Hviezdoslavov Kubín- 69. ročník - okresné kolo 🤩

     • ✅V priestoroch rožňavskej Radnice sa uskutočnila okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Prestížna súťaž s postupom do Michaloviec privítala i našich víťazov školského kola, a tak Deň učiteľov, 28.marec, sa stal i metaforicky dňom prezentácie ich práce s nadanými deťmi.

      😍Všetkým patrí veľké poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu školy.

      Výsledky:

      I. kat. 2. miesto: Filip Hudaček - IV.C,

      II. kat. 2. miesto: Simona Olšavská - V.B, 3.miesto: Sebastian Pakes - VI.D,

      III. kat. 2. miesto: Klaudia Gereová - VIII.B, 2. miesto: Simona Dienesová - VII.C.

      Srdečne blahoželáme.😍

      Mgr. I. Ledvinská

     • Svetový deň poézie

     • Darček

      ... v podobe veršov o rodnej zemi venovali pri príležitosti Svetového dňa poézie svojim priaznivcom pedagógovia II. stupňa našej PIONIERKY. Pokochajte sa krásou umeleckého slova a človečenstvom, ktoré vám úprimne zdieľame vo videu. J

       

     • Deň učiteľov

     • Milí učitelia. 🤩

      Želám Vám, 

      aby učenie bolo pre vás výzvou, 

      radosť hnacím motorom,

      tvorivosť krídlami a škola hrou,

      ktorá Vás bude ešte dlho baviť.

       

     • Číta celá škola📚📖

     • ✅Čítanie nás baví. Vytvára priestor pre tvorivosť, pomáha utvárať hodnoty a rozlišovať dobro a zlo, rozvíja reč a rozširuje slovnú zásobu.

      Stále je to len málo z toho, čo čítanie skutočne dokáže. A práve preto sme sa rozhodli dňa 21.3. 2023 zorganizovať v našej škole Čitateľský maratón. Do čítania sa zapojili všetky triedy prvého i druhého stupňa.

      📌Čítali sme nepretržite od 8:00 do 13:20 hod. Prečítali sme rozprávky, príbehy zo života detí, povesti, básne, rečňovanky, úryvky z románov a iné. Spolu sme prečítali takmer 350 strán. Skvelý výkon.

      Dočítania, priatelia...😎🤩😍

      Mgr. I. Ledvinská, Mgr. E. Jergová

     • Večer v knižnici 🤩😎

     • V piatok 24. marca sme si po roku opäť dali knižné rande v našej školskej knižnici. Nadšení piataci sa vrhli do pátracieho dobrodružstva po informáciách o Matejovi Hrebendovi, pracovali s textom a predstavovali svoju obľúbenú knihu. 📚📚

      Zahrali sa aj na kolportérov kníh, potešili nájdenými sladkosťami i knižkou, poblúdili po škole pod rúškom tmy, so strachom v pätách. Zablúdila medzi nás aj veľmi aktuálna téma kybršikanovania a rád, ako sa chrániť pred nástrahami virtuálneho sveta. Za chutné občerstvenie patrí veľká vďaka rodinke Olšavských i našej pani riaditeľke. 🤩

      Cítili sme sa príjemne a školu na chvíľku zmenili na ostrov plný vzrušujúcich príbehov!

      PaedDr. Marcela Bundová, Mgr. Viera Podolinská

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Oznamujeme Vám, že v súlade s §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 ods. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno dňa 31.3.2023 z organizačných dôvodov (Metodický deň pedagogických zamestnancov).

       

     • DEŇ VODY 🤩💧

     •  

      O význame tohto sviatku nikto nepochybuje. Veď už prváci nám vedia povedať hneď niekoľko dôvodov, prečo si 22. marca každoročne pripomíname, že bez vody sa žiť jednoducho nedá.💦🌊🌧

      Aj tohto roku sme počas vyučovania bádali, tvorili, vymýšľali a dozvedali sa nové informácie o vode. Učili sme sa akými spôsobmi môžeme vodou šetriť, no zároveň sme si uvedomovali koľko radosti a zážitkov sme pri vode zažili a s istotou ešte zažijeme.

      učiteľky 1. stupňa

     • Analýza vody 💧💦

     • Dňa 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Možno viac ako inokedy sa ľudia v tento deň zamýšľajú nad dôležitosťou vody. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. ☔️🌨

      Voda ako chemická zlúčenina, ale aj ako kvapalina nevyhnutná pre náš život bola témou hodín chémie v siedmom ročníku. V rámci Svetového dňa vody sme sa vybrali s našim prenosným laboratóriom k potoku Drázus, analyzovali sme prítomnosť znečisťujúcich látok vo vode a určovali sme pH vody.☄️ 😎

      Ing. Renáta Turicová

     • PONOŽKOVÁ VÝZVA NA PIONIERKE 🤩

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento dátum je symbolický, odvodený z čísel 3 a 21, keďže pri tejto diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu (21.chromozóm sa vyskytuje v genotype trikrát). 😎

      ✅Svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom môžeme vyjadriť obutím ponožiek rôznych farieb, vzorov či veľkostí. Aj takto si pripomíname, že byť odlišný je normálne. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, ich prijatie spoločnosťou, zvýšiť ich šancu na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu. ✅

      Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do výzvy zapojili.

      Ing. Turicová, Mgr. Podolinská

     • Jednotní v rozmanitosti 🤩

     • V utorok 21. marca sa hŕstka zanietených recitátorov už tradične stretla počas Popoludnia poézie, aby sa vzájomne potešili veršami v slovenskom, českom, maďarskom, anglickom či nemeckom jazyku.

      ✅V príjemnej atmosfére zaznela aj španielčina, ukrajinčina či turečtina a veríme, že o rok bude výber básní ešte rozmanitejší. Spoločne strávené chvíle nás obohatili aj pobavili, cítili sme sa skvelo! Zachytávajú to aj naše fotografie 😎

      PaedDr. Marcela Bundová

     • Najúspešnejší PRAVOPISár 2023! 😍

     • ✅O potrebe zvládnutia pravopisu nepochybujeme ani pri pohľade na sociálne siete či vyjadrovanie sa médií. Naši žiaci II. stupňa, ktorí jeho ovládanie považujú za samozrejmosť, si opäť po roku zmerali sily v súťaži PRAVOPISár. V jednotlivých ročníkoch sa víťazmi stali títo machri 😎

      V 5. ročníku Emma Töröková, v šiestom Kornélia Zatrochová, najPRAVOPISÁRom 7. ročníka je Jakub Hatvaník, v triedach 8. ročníka sa víťazom stal Tomáš Páljusz a 9. ročník najúspešnejšie reprezentovala Hanka Koreňová. 😍

      Všetkým srdečne blahoželáme! 😎

      vyučujúce SJL

     • Zdravé mňamky🤩

     • Žiaci IV. oddelenia si popoludnie spríjemnili výrobou zdravých a chutných nátierok. Hovorí sa, že aj "oči jedia" a tak si svoje chlebíky aj kreatívne ozdobili. 😎🤩

      Mgr. Lucia Mátéová

     • 1.miesto vo vybíjanej žiačok 😍

     • ✅Našim dievčatám sa podaril naozaj husársky kúsok. Po víťazstve v skupine sa im podarilo v napínavom finále aj napriek výškovej prevahe súperiek zvíťaziť a vybojovať si tak 1.miesto v okresnom kole vo vybíjanej žiačok. Dievčatám ďakujeme za krásne športové divadlo a samozrejme gratulujeme. 😍

      Mgr.Klaudia Proschingerová

     • Hrali sme sa na vedeckú konferenciu😍

     • ✅Zdajú sa vám centimetre a decimetre, či pravítko a krajčírsky meter trochu nudné? Určite by ste sa zabavili na vedeckom sympóziu, ktoré sme si zorganizovali so šiestakmi na hodinách fyziky. Žiaci predstavili svoje nápady na nové jednotky dĺžky a prototypy nových meradiel.😎

      RNDr. Jana Koreňová

     • Plavecký výcvik prvákov 🤩

     • Od dnešného dňa (pondelok 20.3) realizujeme plavecký výcvik prváčikov. 🏊

      Výcvik zabezpečujú naši telocvikári 🏊‍♂️ v Detskom centre.

      Pozrite sa, ako sa im darí..(fotky budeme postupne dopĺňať) 😎

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje