• Letné denné tábory CVČ

     • POZOR!!!

      Milí rodičia a detičky, teší nás Váš obrovský záujem o letné denné tábory a preto Vám oznamujeme, že PRVÝ TERMÍN JE VYPREDANÝ! V prípade, ak by sa uvoľnili miesta budeme Vás informovať. 

      Registrácia na ďalšie termíny je naďalej možná. 

      17. - 21. 7. 2023, 

      24. - 28. 7. 2023, 

      31.7. - 4.8.2023.

      Cena tábora je 70 € za 5 dní a v prípade, že chcete dieťa prihlásiť iba na konkrétne dni je cena 15 € za deň. V prípade ak registrujete dve a viac detí (súrodencov) cena je 60 € za 5 dní alebo 13 € za deň. 

      V cene je zahrnutý program od 7:00 do 16:00 pod dohľadom pedagogických zamestnancov centra voľného času, pitný režim, obedy, tvorivé dielne, ceny/darčeky a výlety. 

      REGISTRÁCIA: https://forms.gle/JUi539uAhSEqdsVk8 

      V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať mailom: pionierka.cvc@gmail.com alebo telefonicky: 0944 468 887.

     • V apríli naopak! 😎

     • ✅Novinkou v našej škole bola aktívna účasť ctených rodičov na vyučovacích hodinách svojich dietok. Žiaci V.B triedy tak privítali hostí a vypočuli si zaujímavosti z ich profesie a rodičia dostali možnosť vyskúšať si na chvíľku povolanie pedagóga. Veríme, že sa v tejto úlohe cítili príjemne, lebo piatakov obohatili o užitočné informácie z rôznych oblastí. 🤩

      📌Prvá sa podujala pani Ing. D. Kohuláková, ktorá nám odhalila taje stavby rodinných domov, budov a precvičili sme si aj finančnú gramotnosť. Pán M. Soldán zaujal najmä chlapcov informáciami z armády, v ktorej pracoval na profesionálnej úrovni, no dnes sa venuje charitatívnej činnosti v organizácii Operation Christmas Child. Pán doktor MUDr. I. Olšavský upriamil pozornosť na veľmi aktuálnu tému zdravého životného štýlu, ako byť fit a zvládať každodenné výzvy v škole a v duchu dôležitosti hygieny i vzdelávania, ale i empatie pokračovala pani M. Tomiová, ktorá pracuje ako asistentka podpory zdravia v našom regióne. 📌📌

      Všetkým milým rodičom veľmi pekne ďakujeme! Zároveň dúfame, že o rok naberú odvahu i ďalší a pomôžu tak našej Pionierke rozširovať obzory našich detičiek a mládeže!😍

      PaedDr. Marcela Bundová

     • Krajské kolo - Biologická olympiáda kategória E🌾🦗🐴

     • Krajské kolo - Biologická olympiáda kategória E

      Dňa 16.5.2023 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategória E v Košiciach. 🌴

      📌Olympiáda pozostávala z identifikácii predpísaných druhov, určenia ich slovenského aj vedeckého názvu, testu, ústnej odpovede a predloženia zbierky alebo herbáru.

      V odbornosti Botanika získala Paulínka Čipčalová 4.miesto a v odbornosti Zoológia získala Hanka Koreňová 14.miesto. 🤩

      Obidvom našim dievčatkám srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynikajúcu opakovanú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Mgr. Viera Podolinská

     • Cvičenie v prírode 🍀

     • V jeden pekný jarný štvrtok sme sa vybrali s deťmi na turistickú vychádzku lesom. Našim cieľom bol oddych na lúke s výhľadom na hrad Krásna Hôrka. 🌼🌞

      Žiaci boli z turistiky nadšení, ich tempo bolo svižné. S menšími prestávkami sme sa dostali na lúku, kde sme sa poriadne najedli, aby sme vládali späť. Zahrali sme sa zopár pohybových hier a postupne sme sa po žltej značke vrátili z lesa na lúku, odkiaľ sme si pozreli výhľad na Rožňavu. ☘️🌲🌴🌳

      Po ceste lesom sme si vysvetlili turistické a cyklistické značenie, zopakovali znaky jarnej prírody a zvierat, ktoré môžeme v lese vidieť. Na záver sme si veselo zaspievali a s vybitou energiou sme sa vrátili späť do našej školy. 🌹🌷🌾🌼🌞

      Mgr. Nikola Ferencz

     • „Čítajme si...“ 2023 🤩📚

     • Celoslovenské podujatie „Čítajme si...“ 2023 🤩📚 pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej 📖🗞

      📌Radi i my podporíme túto aktivitu v našej škole a odštartujeme tak čitateľský maratón v slovenskom i anglickom jazyku. Je to už 14. ročník tohto celoslovenského podujatia na podporu čítania. 📖

      Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

      Dočítania 😎😍

      Mgr. I. Ledvinská

     • Praktické cvičenie s piatakmi 🤩

     •  

      ✅Na hodine biológie sa žiaci V.B a V.C triedy učili význam a spoznávali stavbu tela jednotlivých druhov obilnín a olejnín. Zároveň v dvojiciach skúmali, ktoré semienko patrí pšenici, jačmeňu či slnečnici. 😎

      Mgr. Viera Podolinská

     • Cvičenie v prírode

     • 🍀V piatok 12. mája sa žiaci z tried 3.C, 2.C a 1.B vybrali rozvíjať svoju športovú zdatnosť, estetické cítenie a zmysel pre ochranu prírody do parku, kde si spoločne zasúťažili v štafetových hrách a vyskúšali si maľovať na výkres prírodnými materiálmi zo živej aj neživej prírody. 🌏

      vych. Ambrúžová, Leskovjanská, Stnakovičová

     • Modrý gombík. 🤩

     • Dňa 18.5.2023 (štvrtok) sa v našej škole uskutoční zbierka Modrý gombík. 🤩

      📌Je určená na pomoc deťom, ktoré sa trápia v humanitárnych krízach.

      🍀Zbierka je zameraná na programy podporujúce duševné zdravie detí u nás aj vo svete.

     • Angličtina v pohybe 😎🤩

     • ✅✅Zopakovali sme si predprítomný čas a precvičili nepravidelné slovesá. Užili sme si čerstvý vzduch, trochu pohybu aj zábavy. Mgr. Zuzana Harhovská a siedmaci

     • Exkurzia - 8. ročník 🍀

     •  

      📌Dňa 11.5.2023 sa žiaci VIII.A a VIII.B triedy zúčastnili exkurzie v spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o., ktorá je výrobcom kalcitického a dolomitického vápna a mletého vápencového kameniva. Zároveň sme sa boli pozrieť aj do neďalekej Gombaseckej jaskyne, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras.

      😎Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov, ktoré sú tu vytvorené a zachované v takom rozsahu, ako v žiadnej inej jaskyni na Slovensku.

      🤩Nakoniec sme navštívili aj Silickú ľadnicu - najnižšie položenú ľadová jaskyňa na Slovensku a v Európe. Žiaci si tak pod vedením odborníkov prehĺbili vedomosti z biológie a chémie.

      Mgr. V. Podolinská, Ing. Renáta Turicová

     • Milovaná príroda 🍀

     • 🍀Počas mesiaca apríl si žiaci v IV. oddelení pripomínali význam a dôležitosť našej planéty Zem a všetkých lesov. Bližšie spoznávali rôzne rastliny a živočíchy. 🌏Žiaci sa postarali aj o čistotu školského dvora, aby sa im na ňom lepšie hralo bez odpadkov.🤩

      Mgr. Lucia Mátéová

     • Aktivity projektu „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi! 🍀🤩

     • 🍀🤩Aktivity projektu „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi!“ sú zamerané na zvyšovanie úrovne komunikačných, argumentačných a prezenčných zručností našich žiakov.

      📌Žiaci 5. – 9.ročníka si založili svoje lapbooky, do ktorých si postupne vkladajú projekty z ANJ, NEJ, GEO, BIO a VYV. Aktivity projektu sa uskutočnili vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. 😍

      Ing. Ingrid Hajdúková – koordinátorka projektu

     • Návšteva galérie😍

     • Žiaci z kružku kreatívny tím a žiaci školského parlamentu a vybrali do miestnej galérie v našom meste. 😍

      Umenie je pre nás používanie manuálnej zručnosti pri realizácií určitého diela s cieľom urobiť svet krajším a lepším. 🍀

      Z. Harhovská, D. Domiková,

     • Úspešné okresné kolo Slávika Slovenska 😍🍀

     •  

      V piatok 12. mája sa v obradnej sieni MsÚ v Rožňave konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. 😎🤩

      📌jA naši „slávici“, víťazi školského kola, sa tejto súťaže zúčastnili a veru zožali úspech! Talentovaný Hugo Volf zo 6.D triedy sa v II. kategórii umiestnil na skvelom 1. mieste a bude nás reprezentovať v krajskom kole, šikuľka Emmka Lázárová z 2.A triedy získala krásne 2. miesto v I. kategórii. Obom zo srdca blahoželáme!😍😍

      Mgr. Janka Polomská, PaedDr. Marcela Bundová

     • Prechádzka zázračným parkom 🤩🍀🍀

     • Krásna a zaujímavá akcia čakala na žiakov 3. ročníkov vo veľkom parku pod názvom Prechádzka zázračným parkom. 🤩🍀🍀

      Žiaci sa v malých skupinkách presúvali jednotlivými stanovišťami, kde otvorili svoje srdcia a zmysly zázračnému čaru hudby a na chvíľku sa z nich stali muzikanti, skladatelia, maliari... 😍

      Za svoju snahu dostávali pečiatky na kartičky, ktoré si na konci zamenili za sladkú odmenu.😎

      Vychovávateľky:Donová, Hricová, Ambrúžová

     • 🥉🏓🏓 Stolnotenisová liga

     • 🥉🏓🏓V školskom roku 2022/2023 naše družstvá žiakov a žiačok odohrali 5 kôl v stolnotenisovej lige v hale TJ Geológ Rožňava.

      🥉Družstvo žiakov ( Helmeczy, Ujházy, Rebo) a žiačok ( Tengelyová, Anna Réka Szabó) obsadili zhodne 3. miesta. 🥉

      Gratulujeme!!! 🤩🤩🍀

      Mgr. Adrian Dovala

     • Praktické cvičenie so šiestakmi 🍀

     •  

      📌Na hodine biológie sa žiaci 6. ročníka pozorovali stavbu tela slimáka a dážďovky, skúmali ich pohyb, sledovali produkciu slizu pokožkou slimáka a jeho účinky. Zároveň experimentovaním dokázali prítomnosť uhličitanu vápenatého v ulite. 😎🤩

      Mgr. Viera Podolinská

     • Deň Zeme – Earth Day🍀🌍

     • Na hodine anglického jazyka vo 4. ročníku sme sa rozprávali ako našu planétu Zem chrániť, ako sa o ňu starať a ako jej môžeme pomôcť našimi, hoci malými rukami. 🌎🌏

      L. Chocholová, D. Balážová

     • ZŠ Pionierov získala titul v eTwinning škola 🤩

     • Citácia: rožňavské noviny.sk

      Radosť a hrdosť oplývajú na Rožňavských školách, pretože Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika a Základná škola Pionierov získali prestížny titul eTwinning School. Tieto vzdelávacie inštitúcie zaslúžene obdržali toto významné ocenenie vďaka úsiliu svojich učiteľov, ktorí absolvovali aktualizačné a inovačné vzdelávanie pod vedením ambasádorky eTwinning, Mgr. Zuzany Polónyovej. Vďaka týmto vzdelávacím aktivitám mohli spustiť projekty so svojimi žiakmi, za ktoré boli ich školy ocenené titulom eTwinning School.

      Označenie ŠKOLA eTwinning je ocenením práce školského kolektívu na platforme eTwinning. Udeľuje sa v Bruseli od roku 2018 a je to najvyššie ocenenie, aké môže škola za svoje aktivity v eTwinningu získať. Pre rok 2023-24 tento titul získalo 4485 škôl z celej Európy. Zo Slovenska titul získalo 31 škôl (MŠ, ZŠ, SŠ).

      Základná škola Pionierov si teraz môže pripísať rovnaký úspech. Vďaka angažovanosti ich učiteľov, ktorí sa aktívne zapojili do e-Twinning vzdelávania s koordinátorkou PaedDr. Andreou Kerekešovou, získala aj táto škola status eTwinning School po prvýkrát. Ich úsilie, chuť vzdelávať sa a absolvovanie aktualizačných a inovačných vzdelávaní sa ukázali ako kľúčové pre tento výnimočný úspech. Učitelia získali nové znalosti a nástroje potrebné pre efektívne využívanie eTwinning projektov vo svojej výučbe.

      Celý článok:  rožňavské noviny.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje