• Čo zaseješ, to žneš. 🍀

     • 🤩Dobrý hospodár nie len zaseje, ale sa celý čas aj stará. A keď sa stará dobre, úroda sa mu odvďačí.

      ✅Plody našej celoročnej práce sme zbierali posledné dva týždne školského roka. Veľmi nás potešili tieto momenty:

      - pracovné stretnutie s ministrom školstva na tému postupného zavádzania ŠVP,

      - pracovný tím zložený z odborníkov z NIVaMu, RCPU a našich kolegýň finišuje s prípravou nového ŠkVP pre 1. cyklus,

      - okresná porada riaditeľov škôl a naša prezentácia o práci na novom ŠkVP,

      - zasadnutie Výboru rodičov s témou aké zmeny sme už zaviedli a čo nás čaká od septembra,

      - rozhovor s pani riaditeľkou v Rožňavských novinách sa niesol v duchu podpory zmien v školstve,

      - ocenili sme najlepších žiakov a poďakovali sa všetkým za úžasný spoločný školský rok 2022/23.

      Viac fotografií zo slávnostného ukončenia šk. roka- klik web stránka školy:foto

       

     • eTwinning „KEYS TO WELLBEING“ 😎

     • ✅V priebehu celého školského roka sme spolu so žiakmi zo VII.C pracovali na medzinárodnom projekte „Keys to Wellbeing“, deti boli rozdelení do tímov a  postupne plnili rôzne úlohy a výzvy. Naučili sa pracovať v online platforme, Padlete i Canve.

      🍀Spoločne s kamarátmi z Čiech, Poľska a Talianska vytvorili kuchársku knihu, časopis,  cover ku pesničke „Sará perche ti amo“, logo projektu, natočili i plnili športové výzvy, vymenili si vianočné pohľadnice, písali denník dobrých skutkov, vymieňali si hlasové správy o sebe, škole, kamarátoch, zdravom životnom štýle a spôsobe ako sa vysporiadať s náročnými situáciami v živote, odbúravaním stresu a možnosťami relaxácie, no a samozrejme si celý čas precvičovali angličtinu. 😍

      Ako sa nám darilo, si môžete pozrieť v našom časopise- klik tu: Casopis

      PaedDr. Andrea Kerekešová

       

     • Juniáles v ŠKD 🥳

     •  

      🍀Tak ako zvyčajne sme si na konci školského roka užili zábavu na našom školskom dvore.

      😎Deti čakala výzdoba a hudba, ktorá vytvorila pozitívnu náladu. Zatancovali sme si, zaspievali a deti odmenili veľkým balíkom pelendrekov. Tomu sa hovorí veselý koniec školského roka v ŠKD! 🤩

      Pozrite sa ako sme sa zabávali... 🤓

      Mgr. Nikola Ferencz

     • Dotácia na stravu od 1.9.2023

     • Vážení rodičia, z dôvodu aktualizácie údajov k dotácii na stravu (obedy zadarmo) od 1.9.2023 je v module Žiadosti / Vyhlásenia pripravená Návratka pre rodičov k žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa).

      Návratku viete vyplniť podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti, výberom položky Žiadosť o dotáciu-NÁVRATKA, ale len z rodičovského konta.

      Návratku vypĺňajú všetci záujemci o stravovane od 1.9.2023. 

      Návratku je potrebné vyplniť, resp. doručiť do 28.6.2023.

      V prípade, ak nemáte k dispozícii rodičovské konto, je potrebné doručiť do školy, resp. poslať mailom návratku, ktorá je dostupná tu: Navratka__od_01.09.2023.pdf alebo  Navratka__od_01.09.2023.rtf

      Návod je uvedený tu: DOTACIA_NAVOD alebo na obrázkoch nižšie.

      Prihláška na stravovanie sa bude vypĺňať až v septembri 2023.

      V prípade otázok volajte na sekretariát školy – 0911350283,  ak máte technický problém, resp. nemáte rodičovské konto, napíšte na admin@zspionierka.sk a spoločne to vyriešime .

      V prípade ak máte otázky na školskú jedáleň- tel. číslo: 058/ 734 54 81

      Upozorňujeme, že dotácia sa vzťahuje na stravnú jednotku, ktorá je vo výške 1,5€ ( I.stupeň) a 1,7€ (II.stupeň), ale nevzťahuje sa na režijné náklady, ktoré sú 5€ mesačne a je ich potrebné uhrádzať (septmber 2023).

       

       

     • Môj prvý herbár 🍀

     •  

      ✅Vedomosti o rastlinách z hodín biológie si naši piataci rozšírili skúmaním rastlín priamo v teréne. Veď nie nadarmo sa hovorí, že príroda je najlepší učiteľ. Od skorej jari sa vybrali do lesa, na lúky či do záhrad a zbierali, sušili rastliny a vytvárali svoj prvý herbár.

      😎Vytvorené herbáre boli veľmi pekné a preto vybrať tie najkrajšie nebolo vôbec jednoduché. Najväčším ocenením nebol diplom, ale snáď čas strávený v prírode, nové skúsenosti žiakov a získané vedomosti o rastlinách. 🤩🤩

      Žiaci V.A, Ing. Renáta Turicová

     • Sladké a zdravé

     • Deti zo IV. oddelenia si popoludnie spríjemnili prípravou zdravej sladkej maškrty. Piekli sa banánové lievance a vyrobil sa chutný jahodový milkshake. 😜🤩

      Mgr. Lucia Mátéová

     • Projektový deň 🤩

     • ✅V piatok 23.6.2023 mali žiaci 2.stupňa projektový deň zameraný na zvyšovanie ich finančnej gramotnosti. Žiaci IX. C riešili problémové úlohy priamo v nákupnom centre. 😎

      Ing. Ingrid Hajdúková, triedna učiteľka

     • My z VIII. oddelenia ŠKD a naše rodiny 🤩

     • Naše tvorenie sa tento školský rok končí.

      ✅očas roka sme nie len vyrástli a zmúdreli, ale zdokonalili sa v maľovaní, v práci so svojou fantáziou a tvorivosťou.

      🍀Poslednou krásnou tvorbou v ŠKD sú naše rodiny vytvorené z okrúhlych kamienkov a maľované akrylovými a temperovými farbami. Tak čo poviete, však sme šikovní?😍

     • Juniáles

     • Už v utorok 27.6 popoludní, sa školský dvor premení na disko párty... 🤩😍😎

     • Minibasketbalová liga 🏀🏀

     • ✅Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili minibasketbalovej ligy. Po troch turnajoch sa do školy vrátili s medailou, tričkom a pohárom. 🤩😍

      Mgr. Jana Helmecyová

     • Školský výlet športových tried ⚽️🏀

     •  

      ✅Dňa 20.6.2023 sa žiaci V.A a VI.A zúčastnili jednodňového výletu v Bratislave. Vyučujúci zabezpečili pre žiakov bohatý program, ktorý pozostával z návštevy Slovenského olympijského a športového múzea, následne mali možnosť vidieť Bratislavský hrad a jeho okolie, stihli sme sa pozrieť aj na známe prírodné kúpalisko Kuchajda. 🏒🏑🏐🏏🏋️‍♀️🤸‍♀️🤼‍♀️🏊🏇

      Nechýbalo ani občerstvenie v obchodnom centre VIVO! s možnosťou nákupu suvenírov. Napriek dlhej ceste, skorému vstávaniu a neskorému príchodu výlet vyšiel na jednotku.

      Mgr. Adrian Dovala, Mgr. Klaudia Proschingerová

     • U vojakov 🤩

     • V stredu 21.6.2023 navštívili žiaci III.A triedy Deň otvorených dverí Ozbrojených síl SR. Akcia bola pripravená na futbalovom ihrisku. Krásny slnečný deň a množstvo stanovíšť lákalo školákov i predškolákov🙂

      Cítili sme sa super 👍

      Mgr. S. Jochman

     • Naši skvelí chemici opäť v akcii 😎

     • 😍Nazrite s nami do tajov chémie v krátkych videách. Herecké obsadenie, vysvetlenie prebiehajúcich dejov, kamera, strih aj réžia: Ondrej Gibas a Matúš Farkašovský. 🤓

      Ing. Renáta Turicová

     • Spomienky na Školu v prírode 😎

     • 🤓A takto si žiaci III.B triedy pomocou farieb a papiera oživili nezabudnuteľné zážitky z malebnej tatranskej prírody. Bolo nám super!

      Tr.uč.Mgr.Z.Mihóková

     • Vydrovo 🤩

     • ✅Vydrovo - Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline asi 1,5 kilometra od Čierneho Balogu. Práve tam sa VI.B a VI.D vybrali na školský výlet, na ktorom sa nám veľmi páčilo. Z Čierneho Balogu do skanzenu vo Vydrovskej doline sme sa dostali netradične Čiernohronskou železničkou.

      ✅Tam už na nás čakali animátorky z dobrovoľného, neziskového a mládežníckého občianského združenia - Vydra, ktoré nám pripravili športovo - poznávací program na tému Balocký drevorubačský ding. Žiaci súťažili v skupinách v tradičných disciplínach hod kľuchtou a zatĺkanie klincov a dozvedeli sa o živote a práci drevorubačov. 🤩

      Potom sme si mali možnosť prejsť týmto skanzenom a zoznámiť sa s históriou lesníctva v tejto oblasti, tiež rastlinstvom a živočíšstvom, ktoré v danej lokalite žije. 🥳

      Mgr. Genovéva Kardošová, Mgr. Miriam Liptáková, RNDr. Jana Koreňová

     • Na záver z fyzikálneho krúžku... 😎

     • ✅Na stretnutiach fyzikálneho krúžku sme sa v tomto školskom roku okrem rôznych pokusov a pozorovaní fyzikálnych javov zapojili aj do objavovania Fenoménu VZDUCH. ✅Prístup k rôznym náučným videám, interaktívnym aktivitám a námetom na zaujímavé debaty sme získali zapojením školy do projektu Kreatívna veda. 🤩

      Veľká vďaka za zaujímavé „krúžkovanie s vedou“ patrí najaktívnejším výskumníkom Matúšovi a Jakubovi zo 7.B, Fabiánovi zo 7.C, Tomášovi, Nelke, Zuzke a Lilien zo 7.A! 🥰

      RNDr. Jana Koreňová

     • Školský výlet 1.A a 1.C 🥰

     •  

      😎Naši prváčikovia si na záver školského roka užili deň v Košiciach. Najprv sme navštívili bábkové divadlo, kde nám milí a talentovaní bábkoherci zahrali Statočného cínového vojačika.

      ✅Nechýbala ani obhliadka mesta a na záver sme si pochutnali na dobrotkách v obľúbenom „mekáči“. Okrem pekného zážitku si deti z výletu odnášali aj balónikové a kartičkové odmeny. 🤩🥳

      tr. uč. Marta Timárová

     • Štvrtáci na Spišskom hrade 🤩

     • ✅Žiaci zo IV.B a IV.C triedy sa vybrali 14.6.2023 v stredu na školský výlet na Spišský hrad. Hrad ich zaujal svojou veľkosťou a zaujímavou stavbou. Počas prechádzky po hradbách hradu pozorovali krásnu prírodu Spiša. V diaľke videli aj Spišskú Kapitulu, pamiatku UNESCO.

      😎Popoludní sa pozreli aj do zoo v Spišskej Novej Vsi. Tak si mohli štvrtáci pozrieť to, o čom sa na hodinách vlastivedy učili. 🍀

      Mgr. E. Šmijáková, Mgr. E. Žolková, Mgr. L. Chocholová

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje