• Prváci na ročníkovom projekte 😍😎

     • V piatok sa všetci prváci vybrali do Betliara, kde im lesní pedagógovia priblížili krásy našej prírody. 🌴🌷💐🌞

      Spoznávali zvieracie rodinky, stromy a ich plody. Nakoniec každý prvák dostal na pamiatku magnetku. Bol to

      zaujímavý deň plný zážitkov a hier. 🤩😍😎

     • 🤩„Šmolkovia“ z I.B

     • 🤩„Šmolkovia“ z I.B triedy veľmi radi chodia do knižnice, kde si knihy nielen požičiavajú, ale tety knihovníčky si pre ne pripravia vždy niečo zaujímavé. Dnes to bol rôznorodý a farebný svet zvierat.

      🐤🐵🐨🐰O zvieratkách mali vylúštiť tajničku, skladali zvieracie sudoku, hľadali knihy o zvieratách. Bolo to opäť super!👍🦊🐷🐔

      PaedDr. J. Hudáčeková

     • Druhý deň školy v prírode..🌲🌴

     • Ďalší deň v škole v prírode sme si užili krásnou turistikou na Popradské a Štrbské pleso. 💐🌼🌞

      Unavení ale plní zážitkov sme sa šťastne vrátili do nášho hotela.🌲🌴🌷

       

     • Ročníkový projekt druhákov 🤩

     •  

      🍀V rámci ročníkového projektu navštívili žiaci 2. ročníka kaštieľ v Betliari. Zážitkovou formou sa oboznámili s dávnou históriou nášho regiónu. Priestory kaštieľa žiakov veľmi zaujali, dávali zvedavé otázky tete sprievodkyni, ktorá im na nich ochotne odpovedala. Najviac ich zaujala expozícia exotických trofejí v prízemí kaštieľa. 😎

      V tvorivých dielňach si vyrobili rád - vyznamenanie s vlastným námetom.

      Tr. uč. 2. ročníka

     • Registrácia do letných táborov CVČ ukončená

     • Milí rodičia a detičky,

      sme pozitívne prekvapení Vaším záujmom o letné denné tábory a preto Vám oznamujeme, že registrácia je ukončená. Všetky 4 termíny sú plne obsadené. V prípade ak by nastali zmeny a uvoľnili by sa miesta budeme Vás aktuálne informovať o možnosti dohlásiť sa.

      Všetkých zaregistrovaných budeme čoskoro elektronicky kontaktovať s informáciami o nástupe do táborov a platbách.

      Ďakujeme a tešíme na Vás počas letných denných táborov. 🙂

       

       

     • Environmentálne aktivity 🏡☘️

     • Ako chrániť prírodu 🍀 a životné prostredie🏡☘️ a pritom si zašportovať, si deti ŠKD vyskúšali pri plnení rôznych environmentálnych aktivitách, ktoré im pripravili pani vychovávateľky.🌞🍂🌿🌴

     • Svetový deň bez tabaku 2023

     • Svetový deň bez tabaku 2023:
      Využite poradne na odvykanie od fajčenia úradov verejného zdravotníctva

       

      Svetový deň bez tabaku vyhlasuje každoročne Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) vždy 31. mája. Tento deň sa pripomína od roku 1987, kedy sa členské štáty WHO rozhodli upozorňovať verejnosť na tabakovú epidémiu, ktorej následkom je rozvoj závažných ochorení a úmrtí, ktorým je možné predchádzať.

      Tento rok WHO upozorňuje svojou kampaňou s heslom Pestujte potraviny, nie tabak na problémy, ktoré prináša pestovanie tabaku. V mnohých krajinách sveta sa veľké plochy úrodnej pôdy využívajú na pestovanie tabaku namiesto toho, aby sa využili na iné účely, napr. na pestovanie potravinárskych plodín.

      Krajiny, kde sa najviac pestuje tabak, čelia negatívnym hospodárskym dopadom v dôsledku nepriaznivých zdravotných, environmentálnych a sociálnych následkov v súvislosti s pestovaním tabaku. Tabakový priemysel svojimi pestovateľskými zásahmi prispieva ku globálnej potravinovej kríze, preto WHO upozorňuje svojou celosvetovou kampaňou aj na túto skutočnosť.

      Z pohľadu krajín, ktoré nemajú rozvinutý priemysel okolo pestovania tabaku, sa téma kampane môže javiť vzdialená. Každý jednotivec však vie konkrétnymi krokmi prispieť k tomu, aby sa objem pestovaného tabaku znižoval.

       

       

      S odvykaním pomôžu poradne úradov verejného zdravotníctva aj linka pomoci

      Fajčenie a užívanie tabakových a súvisiacich výrobkov spôsobuje nezvratné poškodenie zdravia, ktoré vedie k predčasným úmrtiam v celosvetovom meradle u viac ako miliardy ľudí ročne.

      Vývoj fajčenia na Slovensku priebežne sledujeme aj prostredníctvom pravidelného reprezentatívneho prieskumu Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov SR. Užívanie tabaku a súvisiacich výrobkov v rokoch 2013-2019 vykazovalo klesajúci trend v počte fajčiarov, avšak tento pozitívny trend sa v posledných dvoch rokoch zastavil, pričom počet fajčiarov v roku 2022 stúpol na 21,2 % (približuje sa tak stavu v roku 2013).

      V rámci ochrany verejného zdravia je preto nevyhnutné upozorňovať verejnosť na škodlivosť užívania tabakových a súvisiacich výrobkov, ako aj informovať o možnostiach odvykania od fajčenia. Na tento účel slúži v Slovenskej republike sieť poradní na odvykanie od fajčenia v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

      Naše poradne poskytujú bezplatné odborné poradenstvo každému, kto prejaví záujem odvyknúť si od fajčenia. Zoznam poradní je zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Okrem odborného poradenstva vyškolenými pracovníkmi funguje v Slovenskej republike aj Linka na odvykanie od fajčenia na telefónnom čísle 0908 222 722. Na linku je možné volať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. Od začiatku jej pôsobenia v roku 2016 zaznamenali odborní pracovníci regionálnych úradov takmer 7000 hovorov na linku pomoci.

       

      Navštívte poradne odvykania od fajčenia počas dňa otvorených dverí

      V súvislosti so Svetovým dňom bez tabaku 2023 pripravujú regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pre verejnosť „Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia“ v týždni od 29. 5. do 2. 6. 2023. Naším cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov, ako znižovať zdravotné následky a škody, ktoré súvisia s užívaním tabakových a súvisiacich výrobkov.

      Ďalším cieľom je zvýšiť vedomosti v oblasti zdravotnej výchovy a poskytnúť informácie, ako konkrétne možno predchádzať závislosti od tabaku. Deň otvorených dverí sa tento rok zameria aj na prezentáciu odbornej poradenskej činnosti najmä v kontexte prínosu zdravia pre klientov.

      Odborní pracovníci poradní poskytnú verejnosti informácie o možnostiach odvykania od fajčenia, prostredníctvom dotazníkovej metódy si môžu zistiť stupeň závislosti na nikotíne, ako aj zmerať hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. V poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj spirometer, môžu záujemcovia požiadať o vyšetrenie aj týmto prístrojom.

       

      Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

       

     • Pozdrav zo školy v prírode 🤩

     • Pozdravujeme všetkých zo školy v prírode. ☘️🌞🌿

      Dobre sme docestovali, máme sa fajn, užívame si krásnu prírodu v Račkovej doline. 🤩🤩

     • Možno budúci architekti🤩

     • ✅V VIII. oddelení ŠKD sú veľmi šikovní žiaci. Radi tvoria a pracujú. Najradšej majú výzvy, ktoré vyzdvihnú ich vlastnú fantáziu a predstavivosť. Takouto výzvou pre nich bolo aj vytvoriť svoj vysnívaný domček. Potrebovali len krabice rôznych veľkostí a tvarov, nožnice, lepidlo, tavnú pištoľ, orezávatko, kamene... a samozrejme najmä chuť do práce, ktorej výsledkom sú krásne domy snov. 💪🤩

      Vychovávateľka: J. Hricová

     • Matematika, súmernosť a Čičmany🤩🤩

     •  

      ✅Na hodinách matematiky sme sa venovali aj osovej a stredovej súmernosti. Veľmi rýchlo sme zistili, že súmernosť nenájdeme len v učebnici matematiky, ale aj v predmetoch, ktoré nás obklopujú, v prírode... a tiež v architektúre.

      ✅A práve tradičná architektúra svetovo známej obce Čičmany sa stala témou nášho projektu. Vyskúšali sme si písať čičmianskou abecedou, vytvárali tradičné vzory s využitím súmernosti a vytvorili sme si aj naše malé Čičmany.

      Pri realizácii projektu nám s tvorbou domčekov pomohli naše šikovné deviatačky Hanka, Emmka a Lenka. 🤩😎

      Žiaci V.A, Ing. Renáta Turicová

     • Zábavne čísla Jura Hronca

     • V piatok 19. 5 sa v malebnom prostredí kaštieľa vo Vlachove uskutočnila regionálna vedomostná súťaž „“ so zameraním na matematiku a logiku. 😎🤓🤩

      Súťaž organizoval Dom Matice slovenskej a každá škola mohla postaviť jedno družstvo zložené zo žiakov 6. a 7. ročníka. 🤩

      ✅Našu školu reprezentovali žiaci: Sebastián Görgei, Szilárd Mezei (obaja zo 7.B) a Erik Petrus zo 7.A. Chlapci sa s úlohami popasovali veľmi dobre a získali krásne druhé miesto.

      Srdečne blahoželáme. 🤩

      Mgr. Martin Faško

     • Medzinárodný športový vyzývací deň 😎💪💪

     • Medzinárodný športový vyzývací deň 😎💪💪

      si pripomíname každý rok práve 27. mája. Hodina literatúry v takýto deň ani nemôže vyzerať inak ako spojená s pohybom.

      ✅Preto sme zladili rytmus čítaného slova s dynamikou kĺzania nezbednej loptičky a hodinu SJL si tak v VI.A všetci naplno užili! 🤩

      PaedDr. Marcela Bundová

     • Little Red Riding Hood 🍀


     • ✅Žiaci tretieho ročníka sú veľmi talentovaní a šikovní. Piati z nich sa pod vedením p. uč. Katky rozhodli nacvičiť krátke divadielko v anglickom jazyku, aby ním potešili svojich spolužiakov a kamarátov. Divadielko malo medzi deťmi veľký úspech, preto Vám ho teraz prinášame v nasledujúcom videu.

      Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok, priatelia. 😎

      Little Red Riding Hood - Lea Gallová🤩

      Wolf - Mia Mandátová🤩

      Mum - Gabriela Kornhauserová🤩

      Grandma - Melinda Annová🤩

      Narrator - Richard Rafael Rišpán🤩


     • Gemerské športové hry ⚽️🏀🎾🏓🏸

     •  

      Už tradične sa v našom meste uskutočňujú Gemerské Športové Hry. Ani tento rok tomu nebolo inak a žiaci našej školy sa zapojili do všetkých pripravených športových súťaží. Vedomostnú súťaž a mix florbal sa našim žiakom podarilo vyhrať. V atletike sme zožali až 12 medailí a podobne sa nám darilo aj v stolnom tenise, mix basketbale, mix futbale a mix volejbale. V každej športovej hre sme dosiahli na stupeň víťazov. V konečnom súčte bodov naša škola obsadila tretie miesto. 🤩🤩

      Žiaci podali výborné športové výkony a ukázali bojovné srdce a odhodlanie vyhrávať.

      Mgr. K.Proschingerová ,Mgr. A.Dovala

     • Slávnostný zápis budúcich prváčikov 2023

     • Čaká nás výnimočný školský rok s úžasnými detičkami a my sa ho už nevieme dočkať ☝️❤️👍


      Zdroj videa: RVTV - Rožňavský magazín 24.5.2023

      https://www.youtube.com/watch?v=v8IQdHzWgUg&ab_channel=RVTVsk

     • Koncert ZUŠ 😍

     • 🍀Výnimočný deň, fantastická atmosféra, skvelý zážitok, šikovní umelci a príjemné prostredie. Týmito slovami by sme mohli opísať nezabudnuteľný zážitok našich prvákov a druhákov, ktorí dostali pozvanie na výchovný koncert ZUŠ v Rožňave. Cítili sme sa výborne, program sa nám veľmi páčil a šikovných žiakov ZUŠ sme odmenili veľkým potleskom. 😍🍀

      K. Lengyelová

     • Exkurzia katolíckej charity

     • Často sa stretávame s ľuďmi, ktorý nás pred obchodným centrom či na námestí prosia peniaze či jedlo. Aký je ich životný príbeh? Prečo sa dostali na ulicu? Ako im môžeme účinne pomôcť?

      Otázky, ktoré pracovníkom Katolíckej charity počas exkurzie položili žiaci tried IX.C a IX.B. Ukázali nám priestory pre klientov (spoločenskú miestnosť, učebňu na vzdelávacie aktivity, izby klientov, nocľahárne i útulky.

      Dozvedeli sme sa, akým spôsobom pomáhajú týmto ľuďom sa znova začleniť do spoločnosti.

      Žiaci mali možnosť stretnúť sa osobne s klientmi charity, ktorí prijali pomoc v Útulku a vypočuli príbehy, ako prišli o svoj domov a istoty. Našich žiakov oslovili osobné príbehy klientov charity.

      Jedna sa vyjadrila: „Keď som to videla, tak som vďačná za to, čo mám, aj keď nie sme bohatí.“

      M.Pitáková

     • Ge–Ni–U–S😎🤩

     • Ge–Ni–U–S (Germánium – Nikel – Urán – Síra) alebo ako naši skvelí chemici riešili olympiádu pre stredoškolákov 😎🤩

      ✅Náš žiak Ondrej Gibas bol počas dvoch školských rokov veľmi úspešný na okresných aj krajských kolách chemickej olympiády (4. a 2. miesto na krajskom kole) kategórie D - žiaci ZŠ.

      📌Rozmýšľali sme ako ďalej... Čo s výnimočným nadaním a veľkým záujmom o chémiu?

      Rozhodli sme sa ísť o level vyššie a riešili sme stále náročnejšie úlohy. A tak sme sa v rámci krúžku „zahryzli“ do stredoškolskej chémie. Ondrej svojím nadšením pre chémiu „nakazil“ aj spolužiaka Matúša. Chalani sa cez domáce a školské kolo dopracovali na krajské kolo chemickej olympiády kategórie C, určenej stredoškolákom – žiakom 1. ročníka gymnázií. A veru ani medzi najlepšími stredoškolákmi sa nestratili - Ondrej skončil na krásnom 6. mieste a Matúš na 14. mieste z 24 najlepších chemikov kraja. 😍

      Srdečne blahoželáme! Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! 🍀🍀

      Ing. Renáta Turicová

     • Malé nahliadnutie na vesmírny program NASA 😎

     •  

      ✅Pri príležitosti Amerického dňa v Rožňave sme 16. mája radi prijali pozvanie a so žiakmi z fyzikálneho krúžku sme navštívili prenosné planetárium a Virtuálnu realitu NASA.

      RNDr. Jana Koreňová

     • Vieme narábať s eurami 😎

     •  

      ✅Začiatkom mája si žiaci prvého stupňa overili svoje znalosti a vedomosti z finančnej gramotnosti v ročníkových súťažiach Vieme narábať s eurami. Žiaci svojou šikovnosťou potvrdili to, že narábať s eurami nie je nič zložité.

      J. Hudáčeková, J. Polomská, S. Jochman, E. Žolková

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje