• Pionierka súčasťou rekordu!

     • Bilancovanie na konci kalendárneho roka je bežné. O to lepšie, ak je úspešné. Naša škola sa môže pochváliť účasťou na celoslovenskom rekorde, ktorý sa uskutočnil 23. septembra 2022 v rámci svetovej premiéry diela mladej slovenskej skladateľky Haimoni Balgavej. Online účasťou sa tak naši „vážnejhudbychtiví“ piataci a šiestaci stali súčasťou tejto vzácnej hudobnej udalosti. Tešíme sa na ďalší ročník projektu Príbeh hudby

       

     • Slávnostné predvianočné rodičovské združenie

     • Aj stretnutia rodičov a triednych učiteľov nadobúdajú na našej škole novú, menej formálnu podobu. Rodinní príslušníci žiakov V.B triedy sa v hojnom počte stretli popoludní 20. decembra, aby si okrem bežných problémov či úspechov vypočuli a uzreli v podaní svojich šikovných detičiek príbeh príchodu božieho syna. Okrem výborne zvládnutých replík hlavných i vedľajších hrdinov zazneli aj tradičné vianočné koledy a navodili tak čaro najočakávanejších sviatkov roka. Rodičov čakalo aj malé prekvapenie – úspešné pátranie po kresbe ich rodinky očami našich piatačikov. J  

      PaedDr. M. Bundová a krstná mama V.B triedy Mgr. V. Podolinská

     • Tichá noc, svätá noc...😍🤩

     • ...a mnoho ďalších vianočných kolied a šlágrov zaznelo niekoľkokrát v decembri tohto roka na našej škole i mimo nej. Naposledy v pondelok devätnásteho, kedy sa Osminky z Pionierky rozlúčili so starým rokom v prítomnosti svojich drahých rodičov, starých rodičov a súrodencov. Náš spevokol rozveseľuje žiakov, učiteľov, rodičov, občanov mesta či domovov dôchodcov už 5. školský rok a v plnom „nasadení“ má aj okolo 30 členov, v časoch choroby vianočnú polovičku. Radi sa k nám pripoja aj naši ôsmaci i deviataci, ale verné jadro tvoria talentovaní štvrtáci, piataci, šiestaci a siedmaci. O to veselšie bije hudobné srdiečko, ak sa k nám čoraz častejšie pridávajú výborní speváci z II. a III. ročníka. Veľká vďaka patrí našim skvelým inštrumentalistom! Na klavíri nás verne sprevádza Adam Pástor, na husliach Hugo Volf a na akordeóne Peter Zatroch – mládenci, ďakujeme!

      PaedDr. Marcela Bundová

     • Vianočné besiedky

     • Lásky, šťastia hodiny,

      v kruhu svojej rodiny,

      užite si spoločne,

      krásne sviatky vianočné.

      Prianie Vám posielame aj z niektorých našich Vianočných besiedok. 😍🤩

      K. Lengyelová

     • Šaliansky Maťko opäť prehovoril

     •  

      19. december sa zapísal do kroniky našej Pionierky školským kolom súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Príbehy dávno minulé ožili v podaní našich žiakov I. a II. stupňa a vďaka šikovným recitátorom navodili smutné i veselé okamihy. A kto bude školu reprezentovať v okresnom kole? Nech sa páči, tu sú presné výsledky:

      I. kategória:                                                                                                                                        

      1. miesto – Jana Zdechovanová                                                                                                             

      2. miesto - Patrik Nathan Szántó                                                                           

      3. miesto - Gabriel Fazekaš

      II. kategória:                                                                                                                                                  

      1. miesto – Filip Hudáček                                                                                                                     

      2. miesto – Simona Olšavská                                                                                                        

      3. miesto – Deana Chladná

      III. kategória:                                                                                                                               

      1. miesto – Simona Dienesová                                                                                                                                           

       2. miesto – Stela Šebestová                                                                                                                                                       

      3. miesto – Matias Kraus

      Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme a víťazom držíme palce v postupovom kole!

       

     • VÝZVA- Darček zážitkom😎😍🤩

     • Darček môže byť zážitkom nielen pre obdarovaného, ale aj pre darcu. Ten najzapamätateľnejší darček býva zvyčajne ten, ktorý je súčasne zážitkom.

      Aj naši žiaci si v ŠKD s p. vychovávateľkami Hricovou, Ferencz a Chocholovou vyrobili pre rodičov krásne vianočné svietniky a domčeky. Aj na hodinách techniky žiaci 2.stupňa nezaháľali a vyrobili pre svojich rodičov a príbuzných stromčeky šťastia, vianočné svietniky i vianočné ikebany, ktoré zdobili aj priestory našej školy. 🤩🤩🤩

      Prajeme všetkým krásne Vianoce.

     • Spoznávame! 

     • Tentokrát sme sa boli s našimi žiakmi, ale aj rodičmi, pozrieť do Poľska. Navštívili sme Krakov – jeho historické centrum a hrad Wawel. Upútali nás aj vianočné trhy v centre tohto prekrásneho mesta. Nakoniec sme navštívili soľnú baňu Wieliczka, ktorá nás ohúrila krásnymi výtvormi bývalých baníkov a umelcov vytesaných zo soli.    

      A čo to bude nabudúce? 

      Mgr. Genovéva Kardošová, Mgr. Miriam Liptáková, Mgr. Klaudia Proschingerová 

     • Čaro Vianoc

     • Šikovní žiaci – šikovní rodičia. Spoločne nazrime do vianočnej tvorivej dielne v III.B.triede .Ďakujeme všetkým za vytvorenie príjemnej vianočnej nálady. Boli ste super!   

       tr.uč.Mgr.Z.Mihóková  a p.vych.J.Hricová

     • Prerušenie vyučovania

     • Na základe zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení, v súlade s metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005 čl. 5 bod 2 písmeno cz 31.10.2005, riaditeľka školy prerušuje výchovno - vzdelávací proces v dňoch 21. – 22. 12.2022. Nástup do školy 9.1.2023.

     • Prvý sneh :)

     • Perinbabka nám nasnežila a deti v našom školskom klube si to poriadne užili! ❄️⛄❄️⛄

     • Adventná návšteva v Subsidiu Rožňava

     • Nielen sneh je predzvesťou blížiacich sa Vianoc. Aj koledy a verše Osminiek z Pionierky a červený odev a rezký krok našich hviezdičiek-mažoretiek našepkáva, že sviatky sú za dverami. V piatok 9. decembra sme opäť s radosťou navštívili seniorov a pracovníkov Subsidia v Rožňave a okrem programu ich obdarovali hrnčekmi naplnenými láskou. Všetkým želáme mnoho zdravia a pokoja aj počas najkrajších sviatkov roka!

       

     • Namaľuj si svoje právo!

     • 10. december je v histórii významných dní zapísaný ako Medzinárodný deň ľudských práv a 20. november ako Medzinárodný deň práv dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme spoločnými silami so žiakmi druhého stupňa vytvorili maľovanú nástenku. Žiaci najskôr s triednymi učiteľmi robili rôzne aktivity k právam detí. Každá trieda si následne vylosovala jedno z týchto  práv a počas týždňa usilovne pracovali a namaľovali to „svoje“ právo dieťaťa. Všetkým patrí vrelá vďaka za to, že sa tejto úlohy zhostili tak zodpovedne. Výsledok stojí za to. No nie?

      Mgr. Martina Potočná, Mgr. Zuzana Harhovská

     • Dotácia na stravovanie od 1.1. 2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      K poberaniu dotácie na stravu od 01.01.2023 do 31.08.2023 je potrebné doručiť najneskôr do 20.12 2022 do školy (na sekretariát, recepciu resp. triednemu učiteľovi), potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo vyplniť Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus).

      Tlačivo je dostupné tu: Cestne_vyhlasenie_SK.pdf alebo v ukrajinskom jazyku: Cestne_vyhlasenie_UA.pdf

      Tlačivo je tiež dostupné na recepcii i na sekretariáte školy. 

      ​​​​​​​Ďakujeme za pochopenie

     • Hrnček plný Vianoc... 🤩😍🎄

     • Sme veľmi radi, že sa nám dnes podarilo vyčariť úsmev na tvári zamestnancov MsÚ, RVTV a mestskej polície. V tento krásny predvianočný čas sme sa im boli poďakovať za ich prácu, úsilie a vytrvalosť, ktorú prejavujú každý deň bez ohľadu na náladu a okolnosti. Za ich zodpovedný prístup, ochotu, láskavosť a ľudskosť. Popriali sme im krásne sviatky, prekvapili krátkym prianím a malým darčekom.

      Ďakujeme

     • Vianočné hľadanie pokladu

     • Čarovné sneženie v čarovný deň v čarovnej škole privítalo predškolákov na Pionierke. Vianočnými svetlami sa jagajúca škola dnes ukrývala vianočný poklad, ktorý hľadali škôlkari a ich rodičia. Vynikajúca atmosféra, voňavý punč a chuť čerstvého pečiva len znásobili radosť, ktorá sálala z každého kúta našej školičky. 

      Ďakujeme Vám milí naši kamaráti za každý úsmev a veríme, že sa Vám u nás páčilo.

     • MA – CHE – R

     • Viete kto je macher? Macher je žiak, ktorý perfektne ovláda MA -tematiku aj CHÉ-miu. A takýchto machrov máme aj my na Pionierke. Machri z IX.B Ondrej Gibas a Matúš Farkašovský sa zúčastnili 9. decembra celoslovenskej súťaže MA – CHE – R. V prvom kole riešili úlohy z matematiky a chémie on-line. Našim machrom držíme palce, aby postúpili aj do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční prezenčne v Martine.

      Ing. Renáta Turicová, Mgr. Genovéva Kardošová

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje