• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra od 8:30 hod na nádvorí školy.

      Tešíme sa, že prázdne priestory školy sa opäť zaplnia vravou žiakov, ktorých čakajú pedagógovia odhodlaní otvoriť im ďalšie dvere na ceste k poznaniu.

     • Rekonštrukcia chodníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy

      Vďaka participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava v spolupráci s Technickými službami v Rožňave a VVS, a.s. závodu Rožňava sa nám v letných mesiacoch podarilo zrekonštruovať chodník od Medzimlynskej ulice smerom ku našej škole tak, ako to bolo naplánované a publikované v jarných mesiacoch. Na fotkách si môžete pozrieť, ako sa štrkový chodník zmenil na nový, vyasfaltovaný. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj Ľubomírovi Takáčovi za pomoc a spoluprácu na tomto projekte.

   • Kontakty

    • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
    • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
    • 35543647
    • 2021645065
    • E0006565762
    • https://www.facebook.com/zspionierka
    • https://www.instagram.com/zspionierov/
    • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje