• Slávnostná rozlúčka so školským rokom

     • Dvor našej pionierky rozozvučali tóny piesní, slová rozlúčky, rezké kroky tanečníkov a mažoretiek naštartovali dynamiku leta.

      I taká bola naša rozlúčka so školským rokom 2021/2022, ktorej súčasťou bolo aj ocenenie našich najlepších.

      Zaželajme si slnečné a pohodové leto.

     • Môj prvý herbár

     • Biológia je predmet, ktorý sa neučíme len z učebníc, ale vedomosti získavame aj pozorovaním prírody a skúmaním prírodnín. Veď prechádzkou prírodou získame vždy oveľa viac ako hľadáme.

      Aj naši piataci a šiestaci sa od skorej jari vybrali do lesa, na lúky či do záhrad a zbierali, sušili rastliny a vytvárali svoj prvý herbár. A to, že k vytváraniu herbáru pristúpili naozaj zodpovedne svedčia diela, ktoré sú na vysokej profesionálnej aj umeleckej úrovni. Vybrať tie najkrajšie herbáre bolo naozaj veľmi ťažké. Najlepšou zberateľkou sa stala Nelka Pástorová zo VI.A, ktorej herbár obsahoval 75 rastlín.

      Ing. Renáta Turicová

     • Rozumieme.si – a to výborne! ;-)

     • Projekt spolupráce slovensko-maďarských detí z našej Pionierky a zo Základnej školy F. Kazinczyho vyvrcholil 10. júna. V horúci piatok sme navštívili kamarátov z Tornale a strávili deň plný zábavy. Program bol bohatý – na bratov a sestry čakali kvízy a tajničky, rôzne vedomostné súťaže a športové disciplíny, v ktorých bola víťazstvom vzájomná pomoc a podpora. Ďakujeme za pohostinnosť a príjemne strávené spoločné chvíle, veríme, že vzniknuté priateľstvá pretrvajú aj v budúcnosti!

      Koordinátorka projektu PaedDr. Marcela Bundová

       

     • Športová olympiáda

     • Dňa 23.6.2022 mali žiaci 1.stupňa športovú olympiádu. Súťažili v 12 disciplínach. Nálada a výsledky boli výborné. Zvíťazili všetci – chuťou zasúťažiť si aj sa zabaviť. Sladká a vecná odmena všetkých potešila a povzbudila. Každá trieda získala aj olympijskú medailu.

      Helmecyová, Panyková

     • Informácie k poberaniu dotácie na stravu.

     • K poberaniu dotácie na stravu od 01.09.2022 do 31.12.2022 je potrebné najneskôr do 30.6.2022 doručiť do školy (na sekretariát, triednemu učiteľovi):• potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo• potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo• vyplniť Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus) – tlačivo je k dispozícii tu: cestne_vyhlasenie alebo pdf tu: cestne_vyhlasenie_pdf a na sekretariáte školy.

      V prípade otázok kontaktovať sekretariát školy – tel.č. 058/734 52 78, 0911 350 283.

      Ďakujeme

     • Návšteva ministra školstva

     • Dňa 24.6.2022 nás pred koncom školského roka navštívil minister školstva pán Branislav Gröhling, ktorý nakukol na hodinu matematiky v II.A triede, hodinu anglického jazyka v V.C triede a zapojil sa do vzdelávacieho procesu žiakov. Milo odpovedal na zvedavé otázky druháčikov, ale i piatakov. V diskusii pedagogických pracovníkov sa zamyslel nad témou "status, postavenie učiteľa".

      Prezrel si interiér aj exteriér školy, kde sa práve konal športový deň seniorov.

      Ďakujeme za návštevu a prajeme pánovi ministrovi veľa zdravia pri plnení si pracovných povinností.

     • Smutná správa

     • S hlbokým zármutkom sme dnes ráno prijali správu, že náš dlhoročný kolega, učiteľ, zástupca a priateľ

      Mgr. Eduard Mihók

      nás navždy opustil. 

      Česť jeho pamiatke!

       

      Kondolenčná listina je prístupná vo vestibule Mestského úradu v Rožňave v čase stránkových hodín od utorka 21.  júna 2022 do piatku 24. júna 2022.

     • NO SIGNAL, NO WIFI - časť prvá

     • Toto je najvýstižnejší titulok Školy v prírode, ktorú sme absolvovali so žiakmi štvrtých ročníkov v Račkovej doline v Západných Tatrách. Hneď po príchode nás privítali chutným obedom, po ktorom sme si trochu oddýchli. Prvá turistika viedla náučných chodníkom k Tajchu. Takú priezračnú vodu sme ešte veru nevideli.

     • Nerušte ma, čítam...

     • ... je názov podujatia, ktorú zorganizovala Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave. Žiaci našej školy si na Námestí baníkov vyskúšali čítanie pred obecenstvom. Potrebovali veľkú dávku odvahy, pretože ich sledovalo 200 detí a mnoho náhodných okoloidúcich. Sú to jednoducho šikovní žiaci. 

     • Zážitky v škole v prírode pokračujú :)

     • Dnešný výlet na Popradské pleso sa vydaril!

      🌲🌳🌴🌿☘️🍀

      Skupinka najodvážnejších turistov dala trasu Popradské pleso-Štrbské pleso za 3 hodinky. 😎😎😎

      Vynikajúci výkon a super zážitok

     • Basketbalová microliga

     • V basketbalovej microlige žiakov skončili po troch kolách žiaci našej školy na krásnom druhom mieste. Najproduktívnejšími hráčmi boli Tobias Dovala a Noemi Gyömbérová. Žiakom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.Mgr.K.Proschingerová

     • Vzdelávanie učiteľov

     • Metafora stromu ako model didaktiky k predpokladom výučby. Pod týmto názvom sa u nás včera uskutočnilo vzdelávanie učiteľov 2. stupňa s pánom docentom Viliamom Kratochvílom z Univerzity Komenského v Bratislave.

      Ďakujeme za inšpiráciu ;-)

     • V ZOO bolo super..

     • Dňa 2. 6. 2022 sa žiaci 1. ročníka vybrali na školský výlet do ZOO do Košíc. Plní očakávaní tam  zblízka spoznávali  a pozorovali tunajšie aj exotické druhy zvierat. Najviac ich však očarili medvede, na ktoré sa pozerali úplne zblízka. Navštívili aj Dinopark, kde ich krátky 3D kinofilm previedol pravekom a priblížil im život dinosaurov. Trochu unavení, ale plní pekných zážitkov sa popoludní vrátili domov.

      Tr. uč. a vych.1. ročníka

     • Po stopách Zlatovlásky, v sedle Slncového koňa

     • Rozprávkové Drienčany opäť otvorili svoje brány dokorán, aby vo štvrtok 9. júna žiakom piateho ročníka odhalili tajomstvá života a diela P. E. Dobšinského prostredníctvom ročníkového projektu. Ďakujeme pánovi farárovi  Š. Gabčanovi a jeho pani manželke za zaujímavo podané informácie o našom národnom zberateľovi a rozprávkarovi. Spomínať budeme aj na dômyselný labyrint, ktorý žiakov pobavil i na nádherné počasie, ktoré nás celou cestou verne sprevádzalo a umožnilo navštíviť známe drienčanské slnečné hodiny. 

      PaedDr. Marcela Bundová, Mgr. Lucia Vidová

     • Za krásami Slovenského krasu

     • Dňa 7.6.2022 sa zúčastnili žiaci prírodovednej súťaže Za krásami Slovenského krasu, ktorá prebiehala v Zádielskej tiesňave po trase turistického chodníka. Žiaci súťažili v štvorčlennom družstve a umiestnili sa na štvrtom mieste. Na jednotlivých stanovištiach si mohli preveriť svoje vedomosti týkajúce sa NP Slovenský kras a jeho flóry, fauny, neživej prírody, Natury 2000 a zároveň strávili krásny slnečný deň obklopený krasovým územím národného parku.

      Mgr. Viera Podolinská

       

     • Hip ,hip, hurá, škola volá!

     • 6.6. o 16:00 naši budúci prváci navštívili Pionierku, kde sa oboznamovali so školským prostredím. Návšteva sa niesla v znamení čarovnej krajiny, v ktorej sa nachádzalo 11mestečiek. Deti tu mali plniť dané úlohy, ktoré im pripravili usmievaví zamestnanci v rôznych priestoroch školy. Navštívili tak bylinkovú záhradku, relaxačný kútik, ekoučebňu, telocvičňu, prešli sa po chodbách, nahliadli do učební, občerstvili sa v bufete.

      Za splnené úlohy im patrila odmena.

      Milí naši budúci prváci, už len dva mesiace, a vidíme sa v škole. 

     • Burza hračiek

     • Deň detí sme v ŠKD oslávili v piatok 3. júna Burzou hračiek. Hračkami do nej prispeli deti z celej školy, za čo im patrí veľká vďaka. Na rôznych stanovištiach si deti zasúťažili a za vybojované žetóny si nakupovali hračky na Burze. Akcia sa deťom veľmi páčila, z hračiek mali obrovskú radosť a chcú si ju zopakovať aj na budúci rok.

     • Ročníkový projekt žiakov 3. ročníka

     • Ročníkový projekt žiakov 3. ročníka bol zameraný na poznávanie historických pamiatok mesta Rožňava. Žiaci sa oboznámili s významnými budovami na námestí, tradíciami baníctva v regióne. Vytvorili si pohľadnicu s motívom mesta. Pečať na pamätnej listine im bude pripomínať 120. výročie založenia Baníckeho múzea v Rožňave.

      Bol to deň plný poučenia a zábavy.

     • Naši druháci hľadali ukrytý poklad

     • Naši druháci 1.6.2022.hľadali ukrytý poklad. Nebolo to však také jednoduché, museli najskôr v skupinkách prejsť sedem stanovíšť, vyriešiť úlohy, zachrániť rybičky, vyloviť odpad, poskladať puzzle, postarať sa o mláďatká, zistiť, čo rady papajú vtáčiky....

      Bola to neľahká úloha, no v závere sladko odmenená. Stanovištia a úlohy pripravila p. Ing. Balážová z Národného parku Slovenský Kras, Brzotín. Aktivity boli zaradené v rámci ročníkového projektu - PRÍRODA GEMERA. Ani upršané počasie nás neodradilo od tajuplných úloh a pri hľadaní pokladu sa na nás usmialo aj slniečko.

      pani učiteľky druhých ročníkov

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje