• Šaliansky Maťko zablúdil aj do našej Pionierky

     • Posolstvo slovenského prozaika J. C. Hronského okrem jeho bohatej tvorby zostáva naveky uchované v súťaži, ktorá sa zameriava na prednes povestí a rozprávok, skutočných klenotov nášho národa. 25. februára 2022 talentovaní žiaci 2.-6. ročníka načreli do studnice ľudovej tvorby a precízne predniesli príbehy tajomné, čarovné, vtipné aj smutné. Okrem precvičenia si pamäte a svojich interpretačných schopností opäť po dlhšom čase stáli na javisku, i keď len pred skromným obecenstvom. Všetci však zožali úspech! A čím sa tohtoročné školské kolo líšilo od tých predošlých? Prísne karanténne opatrenia umožnili žiakom zasúťažiť si aj online formou – cez teams. Takto sme nikoho nemuseli vynechať. Ďakujeme všetkým zúčastneným za poctivú prípravu a zážitok, ktorý nám sprostredkovali počas prednesu. Výhercom zo srdca gratulujeme a víťazom želáme ďalšie úspechy v okresnom kole!

      V I. kategórii zvíťazila Janka Zdechovanová z II.B triedy, na 2. mieste sa umiestnil Filipko Hudáček z II.C triedy a na tretej priečke stála Lea Gallová z II.A a Peťko Halko z III.C triedy.

      II. kategórii získal 1. miesto Sebastian Pakes z 5.D triedy, druhé miesto obhájila Simonka Olšavská zo 4.B triedy a o tretie miesto sa podelila Natálka Viglaská z 5.A a Deanka Chladná zo 4.C triedy.

      III. kategórii bolo udelené len jedno miesto – víťazstvo si zaslúžene odniesla Simonka Dienesová zo 6.C triedy. 

          

     • Deti a architektúra

     • Začiatkom školského roka sme sa v rámci výtvarnej výchovy zapojili do projektu Deti a architektúra, ktorého cieľom je budovať u detí vzťah k architektúre, k prostrediu, v ktorom žijú, bývajú, chodia do školy.

       “…Len ak budeme vzdelávať už deti  v tejto oblasti, len vtedy môžu z nich vyrásť kultúrni ľudia, ktorí budú poznať naše architektonické bohatstvo a budú ho chcieť aj chrániť.”

      Autorkou projektu je Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., autorka knihy pre deti o architektúre “Ikony architektúry...čo by deti mali vedieť o slovenskej a svetovej modernej architektúre.“ Autorka sa systematicky už viac rokov venuje osvete detí o architektúre.

      Projekt sa realizuje formou e-learningového interaktívneho a hravého kurzu, po absolvovaní ktorého sa žiaci inšpirovaní informáciami a fotografiami pokúsili vytvoriť vlastný návrh budovy pre kultúru. Ich krásne práce sme odoslali do súťaže, ktorou tento projekt vrcholí. Dúfam, že porota ich originálne návrhy ocení. Ja osobne z nich mám veľkú radosť.

      Mgr. Zuzana Harhovská

       

       

     • Ako sme merali čas v I.A

     • O tom, ako rýchlo plynie čas, už vedia čosi povedať aj žiaci v I.A. Preto si na meranie svojich činností doma zostrojili vlastné meradlo času – jednoduché presýpacie hodiny. Hodiny naplnili rôznymi náplňami – soľ, krupica, piesok. Na hodine Prvouky aj  počas dňa potom pomocou vlastných presýpacích hodín merali čas pri vykonávaní rôznych činnosti. Na chvíľu sa tak stali malými bádateľmi.

      Mgr. Janka Polomská

     • Malí bádatelia v 2.B

     •  

      Žiaci II.B sa na hodine prvouky stali na chvíľu malými bádateľmi a skúmali, z čoho sa skladá pôda. Veľmi sa im to páčilo....no kto vie, či z niektorých nevyrastú aj veľkí bádatelia😊.

      J.Hudáčeková

     • Školské kolo olympiády z biológie

     • Dňa 11.1.2022 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády z biológie kategória C – 8. a 9. ročník. Žiaci mali možnosť si preveriť medzi sebou svoje prírodovedné vedomosti v rôznych úlohách. Na 1. mieste sa umiestnila Hanka Koreňová z VIII.A, na 2. mieste sa umiestnil Ondrej Gibas z VIII.B a na 3. mieste sa umiestnil Dávid Feješ z IX.A. Prví dvaja žiaci postupujú na okresné kolo. Držíme im palce.

      Mgr. Viera Podolinská

     • Kauflandpark - hlasujeme

     • Vážení rodičia.

      Naše mesto sa zapojilo do súťaže spoločnosti Kaufland o "K Park".

      Vďaka tejto súťaži získa sedem najlepšie hlasujúcich miest jedinečný športovo oddychový areál. 

      Hlasovanie aktívne realizujú aj naši žiaci, preto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste hlasovanie podporili aj vy, rodičia a príbuzní. 

      Nový športovo - oddychový areál by bol veľkým prínosom pre naše mesto, ale najmä naše deti, aby aktívne trávili voľny čas pohybom a športom. 

      Hlasovanie sa realizuje na nasledujúcom odkaze: kauflandpark a to každý deň. 

      Ďakujeme za podporu

     • Vytvorme vlastným umom a vlastnými rukami niečo jedinečné

     • Veľa zábavy a dobrých nápadov mali žiaci IV.A triedy. Na hodiny pracovného vyučovania si vsetci šikovní žiaci priniesli rôzne materiály a vytvorili si modely obytných priestorov ako detské izby, obývačky, dokonca aj kuchyňu. Improvizácia je súčasťou objavovania. No a my sme objavili, čo v nás je. Získali sme nové zručnosti a skúsenosti, ktoré určite využijeme. Veď, pracovné vyučovanie je úžasný predmet. Presvedčte sa 🍀

      Mgr. Silvia Jochman

     • Krásny úspech v olympiáde z ANJ

     • Blahoželáme našim úspešným riešiteľom ku krásnemu umiestneniu v  okresnom kole Olympiády z anglického jazyka! Orsi Vanyo zo VII.B k 3.miestu v kategórii 1A a Dávidovi Feješovi z IX.A k 2.miestu v kategórii 1B. Ste skvelí a sme na vás hrdí!👍👍🎉🏆PaedDr. Andrea Kerekešová

     • Spoznávanie bunky

     • Na hodinách biológie radi bádame. Spoznávame nekonečnú pestrosť prírody, skúmame rastliny, živočíchy či huby... Ak na skúmanie použijeme aj mikroskop, otvára sa nám úplne nový svet... Vhodným objektom nášho bádania boli bunky pokožky cibule kuchynskej. Fascinoval nás pravidelný tvar buniek a ich dokonalé usporiadanie v pokožke. Rastlinné bunky sme porovnávali so živočíšnymi bunkami trvalých preparátov a videli sme detailnú stavbu nohy včely, či prierez mozgom alebo aj stavbu najtvrdšieho tkaniva v našom tele – kosti. Mikroskopické bádanie nám ukázalo aj ďalšiu dimenziu tvarov, farieb, usporiadania. Už sa tešíme na ďalšie praktické aktivity.

      Žiaci 6. ročníka, Ing. Renáta Turicová, Mgr. Viera Podolinská

     • INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV OD 10.1.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy.

       

      Výchovno-vzdelávací proces pre žiakov I. a II. stupňa prebieha podľa platného rozvrhu hodín.

      Žiaci musia mať prekryté dýchacie cesty rúškom počas celého pobytu v škole. Rodič je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa náhradné rúško.

      Rodičom  odporúčame, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a následne výsledok testovania oznámili prostredníctvom Edupage. V prípade pozitívneho výsledku testu svojho dieťaťa informuje aj triedneho učiteľa.

      Zákonný zástupca vypĺňa tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, alebo pomocou tlačiva nižšie. Do školy má nastúpiť len zdravé dieťa.

      Tlačivo o bezpríznakovosti: bezpriznakovost(1).docx alebo pdf: bezpriznakovost(1).pdf

      Ďakujeme Vám za spoluprácu a pochopenie.

   • Kontakty

    • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
    • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
    • 35543647
    • 2021645065
    • E0006565762
    • https://www.facebook.com/zspionierka
    • https://www.instagram.com/zspionierov/
    • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje