• Čo je nové v našej škole

     • Reportáž z projektu "Školská jedáleň" prináša tím reportérok KiJa. Dievčatá zisťovali, ako špecialita Marcela Ihnačáka chutila žiakom aj učiteľom a dokonca vyspovedali samotného šéfkuchára. Ďalšie reportáže z aktuálneho diania na Pionierke nájdete na našom žiackom webe https://nasapionierka.webador.com/reportaze  akonáhle sa vrátime do školských lavíc.

      Mgr. Zuzana Harhovská

      Mgr. Dávid Vaško

     • Hľadanie pokladu s micro:bitmi a čo všetko sme s nimi zvládli

     • Druhý projektový deň sa niesol v znamení nositeľnej elektroniky. Témou projektového dňa bolo vytvorenie projektu s využitím micro:bitu.

      Žiakov už na hodinách informatiky zaujala práca s NEO Pixelom, kde zistili ako funguje LED-dióda, ktorá dokáže svietiť rôznymi farbami a rôznou intenzitou.  Viacerí žiaci sa rozhodli naprogramovať LED pásik, ktorý svietil rôznymi farbami.  Zo svojich svietiacich LED pásikov vytvorili svetelnú reťaz, ktorou ozdobili symbolický vianočný stromček. Keďže k Vianociam patria aj koledy, pustili sme pri svietiacom stromčeku aj víťaznú vianočnú pieseň.

      Pamätáte sa, ako ste sa ako malé deti hrali s vysielačkami a posielali ste si tajné správy?  Posielanie tajných správ sme si vyskúšali pomocou micro:bitov. Každý žiak si vybral k sebe dvojicu, s ktorou si budú posielať správy. Jeden žiak poslal správu na micro:bit spolužiakovi na rovnakom kanáli, ten správu prijal a odpovedal na ňu.

      Po dorozumievaní sa cez  micro:bity sme si vyskúšali prácu s robotom Ring:bit Car Kit .

      Počas tohto projektového dňa  žiaci tiež prezentovali svoje diela, ktoré vytvorili v rámci projektu s micro:bitmi pod názvom „Hľadanie pokladu“, do ktorého sme sa ako škola zapojili.

       

      Aj tieto aktivity sme mohli zrealizovať vďaka projektu ENTER Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Vďaka programovaniu micro:bitov sa u žiakov podporilo algortimické myslenie, kreativita... Veríme, že výučba programovania bude zábavnejšia, pre žiakov ....

       

      Mgr. Genovéva Kardošová, Mgr. Miriam Liptáková

     • Dá sa micro:bit využiť aj na hodinách fyziky?

     •  

      Niektorí žiaci sa zúčastnili projektového dňa Práca s micro:bitom. Ich práca bola zameraná na využitie vodivosti niektorých materiálov a ich využitie v praxi, kde urobili veľmi pekné práce.

      Pomocou microbitu, naprogramovali Alarm na dvere, ktorý hlási vstup neoprávnenej osoby do miestnosti, ak sa dvere na miestnosti otvoria.

      Tiež pri využití vodivosti a práce s kolíkmi na micro:bite, pripravili pre svojich spolužiakov jednoduchú hru pre šikovné ruky „Horúci drôt“. Pomocou drôtu pripravili klrkolomnú dráhu a slučku, pomocou ktorej mali dráhu prejsť bez toho, aby sa slučka dotkla dráhy. Dráha i slučka boli pripevnené na micro:bit, ktorý každý dotyk slučky zaznamenal a hlásil zvukovým signálom. Na prejdenie dráhy mali žiaci 5 životov, ak sa dotkli 5-krát, hra sa ukončila.

      V druhej časti dňa sme sa venovali programovanie LED žiariviek, ktoré sme sa pokúšali pomocou micro:bitu rozsvietiť, ovládať a tiež využiť ich na konkrétne zadania z praxe. Pomocou LED žiaživiek a microbitu naprogramovali tzv. maják, ktorý signalizoval pomocou morzeovky SOS. A na riadenie hry s autíčkami pre našich menších naprogramovali a zostrojili semafór.

      Tento deň, bol síce veľmi náročný, ale všetci sme sa zabavili a my učiteľky sme na našich žiakov veľmi hrdé!  Naši žiaci to šikovne zvládli a názorne predviedli, ako využiť micro:bit aj na fyzike pri prebratí vodivosti elektrickým prúdom, zapájaní elektrických obvodov, ale aj práce s LED žiarivkami!

      Samotné práce si môžete prezrieť na fotografiách a videách.

      Mgr. Genovéva Kardošová, Mgr. Miriam Liptáková

     • Filipko a jeho krásne 2. miesto

     • Pavol Dobšinský – slovenský spisovateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti a rozprávok.  Na jeho počesť sa každoročne  organizuje súťaž v prednese slovenskej rozprávky pod názvom - Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Tento rok sa súťaž preniesla do online sveta. Našu školu v okresnom kole súťaže reprezentoval Filip Hudáček, žiak 3.C. Filipko podal skvelý výkon, podarilo sa mu vtiahnuť všetkých poslucháčov do magického sveta rozprávky, kde čert Kulifaj hľadal modré z neba. Za presvedčivý výkon mu  odborná porota udelila krásne 2. miesto. Filipkovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. E. Jergová

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • V priebehu začiatku mesiaca október prebehol v škole zber papiera. Vyzbieralo sa krásnych 7792kg. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, srdečne ďakujeme. 

     • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2021

     • Kto by z nás nepoznal aspoň jednu rozprávku? Rozprávku, v ktorej sa zázračným šibnutím prútika udalosti menia k dobrému, spravodlivosť víťazí a zlo je naveky potrestané? Rozprávkový deň v znamení umeleckého prednesu bol pre naše recitátorky úspešný. V okresnom kole súťaže v prednese rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2021, získali krásne ocenenia. Žabiu princeznú v podaní Simonky Dienesovej zo VI.B a Laktibradu od Viktórie Catheryn Dobrovolskej z VIII.B triedy odmenila porota druhými miestami. Za Vaše úsilie, pracovitosť, chuť reprezentovať Vám patrí, dievčatá, veľké ďakujeme. 

                                                     Mgr. I.Ledvinská, Mgr. M.Potočná

     • "Korálky od Natálky"

     • "Korálky od Natálky" , ale aj od Ninky, Julky, Katky, Lily, Sofii, Tamarky a ďalších úžasne šikovných dievčat, ktoré svoj voľný čas využívajú aj na tvorbu týchto krásnych náramkov, náušníc, príveskov. Sú také zručné, že už na treťom stretnutí záujmového krúžku Korálkovanie vytvorili takúto nádheru. 

      Dievčatá, som na Vás pyšná.

      K. Lengyelová

     • Praktické cvičenia z biológie u piatakov

     • Cieľom prírodovedného vzdelávania na školách je vychovať prírodovedne gramotného človeka, ktorý porozumie a orientuje sa vo svete prírody. Informácie o prírode získavajú žiaci z rôznych zdrojov. Najcennejšie poznatky sú určite tie, ktoré žiaci získavajú z vlastných pozorovaní a experimentov. Aj naši piataci sa na hodinách biológie v rámci prírodovednej gramotnosti učili spoznávať prírodniny nielen voľným okom, lupou ale objavovali a poznávali svet viditeľný pod mikroskopom.

      Ing. Renáta Turicová

     • Oslava hudby v ľudovej nôte

     • 1.október – Medzinárodný deň hudby -  si na našej škole už pravidelne pripomíname spevom. Tradície sme sa držali aj v tomto roku, no pred modernými melódiami sme uprednostnili prekrásne ľudové. Posledné septembrové týždne sme venovali triednym a školským kolám speváckej súťaže Slávik Slovenska, samozrejme, pri dodržiavaní všetkých protipandemických opatrení.

      Víťazmi jubilejného 30. ročníka Slávika sú:

      V I. kategórii (1.-3. ročník) si 1. miesto vybojovala Vanesa Bukovinská z 3.C triedy a na 2. mieste sa umiestnila Emma Lázárová z 1.A triedy.

      V II. kategórii (4.-6. ročník) do okresného kola postupuje na 1. mieste Hugo Volf z 5.D triedy a na 2. mieste sa svorne umiestnili Deana Chladná zo 4.C a Dominika Annová z 5.A triedy.

      V III. kategórii sa stal suverénnym víťazom Lucas Poľák, ktorý sa spolu s ostatnými reprezentantmi našej školy zúčastní speváckeho zápolenia v jarných mesiacoch.

      Všetkým malým i veľkým súťažiacim ďakujeme za účasť a bezprostredný umelecký zážitok a víťazom želáme mnoho úspechov v okresnom kole!   

       

      PaedDr. M. Bundová, Mgr. J. Polomská, Mgr. E. Žolková          

       

       

     • ​​​​​​​Európsky deň jazykov

     •       Prvý októbrový týždeň sme si pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa

      z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu  oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili jazyky, čím podporia mnohojazyčnosť v Európe, ako aj upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.

      V tomto  školskom roku si žiaci našej školy pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov vytvorením návrhu na tričko.

       

      Ing. Ingrid Hajdúková

     • Hviezdoslavov Kubín v znamení úspechu!

     • Vzhľadom k výnimočnej situácii sa forma  krajského kola známej recitačnej súťaže zmenila na virtuálnu. Naše žiačky si vyskúšali recitáciu prostredníctvom videonahrávky, a to veľmi úspešne. V III. kategórii  krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín obsadili Diana Lehocká (VIII.C) v prednese poézie a Viktória Catheryn Dobrovolská (VIII.B) v prednese prózy krásne DRUHÉ miesta!

      Recitátorkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov!

      Mgr. Martina Potočná

     • Zážitkové popoludnie 2.A triedy

     • Krásne zážitkové popoludnie strávili detičky z II.A v Baníckom múzeu v Rožňave. Rôznymi aktivitami a prehliadkou expozícií sme si priblížili bohatú históriu baníctva na Gemeri, spôsoby a formy banskej prepravy nerastov. Zahrali sme sa na malých baníkov, vyskúšali prácu s dobovým banským vozíkom, korýtkom, kladkostrojom a deti sa previezli na banskom vláčiku do štôlne Alexander.

      E. Donová

     • VŠETKOVEDKO - súťaž, ktorá dáva šancu získať titul "Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími"

     • VŠETKOVEDKO - súťaž, ktorá dáva šancu získať titul "Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími"

      Súťaž je určená žiakom druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Za 12 rokov tejto súťaže si sily zmeralo až 160 000 žiakov. 

      Bližšie informácie nájdete na stránke https://vsetkovedko.sk/ , v malom letáčiku, ak si ho vaše dieťa zobralo domov, alebo na vchodových dverách školy.

      Štartovné vo výške 5 eur je možné uhradiť tr. uč. alebo žiaci môžu zaplatiť aj priamo p. Lengyelovej v 4.C, ktorá je koordinátorkou súťaže.

     • Školská jedáleň- chutne a zdravo

     • Cez školské prázdniny počas minulého roka sa projekt ministerstva školstva pod názvom „Školská jedáleň“ realizoval v základných a stredných školách v piatich krajoch Slovenska. Jednou z tých škôl sme boli aj my . Vtedy sa varilo iba pre zamestnancov, ktorí v ten deň boli v škole. 7. októbra bude tento projekt pokračovať za plnej prevádzky našej školskej jedálne . Spolu s renomovaným kuchárom Marcelom Ihnačákom budeme variť netradičné menu: polievku hokkaidó, ragú z daniela s brusnicovou omáčkou a zemiaky . Aj naše menu bude v budúcnosti vo video archíve receptúr zo školských kuchýň. Súčasťou obeda bude aj hodnotenie pripravených jedál stravníkmi .

   • Kontakty

    • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
    • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
    • 35543647
    • 2021645065
    • E0006565762
    • https://www.facebook.com/zspionierka
    • https://www.instagram.com/zspionierov/
    • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje