• Testovanie piatakov

    • Testovanie piatakov

     Termín17. mája 2023

     https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

      

     TESTOVANIE JE URČENÉ: všetkým žiakom 5. ročníka základných škôl (ZŠ) v SR s vyučovacím jazykom slovenským (VJS), maďarským (VJM) a ukrajinským (VJU) vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

     CIELE TESTOVANIA: získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy,  poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      

      

     Tlačivá 

     Prihláška na strednú školu : https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119

     Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium: Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni_ziaka_na_studium_(1).docx

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje