• Vážení rodičia,

     Základná škola, Pionierov 1 v Rožňave

     otvára k 1. septembru 2023

     športovú triedu v piatom ročníku zameranú na

     FUTBAL PRE CHLAPCOV a BASKETBAL PRE DIEVČATÁ

      

     Do športovej triedy budú žiaci 4. ročníka prijímaní na základe žiadosti rodičov, ak splnia nasledujúce podmienky:

      

          - písomná žiadosť rodiča,

          - potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti,

          - absolvovanie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti.

      

     Písomnú žiadosť rodiča a potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa budete predkladať triednym učiteľkám, resp. žiaci mimo našej školy prostredníctvom elektronickej prihlášky - tu: elektronická_prihláška  O podrobnostiach ohľadom športovej triedy a o termíne testov všeobecnej pohybovej výkonnosti budete včas informovaní. Viac informácií ohľadom športovej triedy získate na tel. čísle: 0911278194.

     V Rožňave, 20.2.2023

     PaedDr. Erika Fábiánová – riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje