• Mgr. Gabriel Bilik pôsobí na našej škole ako školský psychológ od septembra 2022.

      

     Konzultačné hodiny pre rodičov

     Streda: 14:00 – 17:00.

     Pozor! Na konzultáciu je nutné prihlásiť sa cez Edupage. Návod nájdete na konci tejto stránky. V naliehavých prípadoch možné prihlásenie aj cez e – mail.

      

     Kontakt

     gabriel.bilik@zspionierka.sk

     alebo prostredníctvom Edupage

      

     Kde ma nájdete?

     V kancelárii na prízemí. Po vstupe do školy hneď tretie dvere v chodbe po pravej strane. Číslo dverí: 46.        

      

     O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

     • Žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, EduPage alebo osobne počas prestávky resp. po vyučovaní.
     •  Rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, EduPage, emailom alebo osobne počas konzultačných hodín.
     • Učiteľ osobne, EduPage, emailom alebo telefonicky počas pracovnej doby psychológa.

      

     Ako sa prihlásiť na konzultáciu cez Edupage?

     Celý návod nájdete tu: konzultacie

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje