• Platby za školský klub detí a rodičovské združenie

    Od septembra 2022 je spustená platba za školský klub detí.

    Platby za ŠKD je možné uhrádzať prednostne bankovým prevodom, resp. osobne na sekretariáte školy každú 

    stredu od 7:50-8:30 a 15:30-17:00.

    Pri uhrádzaní v hotovosti prosíme doniesť čo najpresnejši finančný obnos (problém s rozmieňaním).

    Pri platbe prevodom na účet je doba pripísania cca 2 – 3 dni (prevod medzi bankami).

     

    V decembri prosíme uskutočniť platbu najneskôr do 14.12. 2022, kvôli účtovníctvu. Peniaze po 14.12 budú vrátené späť.

    Všetky platby sú podrobne rozdelené a rozpísané na webovej stránke, ale i v aplikácii - modul PLATBY.

    Školský klub detí

    Poplatky za ŠKD sú rozpísané a zaznačené po prihlásení sa na našu webovú stránku prihlasovacími údajmi, ktoré ste obdržali (resp. ich máte) na začiatku šk. roka. Platby sa samozrejme zobrazia aj pri používaní aplikácie EduPage

    Platobné údaje:

    Číslo účtu: 4012249186/7500 - ČSOB

    IBAN: SK69 7500 0000 0040 1224 9186

    Variabilný symbol: každý žiak má svoj variabilný symbol, ktorý sa mu zobrazí po prihlásení sa na webovej stránke, ale tiež ho obdržal na začiatku šk. roka od triednej učiteľky- má ho zapísaný v žiackej knižke.

    Po zaplatení poplatku prevodom na účet sa platba po cca 2 – 3 dňoch (prevod medzi bankami) zobrazí ako uhradená.

     Rodičovské združenie

    Poplatky rodičovského zduženia sú rozpísané a zaznačené po prihlásení sa na našu webovú stránku prihlasovacími údajmi, ktoré ste obdržali (resp. ich máte) na začiatku šk. roka. Platby sa samozrejme zobrazia aj pri používaní aplikácie EduPage

    Platobné údaje:

    Číslo účtu:  1774265955/0200 - VÚB

    IBAN: SK1002000000001774265955

    Variabilný symbol: každý žiak má svoj variabilný symbol, ktorý sa mu zobrazí po prihlásení sa na webovej stránke, ale tiež ho obdržal na začiatku šk. roka od triednej učiteľky- má ho zapísaný v žiackej knižke.

    Po zaplatení poplatku prevodom na účet sa platba po cca 2 – 3 dňoch (prevod medzi bankami) zobrazí ako uhradená.

        

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje