• Informácie pre žiakov, rodičov a učiteľov

      

     Vyhlásenie o bezpríznakovosti podáva zákonný zástupca žiaka, ktorého absencia

     bola 5 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). 

     • - v papierovej forme nájdete bezpriznakovost.pdf
     • - v elektronickej forme TU návod.

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave: RUVZ

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • admin@zspionierka.sk
   • admin@zspionierka.sk
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • admin@zspionierka.sk
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje