• Aktuálny zoznam členov Rady školy

    • Rada školy pri ZŠ, Pionierov 1, 04801 Rožňava

      

     Aktuálny zoznam členov Rady školy

      

     Mgr. Genovéva Kardošová - predsedníčka RŠ

     PaedDr. Lucia Hanuštiaková- podpredsedníčka RŠ

     Mgr. Katarína Korcsmárosová - tajomníčka RŠ

     Marek Strišovský

     PaedDr. Vladimír Šlosár

     Mgr.  Jarmila Koroncziová

     Ing. Slavomír Zubriczky

     Ing. Filip Pollák

      Miroslav Demény

     Ing. Juraj Balázs

     Bc. Ivan Kuhn, MA

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje