• Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     4. štvrťrok 2020

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Bezdotykový stojan s dávkovačom dezinfekcie (max 10ks)

     1076€ s DPH

     Cebra-Bowden Slovakia s.r.o., Jovická 39, 04801 Rožňava

     Dodávka kresiel patchwork

     1937€ s DPH

     Nábytok Beata s.r.o, Tichá 690, Krásnohorské Podhradie

     Dodávka chlieb, pečiva do kuchyne školskej jedálne pri ZŠ

     3 118,84€ s DPH

     Pekáreň Jánosdeák Vinohradná 101 049 11 Plešivec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     4. štvrťrok 2020

      

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Oprava vonkajšieho schodiska - stavebné úpravy

     9780€ s DPH

     FEVIN, s.r.o. Záhradnícka 1788/1 048 01 Rožňava

     Oprava strechy na telocvični

     7 192,76€ s DPH

     SD Company, s.r.o. Kyjevská 1875/1 048 01 Rožňava

     Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov do kuchyne školskej jedálne pri ZŠ Pionierov 1 v Rožňave.

     39 479,70€ s DPH

     Eurokaf s.r.o. Štítnická 46 048 01 Rožňava

     Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do kuchyne školskej

     52 639,30€ s DPH

     Štefan Kún – Mäso-údeniny Šafárikova 7 048 01 Rožňava

     Dodávka potravín do kuchyne školskej jedálne pri ZŠ Pionierov 1 v Rožňave.

     77701,89€ s DPH

     INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

     Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do kuchyne školskej jedálne pri ZŠ Pionierov 1 v Rožňave.

     29 106,39€ s DPH

     INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

     Dodávka výpočtovej techniky

     6543€ s DPH

     Deac s.r.o. Marikovszkého 12 04801 Rožňava

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     4. štvrťrok 2020

      

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Veľkokapacitná umývačka s príslušenstvom

     3000€ s DPH

     COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Kollárova 88, 03601 Martin

      

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     3. štvrťrok 2020

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Nábytok na mieru

     1248€ s DPH

     Nábytok Beata s.r.o, Tichá 690, Krásnohorské Podhradie

     Svietidlá, svetelné zroje

     1980,80€ s DPH

     Woodensky SK, s.r.o. Jakobyho 1, 04001 Košice- Staré mesto

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     3. štvrťrok 2020

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Nákup učebníc

     16 672 € s DPH

     Tatiana Kršková KnihArt, Magnezitárov 1206/8, 050 01 Revúca

     Škola v prírode pre žiakov ZŠ

     12 600 € s DPH

     Horský hotel AKADEMIK, Račkova dolina 16, 032 42 Pribylina

     Oprava lemovania atyky strechy a oprava fasády telocvične- havarijný stav

     11879€ s DPH

     Hevestherm Slovensko s.r.o., Čučmianska Dlhá 3, 04801 Rožňava

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     3. štvrťrok 2020


     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     2. štvrťrok 2020

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Dávkovače tekutého mydla a papierových utierok

     4068€ s DPH

     Cebra-Bowden Slovakia s.r.o., Jovická 39, 04801 Rožňava

     Dezinfekčné prostriedky

     1782€ s DPH

     Woodensky SK, s.r.o. Jakobyho 1, 04001 Košice- Staré mesto

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     2. štvrťrok 2020

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Opravy v triedach základnej školy

     41 769,26 € s DPH

     CMS -turn key s.r.o., Rožňavské Bystré 28, 04931 Rožňavské Bystré

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     2. štvrťrok 2020

      

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     1. štvrťrok 2020

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Oprava kamerového systému

     4 273,80 € s DPH

     FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20 048 01 Rožňava

     Dávkovače tekutého mydla a papierových utierok

     4068€ s DPH

     Cebra-Bowden Slovakia s.r.o., Jovická 39, 04801 Rožňava

     Dodávka žalúzií

     1500€ s DPH

     Ladislav Korcsmáros ER-KO, Kozmonautov 1677/4, 04801 Rožňava

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     1. štvrťrok 2020

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov ZŠ

     10 800 € s DPH

     Penzión Suchá 295
     059 17 Vernár

     Oprava učebne polytechnickej výchovy - stavebné úpravy

     23 039,12 € s DPH

     FEVIN, s.r.o. Záhradnícka 1788/1 048 01 Rožňava

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     1. štvrťrok 2020

        

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje