• Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     4. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     4. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Dodávka snehovej frézy a príslušenstva

     1701€ s DPH

     Cebra-Bowden Slovakia s.r.o., Jovická 39, 04801 Rožňava

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     4. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

     -----------------------------------------------

     Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     3. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     3. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich potrieb

     18 173,04 € s DPH

     BEFORA Šafárikova 4072 048 01 Rožňava

     OPRAVA ASFALTOVÝCH PLÔCH PRI ZŠ PIONIEROV 1 , ROŽŇAVA

     23 995,08 € s DPH

     COLAS    Slovakia    ,    a.s,     závod     Cestné     Staviteľstvo, Priemyselná 6,042 45 Košice

     Dodávka výpočtovej techniky

     27843,16 € s DPH

     SINO s.r.o., Pestovateľská 2 821 04 Bratislava

     Nákup veľkokuchynských zariadení

     6273,60 € s DPH

     Gastromarket Tatry s.r.o.8. mája 44059 71 Ľubica

     Poškodené, posunuté a rozpadávajúce sa vonkajšie betónové schodište

     7794,55€ s DPH

     FEVIN, s.r.o. Záhradnícka 1788/1 048 01 Rožňava

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     3. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

      

     --------------------------------------------------

     Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     2. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Dodávka svietidiel

     1449,20

     Woodensky SK, s.r.o. Jakobyho 1, 04001 Košice- Staré mesto

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     2. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Škola v prírode pre žiakov ZŠ

     9 300 € s DPH

     Horský hotel AKADEMIK, Račkova dolina 16, 032 42 Pribylina

     Maľovanie priestorov školy

     3563

     Ladislav Korcsmáros ER-KO, Kozmonautov 1677/4, 04801 Rožňava

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     2. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

     ----------------------------------------------

      

     Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     1. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     1. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov ZŠ

     7800 € s DPH

     Hotel Studničky 942/2, 059 17 Vernár

     Dodávka a montáž školských tabúľ

     5999 € s DPH

     TABELA s.r.o., Nosice 3840, 02001 Púchov

     Dodávka tonerov

     22 578 € s DPH

     Ladislav Korcsmáros ER-KO Kozmonautov 1677/4 048 01 Rožňava

     Dodávka kancelárskych potrieb

     25 088,49 € s DPH

     Vytnes, s.r.o. Hviezdoslavova 6 979 01 Rimavská Sobota

     Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

     26 767,32 € s DPH

     INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen

     Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

     38 638,03 € s DPH

     Štefan Kún – Mäso-údeniny Šafárikova 7 048 01 Rožňava

     Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov

     34 553,15 € s DPH

     Eurokaf s.r.o. Štítnická 46 048 01 Rožňava

     Dodávka chlieb, pečiva

     4 875,00 € s DPH

     Pekáreň Jánosdeák Vinohradná 101 049 11 Plešivec

     Dodávka potravín do ŠJ

     97 137,50 € s DPH

     Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 8 924 01 Galanta

      

     Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za

     1. štvrťrok 2019

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje