• Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov ZŠ 10500€ s DPH Cal,spol. s.r.o., Partizánska cesta3, 97401 Banská Bystrica
     Škola v prírode 6750€ s DPH Horský hotel AKADEMIK, Račkova dolina, 03242 Pribylina
     Dodávka a montáž vnútorných parapetných dosák 11890€ s DPH Ladislav Korcsmáros ER-KO, Kozmonautov 4, 04801 Rožňava
     PRÁCE PSV - MAĽBY CHODIEB V ZŠ 12996€ s DPH
       Ladislav Korcsmáros ER-KO, Kozmonautov 4, 04801 Rožňava
     Oprava toaliet v základnej škole 6846,01€ s DPH Marián Pampúrik STAVBA-ROŽŇAVA, Útulná 25, 04801 Rožňava
  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje