• Rok 2015

    • Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.12.2015

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1. Profesionálna umývačka riadu -elektronické trhovisko 2493 Eur ALVEX, spol.s.r.o., Štefánikova 35, 90028 Ivanka pri Dunaji
     2. Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ 8820 Eur Krpáčovo s.r.o.,Krpáčovo 62, 97698 Dolná Lehota
     3. Škola v prírode pre žiakov ZŠ 7400 Eur Horský hotel AKADEMIK, Račkova dolina, 03242 Pribylina 

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.9.2015

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1. Učebnice anglického jazyka- elektronické trhovisko 1845 Eur Peter Skubák- AD REM, Švabinského 16, 85101 Bratislava
     2. Stavebné úpravy 12995 Eur CEKOELEKTRO s.r.o. Betliarska 85/17, 04801 Rožňava
     3.  Nábytok na mieru 2969 Eur HOLZKOV s.r.o, Gemerská 556, 04951 Brzotín - Bak, 04801 Rožňava

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.6.2015

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

            

      

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.3.2015

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1. Verejné obstarávanie 3990 Eur ER-STAVING s.r.o., Šafárikova 39, 04801 Rožňava
     2. Celková rekonštrukcia a modernizácia vnútorných rozvodov kúrenia školy 141180,0 Eur GLOBÁL, spol. s.r.o., J. Hollého 1180/13 97201 Bojnice

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje