• Rok 2016

    • Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.12.2016

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1. Maliarske práce v 7 triedach základnej škole 4448,5 Eur ER-KO, Garbiarska 20, Rožňav
     2. IT TECHNIKA 4573,5 Eur DEAC s.r.o. , Marikovszkého 12, Rožňava

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.9.2016

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1. Stravné lístky 2016- 1700 kusov á 3,15Eura= 5355 Eura- výška provízie 32,13 Eur  DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356,  010 01 Žilina 

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje