• Rok 2017

    • Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Identifikácia dodávateľa

     Oprava povrchov stien a maľovanie v priestoroch budovy telocvične 7302,80 € s DPH Ladislav Korcsmáros ER-KO, Garbiarska 10, 048 01 Rožňava
     Oprava drevených parkiet vo veľkej telocvični ZŠ 5553,88 € s DPH Drevall - SM, s.r.o., Levočská 387/93, 05301 Harichovce
     Oprava toaliet v základnej škole 6846,01 € s DPH

     Marián Pampurík

     STAVBA ROŽŇAVA

     Útulná 25

     04801 Rožňava

     Škola v prírode pre žiakov ZŠ v Horskom hoteli Akademik 9000 € s DPH

     Horský hotel AKADEMIK

     Račkova dolina 16

     032 42 Pribylina

     Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov ZŠ

     9150 € s DPH

     AVANTAGO, spol s.r.o., Rudlovská cesta 85, 97401 Banská Bystrica

     Opravy povrchov stien a maľovanie tried a učební

     7 418,50 € s DPH

     ER-KO, Garbiarska 10, 048 01 Rožňava

     Dodávka a osadenie  interiérových dverí na mieru

     19 346,60 € s DPH

     JML – D, Jozef Drobňák, Mierová 1, 048 01 Rožňava

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje