• Práca s Alexou

    • Projekt „Učíme sa s LISOU – učíme sa radi“


     Na hodinách anglického jazyka sa snažíme, aby bolo vzdelávanie pre našich žiakov zábavnejšie a atraktívnejšie, a preto využívame revolučnú technológiu pre výučbu jazykov, ktorá je založená na aktívnej komunikácii so zariadením Amazon Alexa 5. generácie  rozpoznávajúcim ľudskú reč. Ukážku z hodiny ANJ si môžete pozrieť tu VIDEO .

     Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.

     Ing. Ingrid Hajdúková – koordinátorka projektu

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje