•        C:\Users\Kerekesova-NB\Desktop\T-logo_magenta.png       C:\Users\Kerekesova-NB\Desktop\KN_logo-01.png            Úvodná stránka                                   

     „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi !“ 

     Od januára do júna 2023 budeme na našej škole realizovať projekt Školy budúcnosti – „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi !“ Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou, ktorá sa rozhodla podporiť náš projekt finančnou čiastkou 2 000 €. 

     Ciele projektu sú:  

     • zvýšiť úroveň komunikačných, argumentačných a prezenčných zručností  našich žiakov zakomponovaním výukového systému AL-learning do vyučovania anglického jazyka,  

     • inovatívne a tvorivo sa postaviť k vyučovaniu a priniesť nové trendy do vyučovacieho procesu s využitím didaktickej techniky, 

     • vytvoriť čitateľský kútik v oddychovej zóne školy. 

     Aktivity projektu sú zamerané na zvyšovanie komunikačných schopností žiakov  prostredníctvom virtuálnej učiteľky LISY, používaním smart zariadení Amazon Alexa, na prácu s didaktickou technikou, QR kódmi a s rôznymi aplikáciami, ktoré zatraktívnia vyučovacie hodiny, na zvyšovanie prezenčných a argumentačných zručností žiakov prostredníctvom tvorby projektov – lapbookov, a na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov. 

     Projekt budeme realizovať na hodinách anglického a nemeckého jazyka, biológie, geografie, informatiky a výtvarnej výchovy. 

      

     Ing. Ingrid Hajdúková – koordinátorka projektu 

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje