• Vyhodnotenie projektu

    •        C:\Users\Kerekesova-NB\Desktop\T-logo_magenta.png                  C:\Users\Kerekesova-NB\Desktop\KN_logo-01.png                     Úvodná stránka               

      

      

     Vyhodnotenie projektu 

      

     V mesiacoch február až jún 2023 sme na našej škole realizovali projekt „Učíme sa s LISOU, učíme sa radi !“  Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Karpatská nadácia podporila tento náš projekt finančnou čiastkou 2 000 €, ktorú sme využili na nákup smart zariadení Alexa Amazon, iPadu, notebookov, kancelárskych potrieb a realizáciu čitateľského  kútika v oddychovej zóne školy. 

     Do projektu sa zapojilo 247 žiakov z ročníkov 4.-9., 14 pedagogických zamestnancov, hospodárka školy a partner Ing. Martin Nagy z Lisa Academy. 

     Všetky stanovené ciele sa nám podarilo naplniť. Pre žiakov sme zorganizovali zaujímavé aktivity, ktorými sme sa snažili zatraktívniť vyučovanie anglického jazyka, nemeckého jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy, biológie a geografie. Žiaci sa naučili komunikovať so smart zariadením Alexa Amazom, naučili sa využívať mobily,  tablety a rôzne edukačné aplikácie vo vyučovaní. Naučili sa pracovať s rôznymi webovými stránkami, QR kódmi a edukačnými kartami. Každý žiak druhého stupňa si založil svoj lapbook, do ktorého budeme v nasledujúcich školských rokoch pridávať nové projekty. V oddychovej zóne školy nám pribudol nový interaktívny čitateľský kútik, ktorý budeme rozširovať o ďalšie zaujímavé knihy. Vyučujúci si osvojili  používanie nových a inovatívnych metód a foriem práce vo vyučovaní, ktoré sú pre žiakov motivujúce a atraktívne. 

     Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme ! 

     Ing. Ingrid Hajdúková, koordinátorka projektu. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje