• Stali sme sa súčasťou veľkej eTwinning rodiny, je to platforma zameraná na medzinárodnú spoluprácu  s cieľom komunikovať, spolupracovať, rozvíjať projekty, nadväzovať nové priateľstvá, skrátka byť súčasťou Európy.

     Jedným z najdôležitejších prvkom programu je spolupráca medzi učiteľmi, študentmi, školami, rodičmi a miestnymi orgánmi. V tomto programe učitelia z rôznych krajín pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich žiakov. Majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú, komunikujú a učia sa zručnosti 21. storočia.

     Žiaci VII.A a VI.ABC sa zapojili do dvoch projektov. Prvý projekt „Eco-friendly  Christmas postcards exchange“  - je zameraný na výrobu vianočných pohľadníc z recyklovaného materiálu a tvorbu videí, kde sa žiaci predstavili a opísali, z čoho vyrobili pohľadnice. Deti vyrobili nádherné eco -pozdravy. Poslali sme ich do Španielska, Nemecka, Talianska, Poľska, Čiech, Rumunska a už sa nevieme dočkať, kedy dostaneme aj my pohľadnice od kamarátov z týchto krajín.

     V druhom projekte „Let´s talk about our Christmas traditions“ spolupracujeme so Španielskom, Francúzskom, Českom, Talianskom. Rôznymi formami sme predstavili naše slovenské vianočné zvyky, natočili videá, urobili adventný kalendár a kvízy v programe Kahoot. Veľká vďaka patrí kameramanovi Dávidovi Feješovi, scenáristkám a strihačkám Líze Zacharenko, Petre a Maťke Chnapkovej, ktorí dali videám ich finálnu podobu.

     Všetci žiaci boli skvelí a podarili sa im nádherné projekty. Takáto medzinárodná spolupráca je výbornou príležitosťou ako si  precvičiť angličtinu a spoznať nových kamarátov. Veríme, že podobné projekty budú pokračovať a tešíme sa na ďalšie zaujímavé výzvy.

      

     PaedDr. Andrea Kerekešová

     Video

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje