• Pokyny k zápisu:

     Vážení rodičia budúcich prváčikov...

     Oznamujeme Vám, že zápis do I. ročníka základnej školy bude prebiehať

     od 3. – 5. apríla 2023 v čase od 8:00 - 16:00 hod. v budove školy.

     Iný termín zápisu (najneskôr však 30.4.2023) je možný po telefonickom dohovore

     na telefónnom čísle 0911 278 194 (zástupkyňa riaditeľky školy) alebo 0918 348 975 (riaditeľka školy).

     Na zápis prídu spoločne rodič s dieťaťom do budovy školy.

     Prihlášku môžete vyplniť aj elektronicky vopred – kliknutím na nasledujúci odkaz : prihlaska

     K zápisu osobne v škole je potrebné doniesť:

     • rodný list dieťaťa
     • občiansky preukaz zákonného zástupcu

     Ak nebudete mať prihlášku vyplnenú v pohodlí domova. spoločne ju vyplníme priamo v škole a doplníme všetky potrebné dokumenty a informácie (informovaný súhlas zákonného zástupcu a súhlas so spracovaním osobných údajov). 


     • V prípade ak máte záujem o pomôcky do I. ročníka, tieto si viete objednať v akciovej cene priamo na tomto odkaze (doručenie podľa výberu- do školy, alebo domov): 

     Tí z Vás, ktorí chcú prísť na zápis osobne už s vypísanými tlačivami, potrebujú tieto:


     V prípade iných otázok sa informujte mailom na: pionierka.zs@gmail.com,

     alebo telefónnom čísle: 0918 348 975

     Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy, alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

     Elektronická schránka školy (slovensko.sk): E0006565762

     Zápis do iných ročníkov je možný aj cez formulár elektronickej prihlášky- klik tu: prihlaska

     Predtým je ale potrebné telefonicky sa skontaktovať s pani riaditeľkou na tel. čísle: 0918348975.

      Čo ponúkame:

     Ak ste rodič hľadajúci dobrú školu pre Vaše dieťa, ponúkame Vám:

     • Kvalitu – vzdelaného, tvorivého a empatického učiteľa

     • Modernizáciu – tablet pre každého prváka, využitie IT technológií v triedach

     • Bezpečie - starostlivosť o dieťa od 6:30 do 17:00 pod pedagogickým dohľadom

     • Inováciu – tematické vyučovanie podľa Susan Kovalíkovej

                           - dvojdňový celodenný minitábor v priestoroch školy počas letných prázdnin ešte pred nástupom do školy

     • Prírodný priestor – ekoučebňu, bylinkovú záhradu, enviroaktivity

     • Kurzy – plavecký, korčuliarsky, škola v prírode, lyžiarsky

     • Aktivity – exkurzie, výlety, turistika, ročníkové projekty, tvorivé dielne

     • Poloha – blízko centra a autobusovej zastávky

     • Rozvoj talentov – rozšírená výučba anglického jazyka, športová trieda, divadlo, spev, výtvarné umenie, podpora v účasti na súťažiach

     • Voľný čas – CVČ v budove školy, široká ponuka krúžkovej činnosti

     • Školský podporný tím – psychológ, špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti

     • Výber obedov z dvoch druhov jedál

     Náš kolektív je empatický, vnímavý, známy individuálnym prístupom a zavádzaním nových foriem vo vyučovaní.

     Pretože našim cieľom je šťastné a úspešné dieťa.

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje