• POKYNY PRE PLATBU CVČ

     

    Ak Vaše dieťa navštevuje záujmové útvary v Centre voľného času mesačný poplatok je 3,- €. V prípade ak ste odovzdali vzdelávací poukaz za záujmový útvar neplatíte.

    Platby prosím uhrádzajte mesiac vopred vždy do 15. dňa v mesiaci!

    Platby za záujmové útvary v CVČ je možné uhrádzať prednostne bankovým prevodom, resp. osobne na sekretariáte školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, sa budú hotovostné platby vykonávať pri vchodových dverách „A“ v nasledovných časoch:

     

    Pri uhrádzaní v hotovosti prosíme doniesť čo najpresnejší finančný obnos (problém s rozmieňaním).

    Platobné údaje pre bezhotovostný platobný styk:

    IBAN: SK58 0200 0000 0047 3721 5354

    Do poznámky uviesť: menodieťaťa/obdobie za ktoré platí (napr. davidvasko/032022)

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje