• Prevádzka ŠKD a organizácia práce

    • Prevádzka ŠKD: Prevádzka ŠKD je zabezpečená pred vyučovaním v ranných hodinách v čase od 6:30 do 7:30,  po vyučovaní v čase od 11:30 do 17:00 hod.

     Organizácia práce: V školskom roku 2019/2020   je zriadených 11 oddelení a 270 trvalo prijatých detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi vykonáva 11 kvalifikovaných vychovávateliek. Deti sú zaradené do oddelení nasledovne:

      

     Oddelenie :

     Vychovávateľka

     Počet žiakov:

     I. oddelenie

     Žilková Anna

     23

     II. oddelenie

     Mgr. Podolinská Nikola

     24

     III. oddelenie

     Leskovjanská Mária

     22

     IV. oddelenie

     Bc. Donová Erika

     25

     V. oddelenie

     Stankovičová Jana

     23

     VI. oddelenie

     Bc. Manková Michaela

     23

     VII. oddelenie

     Ambrúžová Sylvia

     25

     VIII. oddelenie

     Bc. Hricová Jana

     25

     IX. oddelenie

     Mgr. Mátéová Lucia

     23

     X. oddelenie Mgr. Lenka Chocholová 25
     XI. oddelenie Fiíková Hrabovská Eliška 25

      

     Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD je 12 eur na mesiac.  VZN o čiastočných úhradách

     Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

     Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

     Nájdete nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/zspionierka/​

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje